ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. tworzy się gminę Jaśliska, w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim. Siedzibą władz gminy Jaśliska jest miejscowość Jaśliska.

2. Do czasu wyboru organów gminy Jaśliska, w trybie określonym w odrębnych przepisach, funkcje tych organów wykonują organy gminy Dukla.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim — gminy Lubiewo i gminy Cekcyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Lubiewo części obszaru obrębu ewidencyjnego Cekcyn, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1280, 1281, 1282/1, 1283, 1286/1, 1292, 1294, 1295/1, 1342, o łącznej powierzchni 8,13 ha z gminy Cekcyn;

2) w województwie łódzkim, w powiecie rawskim — gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka i gminy Rawa Mazowiecka przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka części obszaru obrębu ewidencyjnego Boguszyce, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 815/2, 816-819, 833 i 834, o łącznej powierzchni 41,57 ha z gminy Rawa Mazowiecka;

3) w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim — gminy Spytkowice i gminy Raba Wyżna przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Raba Wyżna, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 441/1, 441/2 i 3480/1, o łącznej powierzchni 0,29 ha z gminy Raba Wyżna;

4) w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim — gminy Pułtusk i gminy Zatory przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pułtusk części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowe Borsuki, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 271, 2274/2, 2275/3, 2276/3 i 2281/2, o łącznej powierzchni 32,99 ha z gminy Zatory;

5) w województwie podkarpackim:

a) miasta na prawach powiatu Przemyśl i w powiecie przemyskim — gminy Krasiczyn przez

włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Przemyśl obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki o powierzchni 239,31 ha z gminy Krasiczyn,

b) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim — gminy Głogów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów części obrębu ewidencyjnego Miłocin, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 356/4, 356/6, 356/8-356/19, 357/5-357/12, 357/15-357/26, 360/2-360/7, 361/1, 361/6-361/15, 362, 363/1, 363/2, 364, 365, 366/3, 366/4, 366/6, 367/2-367/4, 368/1, 368/2, 371/1, 371/5, 371/6, 372/1, 372/7-372/11, 373/10, 373/13, 374/5, 375/7-375/10, 376-379, 380/1-380/3, 381, 384-390, 391/1, 391/3, 392/1, 393/4, 393/5, 394/1, 394/2, 403/1, 403/8-403/10, 404/1, 404/3, 404/4, 405/7-405/10, 406, 408/5-408/8, 408/11, 408/12, 408/14-408/19, 409/1-409/3, 410-435, 436/1-436/3, 437-442, 443/1-443/3, 444-450, 451/1, 451/2, 462/3-462/7, 463/1, 463/2, 464-473, 474/1, 474/2, 475, 476/1, 476/2, 477, 478/1, 478/2, 479-484, 485/1, 485/2, 485/4, 486/1, 492/4, 492/6-492/11, 494/4, 494/6-494/11, 495/1-495/6, 496/1, 496/3-496/14, 497/1-497/6, 498-500, 501/1-501/3, 502-510, 511/1, 511/2, 512/1-512/3, 513, 514/1, 514/2, 515-517, 518/1-518/3, 519/1, 519/2, 520, 522/1, 523/1, 524/1, 524/3, 524/4, 525/1, 525/3, 525/4, 526, 527/2, 527/3, 527/5-527/10, 527/12-527/15, 527/17-527/20, 527/22-527/31, 527/33, 527/34, 527/36-527/39, 528/1, 528/3-528/5, 529/3, 529/7, 529/9, 529/11-529/13, 529/16-529/23, 530/1, 531/1, 532/3, 532/5-532/9, 532/11, 532/13-532/15, 532/17, 532/18, 532/20-532/22, 532/24, 532/25, 532/27-532/30, 532/32-532/37, 532/41, 532/42, 532/45-532/51, 533/1, 534, 535/1, 535/2, 536/1-536/3, 537/5-537/7, 538/1, 538/2, 539/1-539/5, 540/4-540/7, 540/9-540/14, 541, 542/2, 542/4, 542/6-542/18, 542/20-542/28, 543, 544/2-544/7, 545/1-545/3, 545/5-545/9, 546/1-546/6, 547/1, 547/3-547/5, 548/1, 548/2, 548/4, 548/5, 549/4-549/10, 549/13-549/16, 549/18-549/23, 553-555, 556/1-556/3, 556/5-556/7, 557/1-557/4, 557/6-557/12, 557/14-557/21, 558/2, 558/4-558/11, 559/2, 559/4, 559/6, 559/7, 559/9, 559/10, 560/2-560/6, 561/1-561/3, 562/3, 562/5-562/7, 566-570, 571/2-571/8, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2, 574-580, 581/1-581/3, 582-618, 619/2-619/9, 619/11, 619/12, 622-683, 686-696, 697/1, 697/2, 698-720, 721/1, 721/2, 722, 723, 724/2-724/5, 725, 726/1-726/3, 727, 728/2-728/4, 729-732, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 735-741, 743, 744/2-744/6 i 745, o łącznej powierzchni 124,30 ha z gminy Głogów Małopolski,

c) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim — gminy Tyczyn przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obrębu ewidencyjnego Budziwój o powierzchni 1750,34 ha z gminy Tyczyn,

d) w powiecie krośnieńskim — gminy Jaśliska i gminy Dukla przez włączenie do gminy Jaśliska obrębów ewidencyjnych: Czeremcha, Daliowa. Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna, Wola Wyżna, o łącznej powierzchni 9899,73 ha z gminy Dukla;

6) w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim — gminy Rutka-Tartak i gminy Wiżajny przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Rutka-Tartak obrębów ewidencyjnych: Jodoziory, Polimonie, Kleszczówek i Smolniki, o łącznej powierzchni 1105,40 ha z gminy Wiżajny;

7) w województwie pomorskim:

a) w powiecie bytowskim — gminy Tuchomie i gminy Kołczygłowy przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Tuchomie części obszaru obrębu ewidencyjnego Zagony, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1, 2/1, 3/1, 3/2, 5/1-5/4, 6, 25/1-25/5, 26/1-26/3, 75, 102/6, 102/11-102/16, 105/1, 105/3, 105/4, 106, 107, 110-112, 114-121, 122/1, 122/3-122/5, 123/2-123/7, 124, 126-130, 130/1, 131/1-131/3, 132-135, 136/2—136/4, 138, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 142-148, 149/2, 149/3, 149-151, 164-168, 171, 172, 173/1, 173/2, 179/1-179/3, 180, 188/1, 199/1, 201-204, 207-211, 215, 216/3, 236-238, o łącznej powierzchni 356,57 ha z gminy Kołczygłowy,

b) w powiecie chojnickim — gminy Chojnice i gminy Konarzyny przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Chojnice części obszaru obrębu ewidencyjnego Zielona Chocina, to jest działki ewidencyjnej nr 490 o powierzchni 26,39 ha z gminy Konarzyny,

c) w powiecie puckim — gminy Puck i w powiecie wejherowskim — gminy o statusie miasta Reda przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Reda części obszaru obrębu ewidencyjnego Moście Błota, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 481, 482, 502, 504/1, 504/2, 508, 510-514, 516, 517, 519, 521, 522, 587, 591, 592, 593/1-593/3, 594, 595/3, 595/4, 595/6-595/12, 596/1-596/12, 597-599, 600/1, 600/2, 601-606, 607/1-607/4, 608, 609/8-609/26, 610-629, 630/1-630/3, 631/1, 631/2, 632-654, 655/3-655/8, 656/1-656/9, 657/2-657/28, 658, 659/1, 659/3-659/10, 660/1-660/3, 660/5-660/11, 661/1-661/9, 662, 664/1-664/4, 664/6-664/8, 664/10-664/23, 665/1-665/3, 666/1, 666/2, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 669, 670, 671/1, 671/2, 672/3-672/5, 673, 677/2, 677/4, 677/5, 678-703, 704/1, 706, 707/3, 709, 711/3, 712, 713, 715-717, 719, 721, 724-743, 744/2, 744/3, 745/2, 745/3, 746-753, 754/1, 754/2, 755-759, 760/1, 760/2, 761-769, 770/1, 770/2, 771/1, 771/2, 772-793, 795/1, 796, 797, 798/1, 798/2, 799, 800/1, 800/2, 801-808, 809/1 -809/3, 810, 811, 812/2, 813, 814/1, 815-842, 843/1, 843/2, 844-876, 877/1, 877/2, 878-884, 888/1, 888/2, 889, 891, 892, 894, 897, 902-904, 935-939, 940/1-940/4, 941-959, 960/1, 960/2, 963, 964/1, 965-967, 972, 973, 999, 1000, 1002, 1003, 1072, 1073, 1075, 1077, 1083, 1088, 1090, 1092-1094, 1096-1098, 1100, 1101, 1103, 1105, 1108-1131, 1132/1, 1132/2, 1133-1138, 1141, 1144, 1147-1149, 1151-1155, 1157-1164, 1165/1-1165/6, 1166-1175, 1176/1, 1176/2, 1177-1184, 1201-1207, 1208/1, 1208/2, 1209/1-1209/3, 1209/5, 1209/6, 1210-1215, 1216/1, 1216/2, 1217/1-1217/34, 1218/1-1218/28, 1219, 1220, 1221/3-1221/21, 1222/1-1222/26, 1223/1-1223/3, 1224-1231, 1232/1-1232/3, 1233-1248, 1249/1-1249/6, 1250/1-1250/8, 1251-1253, 1454-1456, 1457/1, 1458/1, 1459/1, 1460/1, 1471/16, 1490-1493, 1495/1-1495/3, 1496/1-1496/5, 1497/1-1497/5 i 1498, o łącznej powierzchni 539,48 ha z gminy Puck;

8) w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim — gminy Koszęcin i gminy o statusie miasta Lubliniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Koszęcin części obszaru obrębu ewidencyjnego Kokotek, to jest działek ewidencyjnych o numerach: Koszęcin Karta 4 Ark. 3: 517/22 oraz Koszęcin Karta 4 Ark. 4: 24, 26, 29, 30, 55, 57, 58, 69, 138, 272/59, 284/67, 308/131, 310/137, 311/139, 312/140, 313/134, 314/134, 367/56, 368/61, 369/61, 431/131, 433/131, 434/131, 435/131, 437/136, 438/136, 439/136, 440/131, 441/131, 567/64, 568/64, 569/64, 570/64, 571/64, 572/64, 574/52, 575/52, 576/52, 577/52, 578/52, 579/52, 580/52, 581/52, 582/52, 583/52, 584/52, 585/52, 586/52, 587/52, 588/52, 589/52, 590/52, 591/52, 592/52, 593/52, 594/52, 595/52, 596/52, 597/52, 598/52, 599/52, 600/52, 601/52, 602/52, 603/52, 604/52, 605/52, 606/52, 607/52, 608/52, 609/52, 610/52, 611/52, 612/52, 613/52, 614/52, 615/64, 616/64, 617/64, 618/64, 619/64, 706/64, 707/64, 709/64, 710/64, 711/64, 745/64, 746/64, 747/64, 748/64, 749/64, 750/64, 751/64, 752/64, 753/64, 1047/64, 1048/64, 1049/64, 1050/64, 1051/64, 1052/64, 1059/54, 1060/53,1063/25 i 1064/25, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Lubliniec, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 27/9, 36/5, 37/6, 38/8, 39/8, 40/8, 41/8, 42/8, 43/8, 46/8, 47/8, 48/8, 49/8, 50/7, 51/7, 52/8, 53/7, 54/8, 55/8, 56/7, 57/7, 58/8, 67/8, 68/8, 69/8, 70/8, 71/8, 78/11, 79/11 oraz 80/11, to jest obszaru o łącznej powierzchni 48,47 ha z gminy Lubliniec;

9) w województwie zachodniopomorskim:

a) miasta na prawach powiatu Koszalin i w powiecie koszalińskim — gminy Będzino przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Koszalin obrębów ewidencyjnych Jamno i Łabusz, to jest obszaru o łącznej powierzchni 1500,56 ha z gminy Będzino,

b) w powiecie szczecineckim — gminy o statusie miasta Szczecinek i gminy Szczecinek przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Szczecinek części obrębu ewidencyjnego Sitno, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1/4, 1/6, 1/8, 1/9, 1/11, 1/13, 1/15, 1/18-1/20, 1/22-1/40, 2/4-2/14, 2/16, 2/18, 2/20, 2/22-2/29, 2/31-2/33, 2/36, 2/37, 2/40, 2/41, 2/44-2/55, 5/3, 5/4, 5/7-5/9, 5/11-5/16, 5/18, 5/20-5/25, 5/27-5/30, 12/1, 12/2, 13, 17, 22, 61, 62/1, 63/1, 73-79, 207, 208, 209/1, 209/2, 213-215, 217, 241, 243-297, 303-319, 320/1, 320/2, 324-328, i części obrębu ewidencyjnego Trzesieka, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1, 2/3, 2/4, 3, 4/3, 4/10, 4/12, 4/15-4/32, 5/2, 5/3, 5/5-5/9, 5/12-5/17, 6, 7/3-7/6, 8, 9/1, 9/2, 15/9-15/12, 15/14, 15/16, 15/17, 15/20-15/31, 16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 18, 19/2-19/4, 21/1-21/7, 22, 23, 24/1-24/6, 25, 26/1, 26/2, 27/1-27/3, 28/1, 28/2, 29-31, 32/3, 32/5-32/11, 33, 35, 36/6, 37/1, 37/2, 38/2, 38/3, 39/1, 39/5-39/9, 39/11-39/15, 40/5, 40/7-40/12, 41, 42/1, 42/2, 43/3, 43/4, 44/2, 45/3, 46/1, 46/7, 47/1-47/3, 47/15, 48/1-48/8, 48/10-48/16, 48/18, 48/19, 48/21-48/26, 49/8-49/10, 50/4-50/9, 51/4, 51/5, 52/2-52/6, 52/11-52/19, 53/1, 53/2, 54, 54/1-54/3, 55, 55/1-55/6, 56/2, 56/4-56/14, 57, 57/2-57/5, 60/1, 60/2, 61, 62, 62/2, 63/1-63/3, 67/1, 68/3, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 69/3-69/5, 69/7-69/9, 70/3, 70/4, 75, 77/6-77/14, 77/21-77/28, 77/30-77/40, 77/43, 77/44, 77/46-77/59, 77/61, 77/62, 77/64-77/66, 77/68-77/88, 77/91-77/93, 77/96, 77/97, 77/99-77/106, 81, 82, 83/2, 83/3, 85/2, 87, 88/1, 88/2, 88/5-88/8, 89-101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 105, 106, 107/3, 107/5-107/7, 108—110, 110/5, 111/1-111/3, 111/5, 111/7-111/10, 112/2, 112/3, 112/6-112/9, 113/1, 113/3, 113/4, 114, 114/1, 114/2, 115/1-115/4, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120/1, 120/2, 121-123, 124/1-124/5, 125/1-125/3, 126/1-126/4, 127, 128/1, 128/2, 129/3, 129/5, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2,135, 136, 137/1, 137/2, 138/6, 138/7, 138/9-138/12, 139/1, 140-142, 143/1-143/6, 144, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 146/4, 146/5, 147/3-147/6, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 150, 151/1, 151/2, 152/3-152/10, 153/1-153/13, 154/1, 155/2, 155/3, 155/8, 155/11-155/30, 156-158, 160-162, 164/1, 164/2, 166/1, 166/2, 167-178, 182, 183/1-183/3, 183/5, 183/6, 186/1, 186/5, 189/8, 192/1, 227, 229, 230/1, 230/5, 230/6, 231/1, 232, 233/1, 233/2, 234/1-234/3, 237-240, 242-248, 249/1, 250, 253, 254/1, 257, 269, 279-281, 312, 314, 316, 319-321, 326-328, 331/1-331/19, 332/1, 332/3, 332/5-332/7, 333-338, 339/1-339/8, 340-343, 345/1, 345/2, 346, 348, 349, 350/1-350/3, 351-353, to jest obszaru o łącznej powierzchni 1132,94 ha z gminy Szczecinek.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2010 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Łaszczów — w gminie Łaszczów, w powiecie tomaszowskim, w województwie lubelskim;

2) Radłów — w gminie Radłów, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim;

3) Szepietowo — w gminie Szepietowo, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim;

4) Kołaczyce — w gminie Kołaczyce, w powiecie jasielskim, w województwie podkarpackim;

5) Przecław — w gminie Przecław, w powiecie mieleckim, w województwie podkarpackim;

6) Tychowo —w gminie Tychowo, w powiecie białogardzkim, w województwie zachodniopomorskim.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie lubelskim:

a) w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów

— miasta Łaszczów obejmujące dotychczasowy obszar obrębu ewidencyjnego Łaszczów-Osada, część obszaru obrębu ewidencyjnego Czerkasy, to jest działki ewidencyjne o numerach: 1/7, 2/2, 3/7-3/15, 3/20, 3/21, 3/32, 3/33, 4/1-4/4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1-9/3, 10/6-10/11, 34/5, 34/6, 35/3-35/5, 60/1, 60/2, 61/1, 70/1, 70/2, 71/1-71/3, 72/1-72/4, 73, 74, 75/1-75/3, 76-78, 79/1-79/4, 80/61, 80/62, 80, 81, 82/51, 82/52, 83/1, 83/2, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 89/3, 89/4, 90/1-90/3, 91/1-91/4, 92/1-92/4, 93/1-93/3, 94/1-94/5, 95/1-95/3, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 98/1, 99, 100, 101/1-101/7, 102/1, 102/2, 103/51, 103, 104/1, 104/2, 105/1-105/5, 106/1-106/3, 107, 108/1, 108/2, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 115/1, 115/3, 115/4, 116, 117, 118/1, 119/1, 120/1, 120/2, 121, 122/2, 122/51, 123/3, 123/5, 123/6, 124/4-124/6, 124/51, 125/5, 125/6, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1-130/3, 130, 131/3, 131/4, 131/51, 132/5-132/8, 132/11-132/13, 132/51, 184/3-184/8, 185/51, 185, 186/1-186/3, 187/1-187/4, 188/1-188/3, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 190/61, 190/62, 191/1, 191/2, 192/1, 192/61, 192/62, 194/1-194/16, 242/3, 251, 252/2-252/4, 253, 255, 266, 269, 341-345, 400, 401, 402/3, 402/4, 405, 406, część działki ewidencyjnej 254 — droga wojewódzka, część działki ewidencyjnej 256 — droga gminna, część działki ewidencyjnej 265 — droga gminna; część obszaru obrębu ewidencyjnego Domaniż, to jest działki ewidencyjne o numerach: 1-5, 6/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 12/1-12/3, 13, 14/1, 14/2, 15-21, 22/1-22/6, 30/2, 30/3, 31, 32, 33/3-33/6, 34/1, 34/2, 35-38, 39/1, 39/2, 40-63, 64/1, 64/2, 65-82, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86-102, 102/1, 106, 107, 108/1, 108/2, 109/2, 109/4-109/11, 110, 111, 112/1, 112/2, 113/2-113/4, 114, 115, 116/1, 116/3, 116/5, 116/6, 117-119, 120/1, 120, 121, 122/2-122/5, 123-141, 142/1, 142/2, 143-145, 146/1-146/4, 147/2-147/4, 148, 149/3, 149/4, 150/1, 150/2, 151, 152/1, 153/2-153/5, 154-156, 157/1, 157/3, 157/4, 157/6, 157/8-157/10, 158, 159/1, 160/1-160/3, 161, 162/1, 162/2, 163/1-163/3, 164-166, 167/1, 167/3, 167/4, 168-170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174/1-174/3, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 178, 180, 182-184, 186-188, 189/1, 190/1, 191-196, 197/1-197/4, 198, 199/5-199/12, 200-206, 207/1, 207/2, 208/1, 209/1-209/3, 210/2-210/6, 211/1-211/9, 211/12, 211/13, 212, 213/1-213/4, 214/2-214/7, 215-218, 219/1, 219/4, 220/4, 220/5, 220/7, 220/9, 221-224, 225/2, 225/3, 225/6-225/9, 226, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 229/2, 230/1-230/3, 231, 232, 233/1, 233/3-233/5, 234/1, 235/1, 235/2, 236, 237/1, 237/2, 239, 240/1, 240/2, 241, 242/1, 242/2, 243, 244/1, 244/2, 245-252, 253/1, 253/2, 254-272, 273/1, 273/2, 274-288, 289/1, 289/2, 290-300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303, 304, 321, 322, 324, 345/1, 345/2, 346-348, 349/4-349/6, 350-352, 372/2-372/7, 373/1, 373/2, 374-378, 379/1-379/3, 380/1-380/3, 381, 382, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385-388, 474, 475, 480/2-480/18, 481/2, 481/4-481/6, 481/8, 481/10-481/12, 482, 483/1, 483/3-483/10, 483/12-483/20, 484/2-484/4, 485, 486, 488-490, 493, 494, 498, 503, 504, 506, 522-534, 538-595, 596/1-596/3, 597/1, 597/2, część działki ewidencyjnej 305/1 — droga gminna, część działki ewidencyjnej 371 — droga powiatowa, część działki ewidencyjnej 441 — droga gminna; część obszaru obrębu ewidencyjnego Łaszczów-Kolonia, to jest działki ewidencyjne o numerach: 102/1-102/9, 103-105, 106/1, 106/2, 107/1-107/3, 110/1-110/3, 112/1, 112/2, 113-116, 117/2, 117/3, 118, 119, 120/1-120/3, 121-124, 125/1, 125/2, 126-130, 131/1-131/3, 132, 133/1, 133/2, 134, 135/5-135/9, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138/2, 138/3,140/1, 141, 142,143/1-143/3, 144-151, 152/1, 152/2, 153-157, 158/1, 158/2, 159-161, 162/1, 162/2, 163, 164/1-164/4, 165, 166, 167/1, 167/2, 168/1-168/4, 169/1, 169/3-169/6, 169/8, 169/9, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174/1, 175-184, 185/1-185/3, 186, 187, 188/1, 188/2, 189/1-189/3, 190-192, 193/1, 193/2, 194-204, 205/1, 205/4, 205/5, 206, 207, 237, 238, 239/1-239/3, 240-242, 243/1, 243/2, 244-246, 247/1-247/3, 248, 249/1-249/3, 250-256, 257/1, 257/2, 258, 259, 265-270, 324-326, 332, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 350, 380/1, 380/2, część działki ewidencyjnej 59 — droga gminna, część działki ewidencyjnej 111 — droga gminna, część działki ewidencyjnej 208 — droga gminna, część działki ewidencyjnej 260 — droga gminna; część obszaru obrębu ewidencyjnego Podhajce, to jest działki ewidencyjne o numerach: 56-68, 69/1, 69/2, 70-85, 86/1, 86/2, 87-100, 101/1, 101/2, 102-108, 109/1, 109/2, 110-115, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120, 130, 159-163, 228-329, 330/1, 330/2, 331-344, 345/1, 345/2, 346-359, 361-370, 373/1, 373/3, 373/4, 374/3, 374/4, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 382-385, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388-393, 394/2, 540, 583-586, 587/1, 587/2, 588, 591, 592/2, 593, 594/1, 594/2, 595/1, 595/2, 596/2, 606/1-606/3, 618-622, 623/2-623/8, 623/10-623/12, 623/14, 623/15, 624/3-624/6, 625/1, 625/2, 626/1, 626/5, 626/7-626/10, część działki ewidencyjnej 599 — droga gminna; to jest obszar o łącznej powierzchni 500,88 ha z gminy Łaszczów,

