Załącznik nr 1 TABELE MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Część A

— dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy


Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w złotych
I 1100
II 1120
III 1140
IV 1160
V 1180
VI 1200
VII 1250
VIII 1300
IX 1350
X 1400
XI 1450
XII 1500
XIII 1600
XIV 1700
XV 1800
XVI 1900
XVII 2 000
XVIII 2 200
XIX 2 400
XX 2 600
XXI 2 800
XXII 3 000

— dla pozostałych pracowników samorządowych


Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w złotych
I 1100
II 1120
III 1140
IV 1160
V 1180
VI 1200
VII 1220
VIII 1240
IX 1260
X 1280
XI 1300
XII 1350
XIII 1400
XIV 1450
XV 1500
XVI 1550
XVII 1600
XVIII 1650
XIX 1700