UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, stanowiące załączniki nr 1–3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. (poz. 225)