UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 ust. 2 oraz art. 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zasięg terytorialny działania rejonowych komisji wyborczych i siedziby tych komisji określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Obszary okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 193)