Załącznik nr 2

PODZIAŁ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH NA KLASY

Lp.

Nazwa śródlądowej drogi wodnej

Długość w km

Klasa drogi wodnej

1

2

3

4

1

rzeka Biebrza

od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi

84,2

Ia

2

rzeka Brda

od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia do rzeki Wisły

14,4

II

3

rzeka Bug

od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi

224,2

Ia

4

jezioro Dąbie

do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi

9,5

Vb

5

Kanał Augustowski

od połączenia z rzeką Biebrza do granicy Państwa, wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego Kanału

83,0

Ia

6

Kanał Bydgoski

24,5

II

7

Kanał Gliwicki

41,2

III

8

Kanał Jagielloński

5,8

II

od połączenia z rzeką Elbląg do rzeki Nogat

9

Kanał Kędzierzyński

5,9

II

10

Kanał Łączański

17,2

II

11

Kanał Slesiński:

a) od połączenia z rzeką Wartą do jeziora Gopło, wraz z jeziorami na jego trasie,

32,0

II

b) jezioro Gopło

27,5

III

12

Kanał Żerański

17,2

II

13

rzeka Narew:

a) od ujścia rzeki Biebrzy do miejscowości Pułtusk,

186,0

Ia

b) od miejscowości Pułtusk do stopnia wodnego Dębe, wraz z Jeziorem Zegrzyńskim

40,9

II

14

rzeka Nogat

od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego

62,0

II

15

rzeka Noteć:

a) górna - od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim i Kanał Górnonotecki do połączenia z Kanałem Bydgoskim,

87,1

Ia

b) dolna - od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia rzeki Drawy,

138,3

Ib

c) dolna - od ujścia rzeki Drawy do ujścia do rzeki Warty

48,9

II

16

rzeka Nysa Łużycka

od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry

15,0

Ia

17

rzeka Odra:

a) od miejscowości Racibórz do śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle,

44,4

Ia

b) od śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle do śluzy w miejscowości Brzeg Dolny,

187,1

III

c) szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław

15,4

II

d) od śluzy w miejscowości Brzeg Dolny do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej,

259,8

II

e) od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do ujścia rzeki Warty,

75,2

II

f) od ujścia rzeki Warty do miejscowości Ognica (do kanału Szwedt),

79,4

III

g) od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz – Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jeziora Dąbie

44,6

Vb

18

rzeka Odra Zachodnia:

a) od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami,

33,6

Vb

b) Przekop Klucz — Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią

2,7

Vb

19

rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi

6,9

Vb

20

rzeka Pisa

od jeziora Roś do ujścia do rzekł Narwi

80,0

Ia

21

rzeka Szkarpawa

od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego

25,4

n

22

rzeka Warta:

a) od Kanału Ślesińskiego do miejscowości Luboń,

154,6

Ia

b) od miejscowości Luboń do ujścia rzeki Noteci,

183,8

Ib

c) od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry

68,2

II

23

rzeka Wisła:

a) od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim,

37,5

IV w bud.

b) od ujścia Kanału Łączańskiego w miejscowości Skawina do stopnia wodnego Przewóz,

34,3

III

c) od stopnia wodnego Przewóz do ujścia rzeki Sanny,

203,0

Ib

d) od ujścia rzeki Sanny do miejscowości Płock,

324,8

Ib

e) od miejscowości Płock do stopnia wodnego Włocławek,

55,0

Va

f) od stopnia wodnego Włocławek do ujścia rzeki Tążyny,

43,0

Ib

g) od ujścia rzeki Tążyny do miejscowości Tczew,

190,5

U

h) od miejscowości Tczew do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi

32,7

III

24

rzeka Martwa Wisła

od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi

11,5

Vb

25

system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:

149,2

a) jeziora:

- Roś, Seksty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, łagodne,

Ia

- Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Boczne, Niegocin,

II

- Mamry, w skład którego wchodzą jeziora:

- Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty,

II

- Kirsajty,

Ia

b) rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w lit.a) od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,

Ia

c) jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo:

- Bełdany, Ryńskie,

II

- Guzianka Mała, Guzianka Duża, Nidzkie (do km 19,0 )

Ia

26

system Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i jeziora Druzno obejmujący:

151,7

a) jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartężek, Ilińsk, Drwęckie, Puzy, Szeląg Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi,

II

b) Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki,

84,92

Ia

c) Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek,

1,0

Ia

d) szlak żeglowny jeziora Druzno

7,4

Ia