ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie małopolskim:

a) w powiecie chrzanowskim — gminy Trzebinia i w powiecie krakowskim — gminy Krzeszowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Trzebinia części obszaru wsi Wola Filipowska stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Filipowska, to jest działek o  numerach: 1—3, 4/1, 4/2, 4/4—4/23, 5/1, 7/2—7/6, 7/9—7/11, 8, 10 i 11/4 o łącznej powierzchni 6,94 ha z gminy Krzeszowice,

b) w powiecie krakowskim — gminy Czernichów i w powiecie wadowickim — gminy Brzeźnica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czernichów części obszaru wsi Chrząstowice (przys. Koło) stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Chrząstowice, to jest działek o numerach: 425/6, 425/12, 425/14—425/16, 425/20, 425/22, 425/25, 425/26, 425/28—425/30, 425/32, 425/33—425/38, 425/41—425/45, 425/48—425/50, 425/53, 425/54, 425/57, 425/59—425/65, 425/68, 425/71—425/74, 425/77—425/84, 425/86—425/92, 425/95—425/101, 425/103—425/152, 432/1—432/4, 436, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439, 440/3, 440/4, 441/2—441/5, 442/1—442/4, 443/2, 443/5, 443/9, 443/10, 447/2, 447/3, 447/5, 447/7—447/10, 448/2, 448/3, 448/6, 448/7, 453/1, 453/2, 454, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 463, 464, 469, 473/1, 473/4—473/9, 474/1—474/3, 474/6—474/9, 479/1, 479/2, 480/1—480/3, 491/1—491/4, 492/1—492/4, 499/1, 499/2, 499/4—499/6, 500/1—500/3, 503/3, 506/2—506/5, 507/1, 507/2, 513/1—513/4, 513/7—513/11, 514/2, 514/5—514/11, 525/1, 525/2, 525/4—525/7, 526/1, 526/2, 526/4, 526/5, 530/5—530/7, 531/5—531/7, 532/5—532/7, 533/1, 533/5—533/11, 534/3, 534/7, 534/8, 534/10, 534/12—534/18, 545/3—545/10, 546/1, 546/2, 551/1, 551/3, 551/4, 554, 555, 560/2—560/4, 561/1—561/4, 567/1, 567/2, 568/2—568/5, 574, 575/1, 575/2, 582, 583, 591/3—591/6, 592, 599, 600/1, 600/2, 607, 608/2—608/4, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 619/1, 619/2, 620/1—620/3, 621/1, 621/2, 625—627, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 637/1—637/3, 638/1, 638/3, 638/4, 639/1, 639/3, 639/5, 639/6, 642, 643/1, 643/2, 646/1—646/4, 647/1, 647/2, 654/1—654/3, 655/1, 655/2, 659, 663/1, 663/2, 664/1, 664/3, 664/4, 667/1—667/3, 668, 671, 672/1, 672/2, 681, 682/1, 682/2, 685, 686/1, 686/3—686/5, 689/1, 689/3, 689/4, 690, 698/1, 698/2, 699, 706, 707/2-707/4, 708, 711/2—711/4, 712/1—712/3, 717, 718/1, 718/3—718/6, 719/2, 720/2, 721/2, 725/1, 725/2, 729, 730/3—730/8, 733/1—733/3, 736, 737/2, 738/1, 742/2—742/4, 744/1—744/4, 750/1, 750/4, 750/25, 750/26, 751, 752 i 755 o łącznej powierzchni 81,81 ha, oraz części obszaru wsi Łączany (przys. Sokółka) stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Łączany, to jest działek o numerach: 1—214 o łącznej powierzchni 87,69 ha z gminy Brzeźnica;

