UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się okręgowe, rejonowe i obwodowe komisje wyborcze, powołane dla przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w związku z wykonaniem ich ustawowych zadań.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.