ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkót, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości (Dz. U. Nr 162, poz. 1134 oraz z 2000 r. Nr 79, poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wykazu szkół, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości”;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wykaz szkół, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości.”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wykaz szkół, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych. Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej

a) licea


Lp. Województwo Nazwa i adres szkoły

1

2

3

1 lubelskie Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury 08-521 Dęblin

b) przedszkola


Lp. Województwo Nazwa i adres przedszkola

1

2

3

1 lubuskie

Przedszkole Wojskowe Nr 84 ul. Waszkiewicza 17 66-440 Skwierzyna

Przedszkole Wojskowe Nr 88 69-211 Wędrzyn

Przedszkole Wojskowe Nr 94 ul. Świerkowa 2 68-100 Żagań

2 łódzkie

Przedszkole Wojskowe Nr 129 97-217 Lubochnia

Przedszkole Wojskowe Nr 147 95-043 Lężnica Wielka

3 małopolskie Przedszkole Wojskowe Nr 3 Osiedle Stawy 08-530 Dęblin
4 mazowieckie

Przedszkole Wojskowe Nr 12 ul. Oficerska 1 05-131 Zegrze

Przedszkole Wojskowe Nr 26 w Kazuniu Nowym 05-152 Czosnów

Przedszkole Wojskowe Nr 32 Osiedle WP 05-127 Białobrzegi

5 pomorskie

Przedszkole Nr 101 ul. Osiedle na Skarpie 2 84-313 Siemirowice

Przedszkole Wojskowe Nr 63 ul. Świerczewskiego 8 77-330 Czarne

6 warmińsko-mazurskie

Przedszkole Wojskowe Nr 36 ul. Grota Roweckiego 15-500 Braniewo

Przedszkole Wojskowe Nr 145 ul. Kętrzyńskiego 12-208 Bemowo Piskie

7 zachodniopomorskie

Przedszkole Wojskowe Nr 37 ul. Pancerniaków 5 78-524 Złocieńiec

Przedszkole Wojskowe Nr 137 ul. Osiedle 30-lecia LLP 9 78-651 Mirosławiec


c) w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „3. Minister Sprawiedliwości”,

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich


Lp. Województwo Nazwa i adres szkoły

1

2

3

1 dolnośląskie

Szkoła Podstawowa Nr 4 Gimnazjum Nr 6 Szkoła Zasadnicza Liceum Zawodowe ul. Obrońców Pokoju 19 67-200 Głogów

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Zasadnicza Jerzmanice-Zdrój 20 59-500 Złotoryja

Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Szkoła Zasadnicza Specjalna Sadowice 55-080 Kąty Wrocławskie

Szkoła Podstawowa Nr 14 Gimnazjum Nr 5 Szkoła Zasadnicza ul. Sprzymierzeńców 1/2 58-100 Świdnica Śląska

2 kujawsko-pomorskie

Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 5 Szkoła Zasadnicza ul. Jana Kantego 1 89-240 Kcynia

Szkoła Podstawowa Nr 4 Gimnazjum Nr 4 Szkoła Zasadnicza ul. Dworcowa 36 86-010 Koronowo

Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 2 Szkoła Zasadnicza ul. Bydgoska 4 86-170 Nowe

Szkoła Podstawowa Nr 6 Gimnazjum Nr 4 Szkoła Zasadnicza ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Gimnazjum Specjalne ul. Sądowa 14 86-100 Świecie n. Wisłą
3 lubelskie Szkoła Podstawowa Nr 1 Gimnazjum Nr 1 Szkoła Zasadnicza Dominów 20-388 Lublin 6
4 łódzkie Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Zasadnicza ul. Ignacew 9 95-050 Konstantynów Łódzki
5 małopolskie Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Szkoła Zasadnicza Specjalna ul. J. Dąbrowskiego 31 33-100 Tarnów
6 mazowieckie

Szkoła Podstawowa Nr 2 Gimnazjum Nr 1 Szkoła Zasadnicza ul. Nowa 28 Laskowiec 07-401 Ostrołęka 3

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Zasadnicza Stawiszyn 26-800 Białobrzegi Radomskie

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Zasadnicza ul. Leśna 8 05-320 Mrozy

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Zasadnicza Liceum Zawodowe Studzieniec 96-122 Puszcza Mariańska

Szkoła Podstawowa Nr 276 Gimnazjum Nr 4 ul. Pawła Lipowczana 3 02-260 Warszawa

Szkoła Podstawowa Nr 235 Gimnazjum Nr 7 Szkoła Zasadnicza ul. Jachowicza 4 04-995 Warszawa
7 podkarpackie Szkoła Podstawowa Nr 5 Gimnazjum Nr 3 Szkoła Zasadnicza ul. Grunwaldzka 10 37-100 Łańcut
8 podlaskie Szkoła Podstawowa Nr 41 Gimnazjum Nr 25 Szkoła Zasadnicza ul. 27 Lipca 89 15-181 Białystok
9 pomorskie

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Floriana Ceynowy Gimnazjum Nr 6 Szkoła Zasadnicza ul. Igielska 8 89-600 Chojnice

Szkoła Podstawowa Nr 25 Gimnazjum Nr 47 Szkoła Zasadnicza ul. Polanki 122 80-308 Gdańsk

10 śląskie

Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 4 Szkoła Zasadnicza Liceum Zawodowe ul. Mrzygłodzka 35 42-400 Zawiercie

Szkoła Podstawowa Nr 16 Gimnazjum Nr 6 Szkoła Zasadnicza ul. Wojska Polskiego 24 47-400 Racibórz

Szkoła Podstawowa Nr 22 Gimnazjum Nr 6 Szkoła Zasadnicza ul. Zdrojowa 64 43-200 Pszczyna

11 świętokrzyskie

Szkoła Podstawowa Nr 15 Gimnazjum Nr 6 Szkoła Zasadnicza ul. Długa 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Szkoła Podstawowa Leszcze 31A 28-400 Pińczów

Gimnazjum Leszcze 31A 28-400 Pińczów

12 warmińsko-mazurskie Szkoła Podstawowa Nr 2 Gimnazjum Nr 2 Szkoła Zasadnicza ul. Wojska Polskiego 2 11-010 Barczewo
13 wielkopolskie

Szkoła Podstawowa Nr 4 Gimnazjum Nr 2 Szkoła Zasadnicza ul. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Gimnazjum Specjalne Nr 2 ul. Park Kościuszki 9 62-425 Witkowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 Gimnazjum Nr 2 ul. Jagiełły 34 62-010 Pobiedziska

Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3 Szkoła Zasadnicza ul. Bukowska 18 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Szkoła Podstawowa Nr 98 Gimnazjum Nr 69 Szkoła Zasadnicza ul. Wagrowska 1 61-372 Poznań 41

14 zachodniopomorskie

Szkoła Podstawowa Nr 20 Gimnazjum Nr 13 Szkoła Zasadnicza ul. 4 Marca 36 75-708 Koszalin

Szkoła Podstawowa Nr 75 Gimnazjum Nr 41 Szkoła Zasadnicza ul. Modra 11 71-220 Szczecin


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.