UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uczczenia 250. rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza

W dniu 16 lutego 2007 r. mija 250. rocznica urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza — dramaturga, powieściopisarza, poety, publicysty, historyka, a także polityka i posła na Sejm Czteroletni, współautora i niezłomnego obrońcy Konstytucji 3 Maja.

Wychowany w duchu polskiego, kresowego patriotyzmu Julian Ursyn Niemcewicz — absolwent Szkoły Rycerskiej, adiutant księcia Adama Czartoryskiego — był posłem z Inflant na Sejm Czteroletni związanym ze Stronnictwem Patriotycznym, gorącym zwolennikiem zniesienia liberum veto i wolnej elekcji, orędownikiem powiększenia polskiej armii i likwidacji Rady Nieustającej. Sam Julian Ursyn Niemcewicz był uczestnikiem Insurekcji Kościuszkowskiej, co przypłacił carskim więzieniem.

Julian Ursyn Niemcewicz ma swój znaczący wkład w dzieło Konstytucji 3 Maja zarówno jako polityk, jak i pisarz. Jego dzieła: „Powrót posła”, „Kazimierz Wielki” czy „Śpiewy historyczne” kształtowały poglądy pokolenia Sejmu Wielkiego i wielu następnych pokoleń walczących o Polskę w późniejszych powstaniach narodowych.

Spośród wielu jego zasług warto przypomnieć również działania na niwie społecznej i gospodarczej. Byt jednym ze współzałożycieli Biblioteki Polskiej w Paryżu i twórcą wzorowej osady rolniczej, dzisiaj jednej z dzielnic naszej stolicy — Ursynowa.

W rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć i hołd znakomitemu pisarzowi i żarliwemu patriocie, podkreślając znaczący wpływ, jaki jego życie, twórczość i dzieło wywarło na postawy kolejnych pokoleń Polaków.