Załącznik nr 1 TABELE MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Część A

- dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy


Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w złotych

I

1100

II

1120

III

1140

IV

1160

V

1180

VI

1200

VII

1250

VIII

1300

IX

1350

X

1400

XI

1450

XII

1500

XIII

1600

XIV

1700

XV

1800

XVI

1900

XVII

2 000

XVIII

2 200

XIX

2 400

XX

2 600

XXI

2 800

XXII

3 000

Część B

- dla pozostałych pracowników samorządowych


Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w złotych

I

1100

II

1120

III

1140

IV

1160

V

1180

VI

1200

VII

1220

VIII

1240

IX

1260

X

1280

XI

1300

XII

1350

XIII

1400

XIV

1450

XV

1500

XVI

1550

XVII

1600

XVIII

1650

XIX

1700