ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Kostrzyńsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2252 oraz z 2005 r. Nr 56, poz. 488, Nr 181, poz. 1501 i Nr 211, poz. 1761) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 804,5374 ha położone na terenach miast: Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Zielona Góra i Poznań oraz gmin: Stubice, Bytom Odrzański, Gubin, Barlinek, Karlino, Goleniów, Zielona Góra, Chodzież, Czerwieńsk, Swarzędz i Police, w tym: grunty o powierzchni 284,9610 ha przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z czego:

1) 13,6711 ha położonych na terenie gminy Słubice w Podstrefie Stubice;

2) 0,8064 ha położonych na terenie miasta Nowa Sól w Podstrefie Nowa Sól;

3) 50,8301 ha położonych na terenie gminy Karlino w Podstrefie Karlino;

4) 43,5581 ha położonych na terenie gminy Barlinek w Podstrefie Barlinek;

5) 36,1571 ha położonych na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w Podstrefie Zielona Góra;

6) 16,2694 ha położonych na terenie gminy Chodzież w Podstrefie Chodzież;

7) 43,7550 ha położonych na terenie miasta Poznań w Podstrefie Poznań;

8) 79,9138 ha położonych na terenie gminy Swarzędz w Podstrefie Swarzędz.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) w Podstrefie Karlino dodaje się opis granic i terenu Kompleksu nr 5 w brzmieniu:

„Kompleks nr 5

obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 34,7201 ha.

Obszar 1

Obręb: 01 m. Karlino Działki nr: 1/1, 1/2

Granica biegnie od punktu nr 37, położnego po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej E 163 trasy Kołobrzeg—Karlino, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 35, 33, 30, 29, 27, 24, 23, 22, 20, 19, 17, 16 do punktu nr 6. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1, 2, 3 do punktu nr 4. Następnie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 17, 128, 26, 127, 44, 49 do punktu nr 50. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 52, 53, 54 do punktu nr 56. W punkcie nr 56 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 60, gdzie skręca pod kątem prostym i dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, przez punkty nr: 122, 121, 63, 65, 120, 119, 69, do punktu nr 72. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno--wschodnim, przez punkty nr: 71, 66, 59, 51, do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2

Obręb: 01 m. Karlino Działki nr: 11,13,14

Granica biegnie od punktu nr 94 w kierunku południowym do punktu nr 91. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 89, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 83. W tym punkcie granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 82. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 86, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 88. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, wzdłuż brzegu rzeki Parsęta, przez punkty nr: 73, 74, 75, 78, 80, do punktu nr 92 i dalej, wzdłuż działki nr 11, do punktu nr 95. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 94, od którego rozpoczęto opis.”,

b) na końcu opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu podstref: Swarzędz i Police, w brzmieniu:

Podstrefa: Swarzędz

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 79,9138 ha. Obręb: 0006 — Jasin gm. Swarzędz Działki nr: 283/3, 283/4, 300/11, 300/13, 303/18, 303/21, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27, 305, 307

Granica biegnie od punktu nr 2-0100031 wzdłuż południowej krawędzi toru kolejowego Poznań— Warszawa w kierunku wschodnim przez punkt nr 2-100030 do punktu nr 2-0100027. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2-0100023, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 2-0100022, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 2-0100021. Od tego punktu biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2-0100024, 2-0100020, 2-0100019, 2-0100018 do punktu nr 2-0100017. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 2-0100016 do punktu nr 2-0100015. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 2-0100014 do punktu nr 2-0100013. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową krawędzią toru kolejowego Poznań— Warszawa przez punkty nr: 2-0100025, 2-0100054, 2-0100073, 2-0100071, 2-0100068, 2-0100092, 2-0102272, 2-0100089, 2-0100083, 2-0100082, 2-0100079, 2-0100085, 2-0100084, 2-0200612, 2-0200605, 2-0200604, 2-0200609, 2-0200608, 2-0200594, 2-0200585, 2-0200554 do punktu nr 2-0200535. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 2-0200539, w którym skręca w kierunku wschodnim i dalej biegnie przez punkty nr: 2-0200524, 2-0200522, 2-0200513, 2-0200499 do punktu nr 2-0200489. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2-0200481, w którym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 2-0200477. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 2-0200486. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 2-0200461, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dalej biegnie przez punkt nr 2-0200389 do punktu nr 2-0200269. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej przez punkty nr: 2-0200268, 2-0200264, 2-0200266, 2-0200270, 2-0200275, 2-0200276, 2-0200281, 2-0200312, 2-0200315, 2-0200334, 2-0200375 do punktu nr 2-0200377. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2-0200403. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2-0200412, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 2-0200384. Stąd biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej w kierunku zachodnim do punktu nr 2-0200378. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 2-0200416. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 2-0200420 do punktu nr 2-0200424, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 2-0200406. W tym punkcie załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 2-0200407, 2-0200408 dochodzi do punktu nr 2-0200409. Tu załamuje się w kierunku północno--zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2-0200414, 2-0200422 do punktu nr 2-0200438. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 2-0200413, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i przez punkt nr 2-0200450 dochodzi do punktu nr 2-0200453. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 2-0200448 do punktu nr 2-0200402. Od tego punktu biegnie północną stroną ulicy Rabowickiej w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2-0200405, 2-0200411, 2-0200417 do punktu nr 2-0200428. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 2-0200467, 2-0200565 dochodzi do punktu nr 2-0200581. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 2-0200644, 2-0200672 dochodzi do punktu nr 2-0200691, gdzie skręca w kierunku północnym, i przez punkt nr 2-0200749 dochodzi do punktu nr 2-0100031, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Police

Obręb: 2 m. Police

Część A

Działki nr: 3019/8, 3019/14, 3019/18, 3019/19,

866/1, 853

Granica biegnie od punktu nr 406 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ulicy Piotra i Pawła, przez punkty nr: 407, 121, 408, 409, do punktu nr 122. W punkcie tym załamuje się pod kątem ostrym na południowy wschód i biegnie wzdłuż istniejącego ogrodzenia przez punkty nr: 131, 132, 133 do punktu nr 134. W punkcie nr 134 załamuje się pod kątem prostym i przecinając tory bocznicy kolejowej, biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 147. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 148. Od tego punktu zmienia kierunek na wschodni i przecinając tory bocznicy kolejowej, biegnie do punktu nr 151, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 152. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 153, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 154 do punktu nr 1853. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1852, w którym załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 1906. Stąd zawraca na północny zachód do punktu nr 1433, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 1435. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1434, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 1432. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 1436, 1431, 804, 803, 802 do punktu nr 406, od którego rozpoczęto opis. Część B

Działki nr: 3310, 341/6, 3024/3, 3024/4, 3309/1, 3309/2, 3229

Granica biegnie od punktu nr 460 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ulicy Piotra i Pawła, przez punkty nr: 459, 458, 457, 456, 455, 454, do punktu nr 584. W punkcie tym załamuje się pod kątem ostrym na południowy wschód i biegnie linią prostą, wzdłuż istniejącego ogrodzenia, przez punkty nr: 500, 583, 1483, do punktu nr 2272. W punkcie nr 2272 załamuje się pod kątem prostym i biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 1526, 1527, 1528, 1529, 1499, 1500, 1514, 1515 do punktu nr 1516. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1585, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i linią łamaną biegnie przez punkty nr: 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 1601 do punktu nr 1603, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt nr 1602 dochodzi do punktu nr 460, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.