ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

Na podstawie art. 64b ust. 13 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających:

1) Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna;

2) Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna;

4) Port Lotniczy Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

5) Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

6) Port Lotniczy „Mazury” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

7) Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

8) Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

9) Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

10) Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna;

11) „PZL-MIELEC” CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.