ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1560 oraz z 2010 r. Nr 73, poz. 468) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1587,7800 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Pionki, Przemyśl, Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów i Wyszków.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN:

a) w Podstrefie Tarnobrzeg w Kompleksie 1 skreśla się opisy granic i terenów Obszarów: 2, 3 i 5,

b) w Podstrefie Stalowa Wola w Kompleksie 1 dodaje się opis granic i terenu Obszaru 16 w brzmieniu:

„Obszar 16

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 38, 40, 41, 43, 44, 89, 97

Granica biegnie od pkt 611132, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 102/478, w kierunku północno-wschodnim do pkt 610212. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 611002, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 611003. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt: 611004 i 608541 do pkt 608540. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez pkt 608771 do pkt 608539, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 102/102 przez pkt: 608882, 608538 i 608537 do pkt 608536. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 102/478 przez pkt: 604301, 609431 do pkt 611131. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 102/476 do pkt 610328. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt 610326 do pkt 610690. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 610689, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 610325. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do pkt 611132, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru znajduje się enklawa, która nie wchodzi w granice strefy, opisana pkt: 610691, 610692, 610693 i 610694, stanowiąca działkę 102/350.”,

c) w Podstrefie Nowa Dęba opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 6, 12, 13, 18, 19

Granica biegnie od pkt 0003–1882, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/40, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 0003-260, 0003-261, 0003-262, 0003-263, 0003-264, 0003-265, 0003-266, 0003-267 do 0003-268. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt 0003–257, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do pkt 0003–3872, gdzie skręca na wschód, i biegnie przez pkt: 0003-3873, 0003-3874, 0003-3875, 0003-3876 do pkt 0003–1916. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt: 0003-3500 do pkt 0003–1915. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt 0003–3518 do pkt 0003–254, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 161/42. W pkt 0003–254 skręca na zachód i biegnie do pkt 0003–253, w którym skręca na północ, i dochodzi do pkt 0003–1914. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 0003–40, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 161/13 do pkt 0003–238. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt: 0003-248, 0003-249, 0003-895, 0003-250, 0003-2293, 0003-2288, 0003-2289 do pkt 0003–1905. Tu skręca na północ i przez pkt 0003–2268 dochodzi do pkt 0003–1906. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt 0003–1907 do pkt 0003–1899. Tu załamuje się na północ i biegnie przez pkt: 0003-1896, 0003-3868, 0003-1894, 0003-1892 do pkt 0003–1891. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt: 0003-1890, 0003-1889, 0003-1888, 0003-1887, 0003-1884 do pkt 0003–1882, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 18, 19

Granica biegnie od pkt 0003–251, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/58, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodnich granic działek: 161/58 i 161/108 przez pkt: 0003-594, 0003-1873, 0003-2275 do 0003-2276. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 0003–2274, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 161/108. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodnich granic działek: 161/108 i 161/58 przez pkt: 0003-1872, 0003-2273 do pkt 0003–252, gdzie skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 0003–251, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 18

Granica biegnie od pkt 0003–247, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/71, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki 161/71 do pkt 0003–951. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działki 161/71 do pkt 0003–240. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 0003–239, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 0003–247, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 18

Granica biegnie od pkt 0003–2290, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/106, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodnich granic działek: 161/106 i 161/10 przez pkt: 0003-2272, 0003-271 do pkt 0003–272, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowymi granicami działek: 161/10 i 161/113 przez pkt 0003–269 do pkt 0003–2118. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 0003–2267 do pkt 0003–2115, w którym załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 161/113 i 161/106 przez pkt: 0003-2115, 0003-2114, 0003-2270, 0003-2291 do pkt 0003–2290, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 6, 12, 13, 18, 19

Granica biegnie od pkt 0003–152, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 161/33, w kierunku wschodnim przez pkt: 0003-151, 0003-E do pkt 0003-D, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt: 0003-C, 0003-B do pkt 0003-A. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 0003–139, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 161/62 do pkt 0003–140. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt 0003–141, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 0003–126, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 161/21 przez pkt: 0003-1288, 0003-129, 0003-131, 0003-132, 0003-133 do pkt 0003–114. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 161/21 przez pkt: 0003-115, 0003-116, 0003-117 do pkt 0003–118. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 0003-119, 0003-120, 0003-121, 0003-122, 0003-123, 0003-2265, 0003-159, 0003-2266, 0003-2155, 0003-2156, 0003-160, 0003-2194, 0003-136, 0003-137, 0003-2282 do pkt 0003–2286. Stąd biegnie na wschód przez pkt: 0003-2285, 0003-295, 0003-294, 0003-283 do pkt 0003–284, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 161/17, 161/94 i 161/92 przez pkt 0003–285, 0003-286, 0003-273, 0003-2204, 0003-2278 do pkt 0003–301. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 0003-2277, 0003-309 do pkt 0003–592, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/65. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 0003-569, 0003-427, 0003-307, 0003-165, 0003-164, 0003-163, 0003-1939, 0003-1940, 0003-383 do pkt 0003–170. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 0003–171, w którym załamuje się na południowy wschód, i przez pkt: 0003-313, 0003-312 dochodzi do pkt 0003–311. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 0003–310, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt 0003-H, 0003-959, 0003-316 dochodzi do pkt 0003–317, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 161/48. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 161/48 przez pkt 0003–318 do pkt 0003–180, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 161/48 przez pkt: 0003-179, 0003-178, 0003-177, 0003-176, 0003-175, 0003-174, 0003-173 do pkt 0003–172. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do pkt 0003-G, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 0003-F. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 0003-192, 0003-193, 0003-194, 0003-195, 0003-196, 0003-197, 0003-144 do pkt 0003–145. Tu skręca na zachód i biegnie przez pkt: 0003-146, 0003-147, 0003-351 do pkt 155.334-1127. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt 0003–149 do pkt 0003–152, od którego rozpoczęto opis.”,

d) w Podstrefie Radom:

