Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

Droga wodna

Klasa drogi wodnej

Statki z napędem i barki

Zestawy pchane

Minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ

Symbol graficzny na mapie

charakterystyki ogólne

charakterystyki ogólne

długość maks.

szerokość maks.

zanurze­nie maks.

ładow­ność

długość

szerokość

zanurze­nie

ładow­ność

L (m)

B (m)

d (m)

T (t)

L (m)

B (m)

d (m)

T (t)

H (m)

o znaczeniu regionalnym

Ia

24

3,5

1,0

3,00

(a)

Ib

41

4,7

1,4

180

3,00

II

57

7,5-9,0

1,6

500

3,00

III

67-70

8,2-9,0

1,6-2,0

700

118-132

8,2-9,0

1,6-2,0

1000-1200

4,00

o znaczeniu międzyna­rodowym

IV

80-85

9,5

2,5

1000-1500

85

9,5

2,5-2,8

1250-1450

5,25 lub 7,003)

Va

95-110

11,4

2,5-2,8

1500-3000

95-1105)

11,4

2,5-3,0

1600-3000

5,25 lub 7,003)

Vb

172-1855)

11,4

2,5-3,0

3200-4000

Przypisy:

1) Wartość zanurzenia ustala się dla konkretnej drogi wodnej, uwzględniając warunki miejscowe.

2) Z uwzględnieniem bezpiecznej odległości, wynoszącej nie mniej niż 30 cm pomiędzy najwyższym punktem konstrukcji statku lub ładunku a dolną krawędzią konstrukcji mostu, rurociągu lub innego urządzenia krzyżującego się z drogą wodną.

3) dla przewozu kontenerów ustala się nastąpujące wartości:

— 5,25 m dla statków przewożących kontenery w dwóch warstwach,

— 7,00 m dla statków przewożących kontenery w trzech warstwach,

przy czym 50% kontenerów może być pustych, w przeciwnym wypadku należy przewidywać balastowanie.

4) Niektóre istniejące drogi wodne mogą być uznane za należące do klasy IV ze względu na maksymalną długość statków i zestawów pchanych, pomimo że ich maksymalna szerokość wynosi 11,4 m, a maksymalne zanurzenie 3,0 m.

5) Wartość pierwsza odnosi się do stanu obecnego, a druga — do stanu perspektywicznego i w niektórych przypadkach uwzględnia stan obecny.

6) WWŻ — najwyższa woda żeglowna, ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione.