ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa