Drogi Użytkowniku! Informujemy, że z dniem 6 września 2017 r. serwis legeo.pl zakończy swoje działanie. Od 2009 roku pracowaliśmy ciężko nad naszą misją dostarczania rzetelnych informacji prawnych. Przygotowaliśmy treść wszystkich obowiązujących aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz kilka tysięcy orzeczeń polskich sądów. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników korzystało z naszych zasobów, a wielu z nich uzyskało pomoc i rozwiązanie swoich problemów prawnych. Chcemy z tego miejsca podziękować Wam wszystkim za długoletnie zaufanie. W naszej pracy zawsze kierowaliśmy się przejrzystością i uczciwością. Kontynuując tę dobrą praktykę zachęcamy do zabezpieczenia wszelkich ważnych materiałów znajdujących się w serwisie, ponieważ po 6 września będą one już niedostępne. Wszyscy użytkownicy posiadający wykupiony dostęp do naszych płatnych usług w najbliższym czasie otrzymają e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie pełna kwota wpłacona za zakup obecnie aktywnych usług. Dziękujemy za lata współpracy i życzymy powodzenia, Zespół legeo.pl

Wpisy z teczek Więcej wpisów

DZIAŁ I. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
DZIAŁ I Przepisy ogólne § 1. 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie, zwane dalej „obiektami inżynierskimi”, oraz ich usytuowanie. 2. Do ...
Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Rozporządzenie określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i ...
ROZDZIAŁ 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ROZDZIAŁ 2 Zakres i forma dokumentacji projektowej § 3. Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące ...
Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Rozporządzenie ustala przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych, zwanych dalej „autostradami”, i związanych z nimi urządzeń. 2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie, oraz ich ...
Ustawa o drogach publicznych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych ...
Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
Zamknij
Zamknij