— opis granic i terenu Kompleksu 5 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 15

Granica biegnie od pkt 4286, znajdującego się w północnym narożniku styku działek: 429/51, 429/46 i 429/50, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4285 po krawężniku oddzielającym drogę asfaltową i pas zieleni. W pkt 4285 załamuje się i biegnie po krawężniku istniejącego chodnika, w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do istniejącej hali produkcyjnej, do pkt 4284. Tu załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4283. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki 429/46 oraz równolegle do hali produkcyjnej do pkt 4286, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 15

Granica biegnie od pkt 4284, znajdującego się na granicy działek: 429/51 i 429/40, w północno-wschodniej części działki 429/52, w kierunku południowo-zachodnim po istniejącym krawężniku, do pkt 4265, usytuowanego na granicy działek: 429/40 i 429/56. W pkt 4265 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 4266, wzdłuż istniejącego chodnika. W pkt 4266 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi asfaltowej (działka 429/46) do pkt 4283. W pkt 4283 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą pomiędzy działkami: 429/51 i 429/52 do pkt 4284, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 403, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 429/18, w kierunku północno-wschodnim do pkt 407. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 429/18, 429/133 i 429/20 przez pkt: 406, 405, 401 i 399 do pkt 398, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 429/20 przez pkt 372 do pkt 358. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 369, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez pkt: 376, 381, 383, 387, 385 do pkt 436. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działki 429/133 przez pkt: 435 i 434 do pkt 400. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 429/18 do pkt 395. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 402, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 396. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 403, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 16

Granica biegnie po punktach wyznaczonych dla działki 429/160 od pkt 319, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 426 do pkt 371. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do pkt 463, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie przez pkt: 464, 465, 314, 313, 308, 301, 466, 467, 468 i 469 do pkt 470. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do pkt 319, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 484, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 429/167, w kierunku północno-wschodnim do pkt 481, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 55. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 62, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 429/167 i 429/168 przez pkt 489 do pkt 50. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 47, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt 39. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 44, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 40. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 488, w którym załamuje się na północny zachód, i przez pkt 490 dochodzi do pkt 484, od którego rozpoczęto opis.”,

— w Kompleksie 8 dodaje się opis granic i terenu Obszaru 3 w brzmieniu:

„Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 0070 Wośniki, ark. mapy 54

Granica biegnie od pkt 5401952, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 19/6, w kierunku północno-zachodnim przez pkt 5401953 do pkt 5401954, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5400074. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 19/6 przez pkt: 5400175, 5400174, 5400173, 5400172, 5400092, 18400104, 18400151, 18400150, 18400149, 18400105, 18400106, 18400107, 18400108, 5400093, 18400109, 18400110, 18400244, 5400001 do pkt 5301441. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 5401921 do pkt 5401952, od którego rozpoczęto opis.”,

e) w Podstrefie Siedlce dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 8 w brzmieniu:

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Nr 33 — Żelków-Kolonia, ark. mapy 1

Granica biegnie od punktu 24144, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 475/3, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 23990, gdzie załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do pkt 23989. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 24143, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt 23988. Stąd biegnie na południe przez pkt: 23987, 23986, 23985 do pkt 23984. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 24160, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez pkt: 24159 i 24158 dochodzi do pkt 24157. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 24156, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do pkt 24155. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 359, 366, 371, 732, 24147 do pkt 24144, od którego rozpoczęto opis.”,

f) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁO-SAN dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Ryki i Łapy, w brzmieniu:

Podstrefa Ryki

Obręb ewidencyjny Nr 3 Julin, ark. mapy 13

Granica biegnie od pkt 117, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 456/1, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 151 do pkt 118, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 119. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 1891, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie północno-wschodnią granicą działki 456/1 przez pkt: 1892 i 1893 do pkt 1894. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 2032 i 2031 do pkt 1895. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt: 1871, 2036, 1515, 1516 do pkt 1517. Tu załamuje się na południowy zachód i przez pkt: 1518, 1521, 1522 i 1264 dochodzi do pkt 1841. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do pkt 1842, z którego biegnie na zachód do pkt 183. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 182. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 1512, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 1843. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 1844, gdzie załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 117, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łapy

Obręby ewidencyjne Nr 14 Łapy Szołajdy, ark. mapy 1; Nr 9 Łapy Dębowina, ark. mapy 1 oraz Nr 12 Łapy Łynki

Granica biegnie od pkt 12–00345, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 102/6, w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek: 102/6 i 102/8 przez pkt: 12-00333, 12-00759, 12-00335, 12-00332, 12-00758, 12-00757 do pkt 12–00777. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 12-00778 i 14-04266 do pkt 14–04267. Stąd biegnie na południe przez pkt: 12-00285, 9-05178, 9-05187, 9-05177 do pkt 9–05176. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 1/14 i 102/6 przez pkt 9–05179 do pkt 12–00345, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.