Akty prawne Więcej aktów

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Prawo upadłościowe i naprawcze 1. 2) Ustawa reguluje: 1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących: a) przedsiębiorcami,
Ustawa o timeshare 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania między przedsiębiorcą a konsumentem: 1) umów timeshare; 2) umów o długoterminowy produkt wakacyjny;
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane ...
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

ROZDZIAŁ 1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o ...
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
ROZDZIAŁ 1 Sprzedaż konsumencka Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz ...
22-latek nielegalnie udostępniał sygnał Polsatu z transmisji sportowych. ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Hazard w sieci. Komisja Europejska chce większej kontroli
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
2014-07-14 14:16 [fot: quinn.anya/CC/FLickr] - Musimy lepiej chronić wszystkich obywateli, a w szczególności dzieci, przed zagrożeniami związanymi z grami hazardowymi. Zarówno państwa UE, jak i podmioty gospodarcze organizujące gry ...
W Iranie zapadły wyroki więzienia za krytykowanie władz na Facebooku
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
2014-07-14 11:00 [fot: kIMDARam/Flickr] Według AFP kary wymierzono za działanie na szkodę bezpieczeństwa wewnętrznego, szerzenie propagandy przeciwko władzom, zniewagę wartości religijnych i obelgi pod adresem rządzących. Skazani, ...
Mail Marketing, les bonnes pratiques
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
L'emailing commercial séduit pour son efficacité et son coût. Mais les pièges sont nombreux et les pratiques doivent aujourd'hui tenir compte du cadre juridique de la LCEN. Prestataires, bonnes pratiques, conseils...
Wysyłanie ofert handlowych na nowych zasadach
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Zamknij
Zamknij