UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. powołuje się:

1) okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 1—13 do uchwały;

2) rejonowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 14—52 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. (poz. 250)

Załącznik 1

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Załącznik 2

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Załącznik 3

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Załącznik 4

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Załącznik 5

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Załącznik 6

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Załącznik 7

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Załącznik 8

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

Załącznik 9

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Załącznik 10

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Załącznik 11

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Załącznik 12

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Załącznik 13

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Załącznik 14

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W SŁUPSKU

Załącznik 15

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W TORUNIU

Załącznik 16

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA WE WŁOCŁAWKU

Załącznik 17

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W BIAŁYMSTOKU

Załącznik 18

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W ŁOMŻY

Załącznik 19

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W SUWAŁKACH

Załącznik 20

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W ELBLĄGU

Załącznik 21

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W CIECHANOWIE

Załącznik 22

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W OSTROŁĘCE

Załącznik 23

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W PŁOCKU

Załącznik 24

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W RADOMIU

Załącznik 25

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W SIEDLCACH

Załącznik 26

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Załącznik 27

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W SIERADZU

Załącznik 28

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W SKIERNIEWICACH

Załącznik 29

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W KALISZU

Załącznik 30

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W KONINIE

Załącznik 31

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W LESZNIE

Załącznik 32

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W PILE

Załącznik 33

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Załącznik 34

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W CHEŁMIE

Załącznik 35

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W ZAMOŚCIU

Załącznik 36

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W KROŚNIE

Załącznik 37

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W PRZEMYŚLU

Załącznik 38

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W TARNOBRZEGU

Załącznik 39

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W NOWYM SĄCZU

Załącznik 40

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W TARNOWIE

Załącznik 41

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W KIELCACH I

Załącznik 42

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W KIELCACH II

Załącznik 43

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W BIELSKU-BIAŁEJ

Załącznik 44

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W CZĘSTOCHOWIE

Załącznik 45

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W JELENIEJ GÓRZE

Załącznik 46

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W LEGNICY

Załącznik 47

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W WAŁBRZYCHU

Załącznik 48

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU I

Załącznik 49

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU II

Załącznik 50

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W ZIELONEJ GÓRZE

Załącznik 51

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W SZCZECINIE

Załącznik 52

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W KOSZALINIE