UCHWAŁA Nr 80/2005 RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 2 kwietnia 2005 r. zmarł Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II. W poczuciu łączącego dziś wszystkich Polaków bólu, Rada Ministrów wprowadza żałobę narodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 3 kwietnia 2005 r. do dnia pogrzebu Ojca Świętego. Rada Ministrów zwraca się do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych, innych podmiotów i instytucji oraz organizatorów imprez masowych o zachowanie żałoby narodowej i wspólne uczczenie pamięci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.