Orzeczenia Więcej orzeczeń

Jeżeli jeden z rodziców spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, ... Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Janusza S. przy uczestnictwie Alfreda ...
Do rozpoznania rewizji nadzwyczajnej wniesionej przed zniesieniem systemu rewizyjnego i likwidacją instytucji rewizji nadzwyczajnej, tj. ... Do rozpoznania rewizji nadzwyczajnej wniesionej przed zniesieniem systemu rewizyjnego i likwidacją instytucji rewizji nadzwyczajnej, tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca ...
Sytuacja, w której zapisobiorca posiada przedmiot zapisu od otwarcia spadku za zgodą spadkobiercy, jest zrównana ... Sytuacja, w której zapisobiorca posiada przedmiot zapisu od otwarcia spadku za zgodą spadkobiercy, jest zrównana z obowiązkiem wypełnienia zapisu, co powoduje, że nie powstająw ogóle ...
Wprawdzie w wyczerpującym wyliczeniu w art. 509 k.p.c. spraw, w których sąd w postępowaniu nieprocesowym ... SSN: J. Pietrzykowski /spraw./, Z. Wasilkowska, Z. Marmaj Wprawdzie w wyczerpującym wyliczeniu w k.p.c. spraw, w których sąd w postępowaniu nieprocesowym orzeka w składzie jednego ...
Dalsi zstępni poza wnukami spadkodawcy mogą być pośrednio powołani z ustawy do dziedziczenia gospodarstwa rolnego ... Dalsi zstępni poza wnukami spadkodawcy mogą być pośrednio powołani z ustawy do dziedziczenia gospodarstwa rolnego jeśli dziedziczą oni po spadkobiercy wstępnego, do którego należało pierwotnie ...
Spadkobierca ustawowy, który zrzekł się przez umowę z przyszłym spadkodawcą dziedziczenia po nim, może dziedziczyć ... Przewodniczący: sędzia J. Majorowicz. Sędziowie: E. Mielcarek, W. Kuryłowicz (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Emilii H. o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o podatku od spadków i darowizn
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1) 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw ...
Wyłączenie w testamencie od dziedziczenia ustawowego krewnego lub małżonka ...
1 polecenie
0 komentarzy
4 przesłania
Wyłączenie w testamencie od dziedziczenia ustawowego krewnego lub małżonka spadkodawcy nie musi być wyraźne. W szczególności nie jest konieczne, aby spadkodawca użył wyrazu „wyłączam” lub ...
ROZDZIAŁ 3. Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ROZDZIAŁ 3 Świadectwa i patenty w służbie pokładowej § 9. 1. Ustala się w służbie pokładowej następujące świadectwa i patenty żeglarskie: 1) świadectwo marynarza żeglugi śródlądowej ...
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
0 poleceń
0 komentarzy
3 przesłania
1) 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw ...
Wspólne zasady dziedziczenia w UE
0 poleceń
0 komentarzy
13 przesłań
Weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., które przewiduje uregulowanie kwestii spadkowych o charakterze międzynarodowym w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie to ...
Ustawa o rachunkowości
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
2) Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, ...
Zamknij
Zamknij