2) w województwie podkarpackim:

a) w powiecie dębickim — gminy o statusie miasta Dębica i gminy Dębica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Dębica części obszaru obrębu ewidencyjnego Latoszyn, to jest działek o numerach: 20/1, 21/1, 21/3, 21/4, 22/1—22/4, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/4—27/6, 28/1, 28/2, 29/1, 29/3—29/5, 30/1, 30/3, 30/4, 31/1, 31/3, 31/5—31/7, 31/9, 31/10, 32/1, 32/3, 32/7, 32/8, 33/2, 33/5, 33/7, 33/9, 33/10, 33/13—33/16, 34/1—34/3, 35/1, 35/3, 35/4, 228, 229, 230/1, 230/2, 231—236 o łącznej powierzchni 9,50 ha z gminy Dębica,

b) w powiecie ropczycko-sędziszowskim — gminy Sędziszów Małopolski i gminy lwierzyce przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Sędziszów Małopolski części obszaru wsi Olchowa, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Olchowa, to jest działek o numerach: 848/1, 852/2, 854/1, 860, 1153 oraz części działki nr 857 (droga gminna) i części działki nr 871 (droga gminna) o łącznej powierzchni 2,30 ha z gminy lwierzyce,

c) (uchylony).

d) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim — gminy Krasne przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Słocina o powierzchni 915,77 ha oraz obszaru obrębu ewidencyjnego Załęże o powierzchni 519,66 ha z gminy Krasne,

e) (uchylony).

3) w województwie podlaskim — miasta na prawach powiatu Białystok i w powiecie białostockim — gminy Zabtudów przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Białystok obszaru obrębu ewidencyjnego Dojlidy Górne o powierzchni 531,58 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Zagórki o powierzchni 143,38 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Halickie, to jest działek o numerach: 1/3, 1/6, 1/8, 1/14—1/19, 1/22, 1/23, 1/25—1/33, 1/35, 1/37—1/41, 2/1—2/3, 3, 4/1—4/3, 4/5, 4/6, 4/9—4/12, 4/15—4/20, 4/22—4/27, 4/29—4/49, 5/1, 5/2, 5/7, 5/8, 5/10—5/14, 5/16, 5/18, 5/22—5/25, 6, 7, 8/3—8/5, 8/7—8/13, 8/15—8/23, 9/1—9/3, 10/2—10/4, 11/1, 11/2, 11/4—11/6, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 17/2, 17/3, 18/1—18/6, 19, 20, 63/1—63/3, 64/1, 64/2, 65/2, 65/3, 65/5—65/9, 66, 67/2, 67/4, 67/5, 67/7—67/10, 67/12, 67/14—67/21, 67/23, 67/25, 67/27—67/32, 67/34—67/42, 68/1, 68/5, 68/7—68/16, 69/1, 70/1, 71, 73, 74, 75/2—75/6, 78/2, 78/3, 78/5, 78/6, 78/8, 78/10—78/12, 79/1, 80/1, 81, 82, 83/2—83/5, 84, 85, 86/2, 86/3, 88, 417, 418, 429—431, 622/1, 622/2 oraz części działki nr 424 (droga gminna) i części działki nr 426/1 (droga powiatowa) — o łącznej powierzchni 158,00 ha z gminy Zabłudów;

4) w województwie śląskim, w powiecie żywieckim — gminy Węgierska Górka i gminy Radziechowy-Wieprz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Węgierska Górka części obszaru obrębu ewidencyjnego Radziechowy, to jest działek o numerach: 3687/1, 3687/2, 3690/1, 3690/3, 3690/4, 3814/1, 3814/2, 3815/5, 3815/9, 3815/16, 3815/17, 3815/19 i 3815/23—3815/35 o łącznej powierzchni 3,50 ha z gminy Radziechowy-Wieprz;

5) w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim — gminy Kramsk i w powiecie kolskim — gminy Kościelec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kramsk części obszaru obrębu ewidencyjnego Tury, to jest działek o numerach: 2—4, 5/1, 8, 10—12, 14—18, 20—22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44/2—44/5, 47/1, 47/2, 48/2—48/4, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83/1, 83/2, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101 i 104—106 o łącznej powierzchni 55,32 ha z gminy Kościelec.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2006 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Rzgów — w gminie Rzgów, w powiecie łódzkim wschodnim, w województwie łódzkim;

2) Zakliczyn — w gminie Zakliczyn, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2006 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka — miasta Bystrzyca Kłodzka przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Stara Bystrzyca, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Stara Bystrzyca, to jest działek o numerach: 233/4, 546/2 i 609 o łącznej powierzchni 4,37 ha z gminy Bystrzyca Kłodzka;

2) w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Kargowa — miasta Kargowa przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Chwalim, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Chwalim, to jest działek o numerach: 686/1—686/4, 688/4, 689/1, 689/8, 690/2, 690/5, 690/7—690/9, 691/1—691/5, 691/7, 692, 693, 694/1, 694/2, 695—698, 699/1, 699/2, 700/1, 700/2, 701/3, 702/2, 702/3, 709/2, 709/5—709/7, 709/9, 709/10, 709/12—709/14, 710/1, 710/4—710/7, 711/3, 711/5—711/9, 857, 858/3, 859/2 i 860/1—860/3 o łącznej powierzchni 39,74 ha z gminy Kargowa;

3) w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim:

a) w gminie Koluszki — miasta Koluszki przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszarów obrębów ewidencyjnych: Katarzynów, to jest działek o numerach: 464, 500/4 500/10—500/18, 500/20—500/27, 500/29—500/39, 500/40, 500/42—500/54, 501—504, 505/1, 505/2, 506, 507/1, 507/2, 508—526, 527/1—527/4, 528/1—528/3 i 529—534 o łącznej powierzchni 39,00 ha, Felicjanów, to jest działek o numerach: 217, 218, 220/5—220/8, 221/3, 221/4, 221/7—221/9, 221/11—221/14, 221/19, 221/20, 222/1—222/6, 222/8—222/13, 222/15—222/21, 222/23—222/27, 223, 306/1, 306/2 i 310 o łącznej powierzchni 9,62 ha z gminy Koluszki,

b) w gminie Rzgów — miasta Rzgów obejmujące obszar wsi Rzgów, stanowiący obręb ewidencyjny Rzgów o powierzchni 1 625,82 ha z gminy Rzgów;

4) w województwie małopolskim:

a) w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn — miasta Zakliczyn obejmujące obszar wsi Zakliczyn, stanowiący obręb ewidencyjny Zakliczyn o powierzchni 402,35 ha z gminy Zakliczyn,

b) w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka — miasta Wieliczka przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Czarnochowice, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Czarnochowice, to jest działek o   numerach: 4/3, 385/6, 387/2, 388, 389/3—389/5, 390/2, 391/1, 485/3, 485/5, 486, 487, 488/1, 488/2, 489/2, 490/4, 491/1, 491/3 i 491/4 o łącznej powierzchni 3,37 ha z gminy Wieliczka;

5) w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna — miasta Konstancin-Jeziorna przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Bielawa, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Bielawa, to jest działek o numerach: 1/2, 2/1—2/3, 5/2—5/5, 6/3, 8/3, 8/4, 9/2, 9/4, 9/6, 10/2, 10/3, 11/3, 11/4, 12/3, 12/6, 12/7, 13/4, 13/5, 13/8, 13/9, 14/3, 14/6—14/9, 15/5—15/8, 16/5—16/8, 17/2, 18/3, 19/2, 20/4—20/7, 21/3, 21/6—21/9, 22/2—22/4, 23/2, 24/4—24/7, 25/4—25/7, 26/6—26/10, 27/3, 27/6—27/9, 28/5—28/8, 29/5—29/8, 30/5—30/8, 31/5—31/8, 32/4—32/7, 33/5, 33/6, 34/6—34/10, 35/4, 35/5, 35/9—35/12, 36/2, 36/5—36/8, 37/3, 37/6, 38/3, 38/6, 39/4, 39/5, 39/7, 39/11—39/16, 39/18, 39/19, 39/21—39/23, 39/25—39/35, 39/38, 39/39, 39/51, 39/52, 40/1, 41/3, 41/4, 42/1, 43/1, 43/4, 44/1, 44/4, 45, 46/2, 46/3, 47/1, 48/1, 48/3, 49/3, 49/5, 49/7, 49/8, 50, 51/1, 52/2, 52/3, 53/1, 54—56, 57/2, 57/3, 58/2, 58/3, 59/2, 59/3, 60/1, 61/3, 61/4, 62/1, 62/3, 63/1, 64/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 75/1, 77/1, 78/1, 80/1, 81/1, 82/5—82/8, 83, 84/5, 84/7—84/9, 85/1, 86/8, 86/14—86/17, 86/25—86/30, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 942, 950, 1744/1, 1746/1, 1751/1, 1752/1, 1752/3, 1761/2, 1761/5,1809/1,1854,1855/1—1855/3, 1856/3—1856/5 i 1879/1—1879/7 o łącznej powierzchni 50,58 ha z gminy Konstancin-Jeziorna;