b) w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec — miasta Zwierzyniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Obrocz, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1052-1055, 1060, 1064/1, 1064/2, 1067/1, 1068/1, 1068/2 i 1068/4, części obszaru obrębu ewidencyjnego Wywłocz-ka, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/5 i 1248/7, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego RPN Zwierzyniec, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 8/1, 10/1, 52/1, 55, 56, o łącznej powierzchni 136,92 ha z gminy Zwierzyniec;

2) w województwie małopolskim:

a) w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice

— miasta Krzeszowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Siedlec, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 441-454, o łącznej powierzchni 4,99 ha z gminy Krzeszowice,

b) w powiecie tarnowskim, w gminie Radłów — miasta Radłów obejmujące obręb ewidencyjny Radłów o powierzchni 1684,43 ha;

3) w województwie mazowieckim, w powiecie żuro-mińskim, w gminie Żuromin — miasta Żuromin przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wiadrowo, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 200-206, 541/1-541/62, o łącznej powierzchni 7,02 ha z gminy Żuromin;

4) w województwie podkarpackim:

a) w powiecie jasielskim, w gminie Kołaczyce — miasta Kołaczyce obejmujące obręb ewidencyjny Kołaczyce o powierzchni 715,05 ha,

b) w powiecie mieleckim, w gminie Przecław — miasta Przecław obejmujące obręb ewidencyjny Przecław o powierzchni 1602,27 ha;

5) w województwie podlaskim:

a) w powiecie białostockim, w gminie Łapy — miasta Łapy przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Płonka Kościelna, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 350-353, 354/2-354/4, 354/6, 354/8-354/19, 408, część działki ewidencyjnej 607 — droga wojewódzka, 566-570, 588, 597, 598, 616, 635, część działki ewidencyjnej 606 — rów, o łącznej powierzchni 20,01 ha z gminy Łapy,

