UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. (poz. 275)

WZÓR

(PDF)