6) w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lewin Brzeski — miasta Lewin Brzeski przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Buszyce, to jest działek o numerach: 17/1, 17/3, 41, 43, 118, 119/1, 119/2, 120—124, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 184, 194, 195/1, 195/3, 195/4, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/2, 199—203, 214/2, 215/2, 232—234 i 268/1 o łącznej powierzchni 128,22 ha z gminy Lewin Brzeski;

7) w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski — miasta Sędziszów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Kawęczyn Sędziszowski, to jest działki nr 675 o powierzchni 2,32 ha z gminy Sędziszów Małopolski.

§ 3a. Z dniem 1 stycznia 2007 r. w województwie podkarpackim ustala się granice miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim — gminy Świlcza przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszówka o łącznej powierzchni 924,91 ha z gminy Świlcza. Granica zachodnia terenu przemieszczanego przebiega od punktu granicznego „A”— u zbiegu granic wsi Przybyszówka—Świlcza—Rudna Wielka przy zachodniej granicy działki nr 5931/1 i biegnie dotychczasową granicą administracyjną między Przybyszówka a Świlcza przy działkach nr: 5931/2, 5958, 257/1, 258/3, 258/4, przecinając szosę E-40 — działkę 889/3 — dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1200/9, 1199/6, 1199/7, 1199/2, 1199/8, 1199/9, 1199/10 i 1199/11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni, biegnąc północną granicą działek nr: 1502, 1503, 1504, 1517/1, 1518/1, 1524, 1525, dochodzi do punktu „B” przy działce nr 1538. W punkcie granicznym „B” granica administracyjna wsi Świlcza i Przybyszówka przebiega nadal w kierunku południowo-zachodnim, natomiast granica terenu przemieszczanego biegnie w kierunku południowym linią łamaną między działkami nr: 1525 a 1538; 1537 i 1526, dalej między działką nr 1524 a działkami nr: 1526, 1523, 1519/2, następnie między działką nr 1518/2 a 1519/2 i 1517/2, działką nr 1517/2 a działkami nr: 1517/1, 1505, 1506, 1507 i między działką nr 1508 a działkami nr: 1507, 1496 oraz 1495 a 1496 i 1201, dochodząc do punktu granicznego „C”, tj. przy południowej granicy działki nr 1451 — droga gminna. Od punktu „C” granica przemieszczanego terenu biegnie południową granicą drogi gminnej — działka nr 1451, w kierunku południowo-wschodnim, dochodząc do punktu „D” przy drodze powiatowej Rzeszów—lwierzyce — działka nr 1127/2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc północną granicą ww. drogi powiatowej dochodzi do punktu granicznego „E” przy działce nr 1463. Tu ponownie załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez ww. drogę powiatową, zachodnią granicą drogi gminnej — działka nr 5553 i działka nr 5320, dochodząc do punktu granicznego „F” przy potoku „Przyrwa” — działka nr 2792/2. W punkcie „F” załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 2792/2 — potok „Przyrwa”, dochodząc do punktu granicznego „G” przy działce nr 4909/1 — droga gminna. Dalej granica przecina potok „Przyrwa” — działka nr 2792/2 — i wschodnią granicą działki nr 4910/1 — droga gminna — dochodzi do punktu „H” przy działce nr 5217. Tu załamuje się i biegnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek nr: 4910/2 — droga gminna — 4370/2 — droga gminna, dochodząc do punktu granicznego „I” — przy drodze gminnej — działka nr 3201/6. Następnie, przechodząc przez granicę między działką nr 3201/6 a 3201/7 — drogi gminne — biegnie granicą między działkami nr: 4335 i 5160 do granicy administracyjnej wsi Kielanówka, gm. Boguchwała — punkt graniczny „J”. Dalej biegnie w kierunku wschodnim dotychczasową granicą administracyjną między wsią Przybyszówka a Kielanówka, dochodząc do granicy wsi Zwięczyca, gm. Boguchwała.

§ 3b. Z dniem 1 stycznia 2008 r. w województwie podkarpackim ustala się granice miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim — gminy Boguchwała przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Zwięczyca o powierzchni 723,38 ha z gminy Boguchwała.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759.