ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314) zarządza się, co następuje: