Wpisy z teczek Więcej wpisów

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady dokonywania rozliczenia rocznego lub rozliczenia miesięcznego kwot emerytur wojskowych lub wojskowych rent inwalidzkich wypłaconych osobie uprawnionej do emerytury wojskowej lub ...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku ...
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki podwyższania emerytur wojskowych, o których mowa w ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. § 2. Emeryturę wojskową ...
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu postępowania i ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) tryb postępowania i właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”, oraz uprawnionych członków ich rodzin, w tym: a) elementy wniosku o ustalenie ...
Rozporządzenie w sprawie nauki żołnierzy zawodowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) tryb udzielania żołnierzom zawodowym pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, formę, zakres i wysokość pomocy oraz sposób jej ustalania i tryb jej zwrotu, a także sposób dokumentowania ...
Rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”, z zawodowej służby wojskowej. § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) ustawa — ustawę z dnia 11 września ...
Zamknij
Zamknij