ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

Brzmienie od Status Akt zmieniający
19.07.2002 Aktualna Tekst pierwotny
Dz.U. z 2002 nr 77 poz. 695