b) w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo — miasta Szepietowo obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Szepietowo, to jest działki ewidencyjne o numerach: 4/3, 4/4, 5/1, 6-12, 13/4, 13/6-13/8, 13/10-13/17, 14, 15/6, 15/8-15/11, 16, 17/3, 17/7, 20/1, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 22/3-22/6, 23, 24, 25/1, 25/2, 26/3, 26/4, 26/6-26/9, 26/11, 26/12, 27/2, 27/5-27/7, 27/12, 27/13, 27/15, 27/17, 27/18, 27/20, 27/21, 27/23, 27/40, 27/43-27/47, 28/6, 28/7, 28/10, 28/12, 28/14, 28/15, 28/17, 28/18, 28/21-28/23, 28/25-28/32, 29/3, 29/4, 30, 31/2, 31/4-31/7, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36/3-36/6, 37/2, 37/3, 39/11-39/15, 39/18-39/20, 40, 49/2, 54/1, 54/2, 57, 58/2-58/4, 59/2, 59/3, 59/5-59/8, 60/1-60/4, 60/6, 60/7, 60/17, 61/1-61/3, 62/1, 62/2, 63, 65/4, 65/6, 67/1, 67/2, 68, 69/2, 70/2, 71/3, 71/5-71/7, 73, 75, 76, 77/1-77/5, 78/2-78/4, 79, 80/1, 80/2, 81/1, 85, 86, 87/1, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 89/2, 90, 91/3-91/6, 92/3, 92/9-92/12, 93/5, 93/6, 94/1, 94/3, 94/4, 95, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98-100, 101/1, 101/2, 102-105, 106/1-106/8, 108-114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/3, 116/4, 117/1, 118/1, 118/3, 118/4, 118/6-118/9, 119/2-119/4, 120/1, 121/1, 122/1, 122/2, 123/2, 123/4-123/7, 124/3-124/6, 125/1, 125/3-125/5, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130/1, 130/2, 131/1-131/3, 132/3-132/7, 133/1, 133/2, 134/1-134/4, 135/2, 135/4-135/8, 136/3-136/5, 137/2-137/6, 138/1, 142/2, 142/3, 144/1, 144/2, 145-165, 166/1, 166/2, 167, 168/1, 169, 170/1, 170/2, 171-176, 177/1, 178-182, 183/1, 183/2, 184-190, 191/1, 191/2, 192-195, 196/1, 196/2, 197-204, 212-216, 217/1-217/3, 218, 219/1, 219/2, 220-228, 229/1, 230/1, 232-236, 237/1, 238/1, 246, 247, 248/1, 248/2, 248/4-248/6, 249, 250, 252/1, 252/2, 253-255, 257-261, 262/2, 262/3, 263-266, 267/1, 268-275, 276/1, 276/3, 276/4, 277-285, 286/1, 286/2, 287-295, 296/1, 296/2, 297, 298/2, 298/4-298/7, 302, 303/6-303/8, 307/7, 307/17, 307/19, 307/22, 308/4, 312/3, 317/2, 319/4, 321/1, 321/2, 322/2, 324, 325/2, 329, 331, 340/2, 348, 352, 355-358, 359/1, 360-363, 374-379, 381-386, 388, 389, 390/4-390/6, 390/8-390/10, 390/13-390/25, 501-505, 506/1, 506/2, 507-518, 519/1, 520/1, 521-535, 536/3, 537-551, 553-559, 562-598, 601, 602/1, 602/2, 603/1-603/3, 604/1-604/11, 607, 609, 613/3, 613/5-613/8, 638/2, 640/2, 640/3, 684-687, 689-695, 697-703, 750-768, 769/1-769/20, 770-840, 842-844, 846-849, 851, 860-869, 870/1, 870/3-870/6, 871, 885/1, 891-900, 901/2-901/5, 902, 903, 905, 906, 909, 910/1, 910/2, 911-916, 917/2, 917/3, 917/5, 917/7-917/11, 918, 919/1, 919/2, 920/1, 920/2, 921/1, 921/3, 921/4, 922/1-922/3, 923, 924, 925/1, 925/2, 926, 927, 929-932, 933/1, 933/2, 934, 935, 936/1, 936/2, 937-942, 943/1, 943/2, 944/1, 944/2, 945, 946/1, 946/2, 947-959, 960/1, 960/2, 961, 962, 963/1, 963/2, 964/1, 964/2, 965-968, 969/2, 969/4-969/6, 970, 971, 972/1, 972/3, 972/4, 973-987, 988/1-988/4, 989-1020, 1021/1, 1022-1025, 1026/1, 1027-1033, 1034/1-1034/4, 1036-1040, 1046, 1060/1, 1062/1, 1062/2, 1063, 1065-1070, 1072/1-1072/4, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075/1, 1075/2, 1076, 1077/1, 1077/2 i 1078, o łącznej powierzchni 195,86 ha z gminy Szepietowo;

6) w województwie zachodniopomorskim:

a) w powiecie białogardzkim, w gminie Tychowo — miasta Tychowo obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Tychowo, to jest działki ewidencyjne o numerach: 43/1, 43/2, 44, 46/2-46/4, 47/1, 48/2, 48/5-48/7, 49/3, 50/1, 50/4-50/7, 51/2, 51/3, 52-54, 55/1-55/3, 58, 59/2, 59/3, 60/1, 60/2, 61/2-61/5, 62, 63/2-63/4, 64/1, 64/2, 66, 68/1, 68/2, 69-73, 74/1-74/3, 75-78, 79/1, 79/2, 82/1, 83/1, 84/2-84/4, 85, 86, 87/1, 87/3, 87/4, 88/2-88/6, 89, 90, 91/2, 91/4-91/6, 91/8-91/10, 92/3, 92/5-92/7, 92/9, 92/10, 92/17-92/20, 92/22-92/25, 92/27, 92/29-92/33, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 107-111, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/3, 114/4, 115, 116, 117/12, 117/22-117/30, 118, 119, 120/1, 120/3, 120/4, 121, 122/1, 122, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 125/4, 125/5, 126, 127/1, 127/3-127/5, 128-135, 136/2-136/4, 137/1-137/3, 138/1, 138/2, 139/1, 139/3, 140/2, 140/3, 141/1-141/5, 142, 143, 144/1, 145/1, 145/2, 146, 147/3-147/6, 148, 149, 150/2-150/5, 151/1-151/3, 152/2-152/25, 152, 153/1, 153/3, 153/4, 154/2-154/7, 155/1, 156/3, 156/5-156/9, 157-159, 160/1, 160/2, 162/3, 162/5, 162/8-162/14, 163/1, 164/1, 164-166, 167/2-167/4, 168-170, 171/2, 171/4-171/7, 172/1-172/3, 173/1, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 178, 179, 181-188, 189/2-189/4, 191-201, 202/1-202/3, 203/1, 204/1, 204/2, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1, 209-212, 213/1, 213/2, 214, 217/1, 219/1, 220, 221/2-221/4, 222, 223, 224/3, 224/6-224/11, 224/13, 224/14, 227/1, 228-232, 233/1, 233/2, 234, 235/5, 235/6, 235/10-235/15, 235, 236, 237/1, 238/1, 239-241, 242/1, 244/3, 244/5-244/7, 244, 247/1, 248/1, 249/3, 250/1, 252/1, 253/1, 253/2, 254, 256/1, 258/1, 260/1, 262/1, 264/1, 266/1, 268/1, 270/1, 272/1, 273, 274/1-274/3, 275, 276/1, 278, 279/1, 279/2, 280-283, 284/1, 284/2, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288-292, 293/1-293/3, 294, 295/1, 295, 296, 297/2, 298-300, 301/2-301/4, 302-306, 307/1, 307/2, 308-314, 315/1, 315/2, 316-318, 324, 325, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 328-335, 336/1, 336/2, 337, 338, 339/2-339/5, 340, 357, 360/10-360/17, 360-363, 382, 384/1, 386/6-386/8, 387/2, 387/4-387/14, 406/3, 406/4, 406/6, 407/2, 407/3, 458, 459, 461/1, 461/2, 461/4, 461/6, 466/3, 469/4, 472/3-472/5, 472/7-472/11, 473, 509/1, 509, 545/6-545/9, 545/11, 547/2-547/18, 551/2-551/8, 551/10, 551/11, 552, 553/1-553/3, 554, 555/1, 556/1, 556/2, 557, 558/1-558/7, 559/2-559/7, 560/4, 560/5, 560/7, 560/8, 560/10-560/12, 560/14-560/18, 562/2, 563/3, 563/4, 563/6-563/9, 564/1, 564/2, 565/2, 565/10, 565/12, 565/17-565/20, 565/22-565/67, 565/69, 565/71-565/87, 565/90-565/95, 565/100, 565/103, 565/107-565/112, 565/114-565/119, 565/122-565/149, 566/3-566/6, 566/146, 567/3, 567/4, 568/1, 568/4-568/6, 569, 570/2, 570/4, 570/6-570/8, 571, 572/4-572/7, 572/9, 572/11-572/25, 572/28, 572/30-572/105, 572/108, 572/111, 572/113-572/115, 572/118-572/136, 572/138-572/152, 572/154, 572/155, 573, 574/3-574/8, 574/10, 575, 576/1, 582, 583/3, 583/4, 583/14, 593, 596/2, 596/3, 596/5-596/18, 597-630, 631/1, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1, 638/1, 639/1, 640/1, 641/1, 642/1-642/3, 643-656, 657/1, 658-713, 719, 721, o powierzchni 408,81 ha z gminy Tychowo,

b) w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski — miasta Kalisz Pomorski przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Dębsko, to jest działki ewidencyjnej o numerze 241/5 o powierzchni 0,22 ha z gminy Kalisz Pomorski.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2010 r. zmienia się siedzibę władz gminy Święta Katarzyna, w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, z miejscowości Święta Katarzyna na miejscowość o statusie miasta Siechnice.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2010 r. zmienia się nazwę gminy Święta Katarzyna, w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, na nazwę gmina Siechnice.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.