ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2252 oraz z 2005 r. Nr 56, poz. 488) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 616,75 ha, położone na terenach miast: Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski, Gubin i Zielona Góra oraz gmin: Słubice. Bytom Odrzański, Gubin, Barlinek, Karlino, Goleniów, Zielona Góra i Chodzież, w tym: 107,2555 ha przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z czego:

1) 13,6711 ha położonych na terenie gminy Słubice w Podstrefie Słubice;

2) 0,8064 ha położonych na terenie miasta Nowa Sól w Podstrefie Nowa Sól;

3) 16,11 ha położonych na terenie gminy Karlino w Podstrefie Karlino;

4) 24,2415 ha położonych na terenie gminy Barlinek w Podstrefie Barlinek;

5)36,1571 ha położonych na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w Podstrefie Zielona Góra;

6) 16,2694 ha położonych na terenie gminy Chodzież w Podstrefie Chodzież.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) opis granic i terenu Podstrefy Goleniów otrzymuje brzmienie:

Podstrefa: Goleniów

Obręb: 0018 — Łozienica, gmina Goleniów

Część A

Działki nr: 1176, 1179, 1180

Granica biegnie od punktu nr 609, leżącego na wschodnim brzegu rowu (działka nr 24), linią prostą, w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 116. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 115, 114 do punktu nr 113. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie w linii prostej do punktu nr 612, położonego na wschodnim brzegu rowu. Z punktu nr 612 granica biegnie wzdłuż wschodniego brzegu rowu w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 611, 610 do punktu nr 609, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Działki nr: 1177/2, 1178/2, 1181/2, 1182/2

Granica biegnie od punktu nr 635, linią prostą w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 626. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 627, 628, 629 do punktu nr 630. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 639. Z punktu nr 639 biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 638, 637, 636 do punktu nr 635, od którego rozpoczęto opis.

Część C

Działki nr: 96/20, 96/22

Granica biegnie od punktu nr 632 linią prostą w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 631. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 329, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 328, 340 do punktu nr 634. Z punktu nr 634 skręca pod kątem ostrym w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 633. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie równolegle do drogi asfaltowej (droga powiatowa Goleniów— Lubczyna) do punktu nr 345/k33, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkt nr 327 do punktu nr 632, od którego rozpoczęto opis.

Część D

Działka nr 92/22

Granica biegnie od punktu nr 642, w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 643. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 644. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 645. Z punktu nr 645 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 642, od którego rozpoczęto opis.

Część E

Działka nr 216/30

Granica biegnie od punktu nr 649, w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 646. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 647. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 648. Z punktu nr 648 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 649, od którego rozpoczęto opis.

Część F

Działka nr 216/32

Granica biegnie od punktu nr 571, w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 715. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 716. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 570. Z punktu nr 570 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 571, od którego rozpoczęto opis.

Część G

Obszar 1

Działki nr: 15/10, 15/8 i 15/5

Granica biegnie od punktu nr 712, linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, do punktu nr 676. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 677, 678, do punktu nr 679. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 713, w którym skręca pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 706. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym i biegnie na południowy wschód do punktu nr 707, gdzie ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim. Z punktu nr 707 biegnie w linii prostej przez punkty nr: 708, 711 do punktu nr 712, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Działki nr: 13/6, 71/6, 14/9, 13/5, 71/5, 14/6, 13/4, 71/4 i 14/4

Granica biegnie od punktu nr 682, linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 691, 687, do punktu nr 699. W punkcie tym załamuje się w stronę południowo-zachodnią i biegnie linią prostą przez punkty nr: 700, 703 do punktu nr 704. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 685. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 684, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 690, 694 biegnie do punktu nr 697. Z punktu nr 697 biegnie w kierunku północno-wschodnim w linii prostej przez punkt nr 698 do punktu nr 695. W punkcie tym skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 236, gdzie skręca w stronę północno-wschodnią do punktu nr 682, od którego rozpoczęto opis.

Część H

Obszar 1

Działki nr: 2/3, 83/2, 4/5 i 4/8

Granica biegnie od punktu nr 763, linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 751, 750, 754, do punktu nr 755. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 756. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 757, w którym skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 758. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym i biegnie na północny zachód przez punkty nr: 759, 760 do punktu nr 761, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 763, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Działki nr: 1/3, 67/1 i 3/6

Granica biegnie od punktu nr 762, linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 769, 768, do punktu nr 766. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 767. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 729, w którym skręca na południowy zachód do punktu nr 730. W punkcie tym załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 725, 727 do punktu nr 765, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 762, od którego rozpoczęto opis.

Część I

Działki nr: 11/8, 11/9

Granica biegnie od punktu nr 771, w kierunku północno-wschodnim linią prostą, przez punkt nr 296 do punktu nr 772. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 773. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej przez punkt nr 605 do punktu nr 770. W punkcie nr 770 skręca pod kątem ostrym w kierunku północnym do punktu nr 771, od którego rozpoczęto opis.

Część J

Działka nr 96/24

Granica biegnie od punktu nr 672, w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 671. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 338. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 330. Z punktu nr 330 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 672, od którego rozpoczęto opis.”,

b) na końcu opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstref: Zielona Góra i Chodzież w brzmieniu:

Podstrefa: Zielona Góra

obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 36,1571 ha.

Obszar 1

Obręb nr 12 — miasto Zielona Góra

Działki nr: 191/36 i 196

Granica biegnie od punktu nr 120287, wzdłuż ulicy Trasa Północna, przez punkty nr: 120423, 120425, 140318, 140320 do punktu nr 14032, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 140149, 140148 do punktu nr 140147. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i  biegnie przez punkty nr: 120080, 120079, 120332, 120078, 120077, 1963, 120076 do punktu nr 120426. W punkcie nr 120426 skręca na północ i biegnie do punktu nr 120346, w którym skręca na zachód, i przez punkty nr: 120347, 120348 dochodzi do punktu nr 120351. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i wzdłuż wydzielonego pasa drogowego przez punkty nr: 120352, 120353, 120354, 120355, 120356, 120357, 120369, 120424, 120358, 120359, 120360, 120422, 120361, 120264 dochodzi do punktu nr 120265. W punkcie tym skręca na południe i biegnie do punktu nr 120287, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb nr 12 — miasto Zielona Góra

Działka nr 197

Granica biegnie od punktu nr 120363, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż wydzielonego pasa drogowego przez punkty nr: 120412, 120413, 120364, 120365, 120366, 120418, 120367, 120368, 120370, 120371, 120372, 120373, 120374, 120350 do punktu nr 120349, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty nr: 120416, 120343, 120341, 120410, 120342 do punktu nr 120337. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 120409 i 120280 dochodzi do punktu nr 120363, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb Jany — gmina Zielona Góra

Działka nr 494/1

Granica biegnie od punktu nr 140150, w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr: 4803795, 4803796, 4803797, 4803798, 4803799 do punktu nr 120446, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 120426, 120076, 1963, 120077, 120078, 120332, 120079, 120080 dochodzi do punktu nr 140147. W punkcie nr 140147 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 140148, 140149 i 140321

do punktu nr 140150, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Chodzież

obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 16,2694 ha.

Obręb 0007 — Podanin, gmina Chodzież Działki nr: 262/5 i 262/6

Granica biegnie od punktu nr 1, w kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 14 dochodzi do punktu nr 15. Z punktu nr 15 biegnie linią prostą w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 16, tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Z punktu nr 18 biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty nr: 19, 1102, 20, 21, 22 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.