ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1704 oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1005,4645 ha, położone na terenach miast: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Goleniów, Gubin, Karlino, Lubsko, Międzyrzecz, Police, Rzepin, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Swarzędz i Zielona Góra.”;

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Słubice:

— wyrazy „Powierzchnia: 120,2745 ha” zastępuje się wyrazami „Powierzchnia: 169,7778 ha”,

— w Kompleksie nr 2, na końcu dodaje się opis granic i terenów Części: C i D, w brzmieniu:

„Część C

Obręb ewidencyjny nr 10 Świecko, gmina Słubice

Arkusz mapy 3

Teren obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 9/4.

Granica biegnie od punktu nr 420.412-50, położonego w południowo-wschodniej części działki na skraju kompleksu leśnego, w kierunku północno-zachodnim, prawym brzegiem lasu, przez punkty nr: 420.412-51, 420.412-52, 420.412-53 aż do skrajnego punktu brzegu lasu oznaczonego nr 420.412-54. W tym punkcie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 420.412-3031, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 420.412-3030 do punktu nr 420.412-3029, położonego na skraju linii kolejowej Kunowice-Cybinka. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dalej biegnie wzdłuż toru kolejowego przez punkty nr: 10.2-92, 10.2-91, 10.2-40, 10.2-39, 10.2-38, 10.2-37, 10.2-36, 10.2-35 do punktu nr 10-1230. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 9/4 do punktu nr 10-1231, położonego na skraju drogi krajowej nr 29 Słubice — Zielona Góra. Od punktu nr 10-1231 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim w linii prostej wzdłuż drogi krajowej nr 29 przez punkt nr 420.412-48 do punktu nr 11.1-3056, zlokalizowanego na skraju dużego kompleksu leśnego. W punkcie nr 11.1-3056 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ściany lasu iglastego przez punkt nr 420.412-49 do punktu nr 420.412-50, od którego rozpoczęto opis granic.

Część D

Obręb ewidencyjny nr 10 Świecko, gmina Słubice

Arkusz mapy 3

Teren obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 7/2.

Granica biegnie od punktu nr 10-498, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 7/2 na skraju kompleksu leśnego, w kierunku północno-zachodnim, równolegle do drogi krajowej nr 29 Słubice — Zielona Góra, do punktu nr 10-488. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 7/2 do punktu nr 10-487. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ściany lasu iglastego przez punkty nr: 10-489, 10-490, 10-491, 10.1-5171 do punktu nr 10-492. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 10-493, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 420.412-43, 11-10031, 420.412-44 do punktu nr 420.412-45 będącego granicą obrębów ewidencyjnych nr 2 i 10. W punkcie nr 420.412-45 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 420.412-46 do punktu nr 10-498, od którego rozpoczęto opis granic”,

b) w Podstrefie Gorzów Wielkopolski:

— wyrazy „Powierzchnia: 72,9902 ha” zastępuje się wyrazami „Powierzchnia: 75,9038 ha”,

— opis granic i terenu Kompleksu nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks nr 2

Obręb ewidencyjny nr 7 — Chróścik, miasto Gorzów Wielkopolski

Arkusz mapy 162

Granica biegnie od punktu nr 7-656, znajdującego się w północno-zachodniej części działki nr 215/185, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-658. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1450 do punktu nr 7-2963. Z punktu nr 7-2963 kieruje się na południowy wschód i przez punkt nr 7-2962 dochodzi do punktu nr 7-3353. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 7-3354, 7-3355, 7-3356, 7-3357, 7-3358 do punktu nr 7-3359. W punkcie nr 7-3359 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 7-1162, 7-3360, 7-1161, 7-1160, 7-730 do punktu nr 7-729. Z tego punktu kieruje się na północ i biegnie przez punkty nr: 7-1426,7-728, 7-731, 7-727, 7-3009, 7-1427, 7-725 do punktu nr 7-1428. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 7-1429. Z punktu nr 7-1429 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7-3438. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ul. Żeliwnej przez punkt nr 7-3434 do punktu nr 7-1409, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 7-650. W punkcie tym zmienia ponownie kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż ul. Żeliwnej przez punkty nr: 7-651, 7-1459 do punktu nr 7-656, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Nowa Sól:

— wyrazy „Powierzchnia: 52,3516 ha” zastępuje się wyrazami „Powierzchnia: 100,4941 ha”,

— opis granic i terenu Kompleksu nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks nr 1

Część A

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Nowa Sól Arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 60245, usytuowanego przy rowie melioracyjnym nr 11 i działce nr 21, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 60103, stanowiącego punkt graniczny z terenem PKP i obrębem Zakęcie, gmina Otyń. Od punktu nr 60103 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr: 60102, 60101, 60100, 60099, 60098, 60097, 60096, 60095, 60094, 60093, 60092, 60091, 60090, 60089, 60088, 60087, 60086, 60085, 60222, 60221, 60084, 60083, 60082, 60081, 60080, 061067, 60079, 60078, 60077, 60076, 60075, 60074, 60073, 60072, 60071 do punktu nr 061060. W punkcie nr 061060 skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 061059, 061055 i 061068 do punktu nr 061028, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 061029. Dalej granica biegnie na północ przez punkty nr: 061051, 061052, 061054 do punktu nr 061056, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 061057, 061058, 061061, 061062 i 061063 dochodzi do punktu nr 061064. W punkcie nr 061064 skręca na południe i biegnie przez punkt nr 60329 do punktu nr 60328, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 60218. Dalej biegnie na południe, granicą działki nr 10, do punktu nr 60219, a następnie na wschód do punktu nr 060220. Dalej, przez punkty nr: 061043, 060319, 061053, dochodzi do punktu nr 061032, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi przez punkty nr: 061041, 061031 do punktu nr 061030. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 061034, po czym zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr: 061033, 060980 dochodzi do punktu nr 060981. Tu załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 60321, 60663, 060982 dochodzi do punktu nr 60401, który leży na styku granicy kompleksu z rowem melioracyjnym nr 11. Od punktu nr 60401 granica biegnie skrajem rowu melioracyjnego nr 11 przez punkty nr: 60404, 60405, 60410, 60412, 60414, 60416, 61026, 60418, 61027, 60375, 60374, 60372, 60370, 60367, 60365, 60364, 60361, 60360, 60357, 60356, 60354, 60352, 60350, 60348, 60346, 60265, 60263, 60261, 60259, 60258, 60255, 60253, 60252, 60249, 60248 do punktu nr 60245, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Nowa Sól Arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 60104, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21, w kierunku wschodnim do punktu nr 60103, w którym zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 60245. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 60248, 60249, 60252, 60253, 60255, 60258, 60259, 60261, 60263, 60265, 60346, 60348, 60350, 60352, 60354, 60356, 60357, 60360, 061223, 60361, 60364, 061191, 60365, 60367, 60370, 60372, 60374, 60375 do punktu nr 61027, gdzie skręca na południe i biegnie wzdłuż działki nr 14/5 (pas drogowy) przez punkty nr: 061235, 061234, 061233, 061232, 061231, 061126, 061125, 061124 do punktu nr 061230. Dalej granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego, stanowiącego działkę nr 22/1, przez punkty nr: 60579, 60582, 60583, 60441, 60442, 60445, 60446, 60449 do punktu nr 60450, a następnie skręca na północ i biegnąc wzdłuż ścian lasu oznaczonego jako działka nr 113 przez punkt nr 061120 dochodzi do punktu nr 60377. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni i nadal biegnąc wzdłuż ściany lasu dochodzi do punktu nr 60379, po czym skręca na południe i przez punkt nr 4077 dochodzi do punktu nr 60380. W punkcie nr 60380 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr: 60382, 60383, 60271, 60274, 60275, 60278, 60279, 60282, 60283 do punktu nr 60110. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 60109, gdzie skręca na północ i biegnie przez punkty nr: 60108, 60107, 60106, 60105 wzdłuż toru PKP do punktu nr 60104, od którego rozpoczęto opis granic.

Część C

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Nowa Sól Arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 061192, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 11/3, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 60416, 60414, 60412 do punktu nr 60410, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnąc dalej przez punkty nr: 60405, 60404 dochodzi do punktu nr 60401. W punkcie tym granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 60400, 60403, 60406 do punktu nr 60409, w którym skręca na południe i przez punkt nr 60408 dochodzi do punktu nr 60316. Tu granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 60317, w którym ponownie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 14/6, stanowiącej jednocześnie granicę działek nr: 111/3 i 112, przez punkty nr: 60318, 581a, 60547 do punktu nr 60551. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr: 60552, 60556, 60560, 60561, 60562, 60566, 60567, 60570, 60571, 60574 do punktu nr 061213, gdzie zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią krawędzią działki nr 14/6 wzdłuż pasa drogowego oznaczonego jako działka nr 14/5 przez punkty nr: 061212, 061211, 061210, 061209, 061208, 061207, 061206, 061205, 061204, 061203, 061202, 061201, 061200, 061199, 061198, 061197, 061196, 061195, 061194, 061193 do punktu nr 061192, od którego rozpoczęto opis granic.

Część D

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Nowa Sól Arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 60456, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 52/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż cieku podstawowego stanowiącego działkę nr 22/1 przez punkty nr: 60453, 60452 do punktu nr 60448. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 60447, 60444, 60443, 60440, 60584, 60581, 60580 do punktu nr 60577. Tu granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż działek o numerach 52/1, 57/2, 64/7, stanowiących pas drogowy, przez punkty nr: 061229, 061228, 061227 do punktu nr 061226. W punkcie tym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 60491, po czym zmienia kierunek ponownie na południowy i przez punkt nr 60484 dochodzi do punktu nr 60485. W punkcie nr 60485 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 061044 do punktu nr 60489, po czym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 60490, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 60315. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 60302, w którym skręca na zachód i przez punkt nr 60303 dochodzi do punktu nr 60304. Tu granica zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 60305, 60306 do punktu nr 60307, gdzie skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 60308. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 60468 do punktu nr 60469, po czym skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 60470. W punkcie nr 60470 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 60471, 60472 do punktu nr 60431, gdzie skręca na wschód zmierzając do punktu nr 60430. Tam po raz kolejny zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 60457 dochodzi do punktu nr 60456, od którego rozpoczęto opis granic”,

d) w Podstrefie Zielona Góra:

— wyrazy „Powierzchnia: 36,1571 ha” zastępuje się wyrazami „Powierzchnia: 37,5277 ha”,

— w Kompleksie nr 1 na końcu dodaje się opis granic i terenu Części D w brzmieniu:

„Część D

Obręb ewidencyjny nr 12, miasto Zielona Góra

Arkusz mapy 1

Teren jest położony na działce nr 191/29, a jego granica biegnie po punktach granicznych wyznaczonych dla tej działki.

Granica biegnie od punktu nr 12406 w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej krawędzi działki nr 191/29 stanowiącej jednocześnie południową krawędź działki nr 191/27, do punktu nr 120408. Tu zmienia kierunek na południowy i wzdłuż ul. Słubickiej zmierza do punktu nr 120279. W tym punkcie skręca na zachód i dalej biegnie wzdłuż ul. Gorzowskiej przez punkt nr 12278 do punktu nr 12405, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnąc wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 191/29, stanowiącej jednocześnie wschodnią krawędź działki nr 191/28, dochodzi do punktu nr 12406, od którego rozpoczęto opis.”,

i na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Rzepin, w brzmieniu:

„Podstrefa: Rzepin Powierzchnia: 4,5204 ha Obręb ewidencyjny nr 257, miasto Rzepin Arkusz mapy 01

Granica biegnie od punktu nr 15068, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 916/5, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 15069, 15070, 15071, 15072 do punktu nr 16444, następnie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 16443. Dalej zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 15034, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 19848. W punkcie tym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/3 do punktu nr 19847. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego do punktu nr 15021, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 15036. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 15037, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/6 do punktu nr 15020. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnąc wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego, dochodzi do punktu nr 15019, gdzie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 19846, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 35/6. W punkcie nr 19846 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 19845, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 35/5, gdzie skręca na północ i biegnąc wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/5, dochodzi do punktu nr 19843, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego przez punkt nr 15016 do punktu nr 17362. Wtym punkcie załamuje się w kierunku południowym i dalej biegnie przez punkt nr 17363 do punktu nr 17072, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 37/8. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 37/8 przez punkty nr: 17071, 17070 do punktu nr 15074, a następnie biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 916/5 przez punkt nr 20862 do punktu nr 15068, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.