ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”