ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1551) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1258,3254 ha, położone na terenach miast: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Goleniów, Gryfino, Gubin, Karlino, Lubsko, Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Police, Przemęt, Rzepin, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Swarzędz i Zielona Góra.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Gorzów Wielkopolski opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 7 — Chróścik, miasto Gorzów Wielkopolski, arkusz mapy 162

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 7-656, znajdującego się w północno-zachodniej części działki nr 215/185, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-658. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1450 do punktu nr 7-2963. Z punktu nr 7-2963 kieruje się na południowy wschód i przez punkt nr 7-2962 dochodzi do punktu nr 7-3353. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 7-3354, 7-3355, 7-3356, 7-3357, 7-3358 do punktu nr 7-3359. W punkcie nr 7-3359 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 7-1162, 7-3360, 7-1161, 7-1160, 7-730 do punktu nr 7-729. Z tego punktu kieruje się na północ i biegnie przez punkty nr: 7-1426, 7-728, 7-731, 7-727, 7-3009, 7-1427, 7-725 do punktu nr 7-1428. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 7-1429. Z punktu nr 7-1429 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7-3438. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ul. Żeliwnej przez punkt nr 7-3434 do punktu nr 7-1409, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 7-650. W punkcie tym zmienia ponownie kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ul. Żeliwnej przez punkty nr: 7-651, 7-1459 do punktu nr 7-656, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 7-3438, położonego na wschodnim poboczu ul. Złotego Smoka w kierunku południowym, wschodnim poboczem ul. Złotego Smoka, przez punkty nr: 7-3439, 7-3446, 7-3447, 7-3449, 7-3450, 7-3455, 7-3456 do punktu nr 7-3462, położonego na poboczu ul. Małyszyńskiej. W punkcie nr 7-3462 granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 7-3463 i dalej biegnie poboczem ul. Małyszyńskiej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 7-3464, 7-3465 do punktu nr 7-3466. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie poboczem ul. Małyszyńskiej do punktu nr 7-1085. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1156 do punktu nr 7-1157. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu nr 7-3360, położonego na północnym poboczu ul. Stalowej. W punkcie nr 7-3360 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północnym poboczem ul. Stalowej przez punkty nr: 7-1161, 7-1160, 7-730 do punktu nr 7-729. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 7-1426, 7-728, 7-731, 7-727, 7-3009, 7-1427, 7-725 do punktu nr 7-1428. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 7-1429, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 7-3438, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Goleniów na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 11 i 12 w brzmieniu:

„Kompleks 11

Granica biegnie od punktu nr 436 w kierunku wschodnim prostopadle do ul. Prostej, przez punkty nr: 937, 442, 942, 941 do punktu nr 435. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 441. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Prostej przez punkt nr 939 do punktu nr 806. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 807, w którym skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 808. W tym punkcie załamuje się na wschód i dochodzi do punktu nr 809, skąd biegnie w kierunku południowym, równolegle do ul. Prostej, przez punkty nr: 914 i 915 do punktu nr 440. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 439. Z punktu nr 439 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 812, w którym załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 811. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 810, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 927, 933, 49, 934 do punktu nr 437. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 436, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 952 w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy rowu i dochodzi do punktu nr 880. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie równolegle do Kanału Jankowskiego przez punkty nr: 854, 855, 856, 857, 858, 859 do punktu nr 860. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż rowu do punktu nr 868. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 867, 866, 865, 864, 863, 862 do punktu nr 952, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 878 w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy rowu przez punkty nr: 879 i 869 do punktu nr 861. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie równolegle do Kanału Jankowskiego przez punkty nr: 881 i 947 do punktu nr 1020. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż rowu do punktu nr 1021, w którym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 948. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 954 i 949 do punktu nr 1019, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnie równolegle do ul. Nadziei przez punkty nr: 1018, 1017 do punktu nr 878, od którego rozpoczęto opis.”,

c) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Buk, Przemęt i Skwierzyna w brzmieniu:

„Podstrefa Buk

Obręb ewidencyjny nr 0006 — Niepruszewo, gmina Buk, arkusz mapy 2 Granica biegnie od punktu nr 200597 w kierunku wschodnim wzdłuż działki nr 300/6, stanowiącej drogę, przez punkty nr: 200599, 200619 i 200637 do punktu nr 200641. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 200639, gdzie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 301/23 do punktu nr 101. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 102 i 103 do punktu nr 104, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 301/16, stanowiącej drogę, do punktu nr 200589. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 200597, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Przemęt

Obręb ewidencyjny nr 302901_2.0011 — Mochy, gmina Przemęt, arkusz mapy 1 Granica biegnie od punktu nr 1004 w kierunku zachodnim wzdłuż drogi powiatowej nr 3820

Mochy—Śmigiel (działka nr 351) przez punkty nr: 1005, 1006,1007,1008, 1009 i 1010 do punktu nr 1011. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działki nr 298) do punktu nr 1012. W punkcie tym skręca na wschód i biegnie południowymi granicami działek nr: 299, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315/1, 316/1, 317 i 318 przez punkty nr: 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 i 1019 do punktu nr 1020. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 332 do punktu nr 1004, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skwierzyna

Obręb ewidencyjny nr 0003 Skwierzyna, obszar miejski Skwierzyna, arkusz mapy 411.432.01

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 3-3017 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3-6634. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-6633. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 3-6631 i 3-6630 dochodzi do punktu nr 3-6629. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3-6628. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 3-6627, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 3-6625 dochodzi do punktu nr 3-6626. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3-2998, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 3-3000. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Międzyrzeckiej przez punkt nr 3-6621 do punktu nr 3-3001. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 495 przez punkty nr: 3-3005, 3-3006, 3-3009, 3-3010, 3-6615, 3-3013 i 3-3014 do punktu nr 3-3017, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 3-2915 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż drogi nr 498 przez punkty nr: 3-2914, 3-6645, 3-6644 do punktu nr 3-2913. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Międzyrzeckiej przez punkty nr: 3-6651, 3-6652 i 3-2926 do punktu nr 3-2927. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 3-6655, 3-2925 dochodzi do punktu nr 3-48687, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 3-48685. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 3-2921 dochodzi do punktu nr 3-2918. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 3-6637, 3-6636, 3-48683, 3-6635 dochodzi do punktu nr 3-2915, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.