ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1594 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1473 oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 648,0353 ha, położone na terenach miast: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Koło, Kutno, Łęczyca, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Widawa, Wolborz i Wróblew.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia:

a) opis granic i terenu Podstrefy Radomsko otrzymuje brzmienie:

Podstrefa Radomsko

Powierzchnia: 62,8205 ha

Kompleks I

Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko

Granica biegnie od punktu nr 36-341 do punktu nr 36-514, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 300/4, a następnie załamuje się na północ i biegnie do punktu nr 36-517, przez punkty nr: 36-515 i 36-516, wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki nr 300/4. Z punktu nr 36-517 granica biegnie przez punkt nr 36-340 do punktu nr 36-342, wzdłuż północnej granicy działek nr: 300/2 i 5/37. Od punktu nr 36-342 granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/37, do punktu nr 36-343. W punkcie nr 36-343 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 36-344, a następnie zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 36-334 do punktu nr 36-333, wzdłuż południowej granicy działki nr 5/32. W punkcie nr 36-333 granica zmienia kierunek na północny i stąd biegnie do punktu nr 36-332, a następnie w kierunku zachodnim, łącząc punkty nr: 36-298 i 36-309, wzdłuż południowej granicy działki nr 5/10, i dochodzi, wzdłuż południowej granicy działki nr 5/9, do punktu nr 36-318. W punkcie nr 36-318 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 36-319, w którym załamuje się, i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 36-320. W punkcie nr 36-320 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 36-321. Z tego punktu biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/21, i łączy się z punktem nr 36-307. Z punktu nr 36-307 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 36-108 przez punkty nr: 37-5035, 37-5015, 37-5032, 37-5031, 37-5028, 37-5027, 37-5024 i 37-5023, wzdłuż granicy działki nr 5/21. W punkcie nr 36-108 granica załamuje się w kierunku północnym i przechodzi przez punkt nr 36-299, wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 5/21 i 5/9, łącząc się z punktem nr 36-1. Z punktu nr 36-1 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 36-1100, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/16, przechodząc przez punkty nr: 36-313, 36-304, 36-303 i 36-110. Od punktu nr 36-1100 granica biegnie do punktu nr 36-341, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko

Granica biegnie od punktu nr 36-347 na wschód, przez punkt nr 36-349, do punktu nr 36-518, wzdłuż północnej granicy działki nr 5/47. W punkcie nr 36-518 załamuje się na południe i biegnie przez punkt nr 36-520 do punktu nr 36-519, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/47, gdzie zmienia kierunek, i biegnie na wschód do punktu nr 36-337, wzdłuż północnej granicy działki nr 5/39. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 36-345 przez punkt nr 36-346, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5/39, przez punkt nr 36-338, do punktu nr 36-347, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Kutno:

— wyrazy „Powierzchnia: 43,5376 ha” zastępuje się wyrazami „Powierzchnia: 79,3193 ha”,

— opis granic i terenu Kompleksu Wschodniego otrzymuje brzmienie:

„Kompleks Wschodni

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 1 na północ, wzdłuż granicy działki nr 106, do punktu nr 2. Dalej biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 107 i 108/1 do punktu nr 3, leżącego na południowej granicy działki nr 66 (ul. Sklęczkowska). Od punktu nr 3 granica biegnie na wschód wzdłuż południowej granicy działki nr 66, przez punkty nr: 4, 5, 6, 7 i 8, do punktu nr 9. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym, przez punkty nr: 10, 11 i 12, do punktu nr 13, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dalej biegnie wzdłuż granic między działkami nr: 115/5, 115/11, 114/5, 114/6, 113/5, 113/6, 112/5, 112/6 i 111, przez punkty nr: 14, 15, 16 i 17, do punktu nr 18, leżącego u zbiegu granic działek nr: 110, 111 i 112/6. Od tego punktu granica biegnie na zachód do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 19, leżącego u zbiegu granic działek nr: 106 (ul. Bohaterów Walk nad Bzurą), 295/16 (ul. Żołnierska) i 295/17, w kierunku wschodnim do punktu nr 20. W tym punkcie granica zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 21 wzdłuż granicy między działkami nr: 295/19, 112/8, 162/4 i 699/2. W punkcie nr 21 skręca na wschód i biegnie do punktu nr 22, leżącego u zbiegu granic działek nr: 162/4, 699/2 i 698/2. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 23, 24 i 25, wzdłuż granic między działkami nr: 698/4, 698/2, 697/4, 697/2, 696/4, 696/8, 163/6, 163/12, 163/7 i 163/11, do punktu nr 26, położonego na zachodniej granicy działki nr 169 (ul. Wschodnia). Od punktu nr 26 granica biegnie na południowy zachód do punktu nr 27, leżącego u zbiegu granic działek nr: 169, 163/10 i 168/1. Od tego punktu biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 28, 29, 30, 31 i 32, wzdłuż granic między działkami nr: 163/10, 163/9, 696/7, 168/1, 167/1, 697/5, 698/5, 166/1, 699/3, 165/1, 295/19, 295/17 i 295/10, i dochodzi do punktu nr 33, leżącego u zbiegu granic działek nr: 295/10, 295/17 i 295/4. W tym punkcie granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 295/17 i działek nr: 195/4 i 106, przez punkt nr 34, do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3

Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 35, położonego u zbiegu granic działek nr: 117/2, 822/3 i 117/5 (ul. Wschodnia), w kierunku północno--wschodnim, wzdłuż granic działek nr: 822/3, 822/2 i 822/1 oraz 117/5, przez punkty nr: 36 i 37, do punktu nr 38, leżącego na granicy między działkami nr: 822/1 i 822/5. Od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 39 i 40 do punktu nr 41, leżącego u zbiegu granic działek nr: 66, 135 i 136. W tym punkcie granica skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 135 i 136 do punktu nr 42, leżącego u zbiegu granic działek nr: 135, 136 i 162/1 (ul. Stalowa). W tym punkcie granica skręca na zachód i biegnie północną granicą działki nr 162/1, wzdłuż granicy z działkami nr: 135, 134, 133, 132/3 i 131/3, do punktu nr 43 leżącego u zbiegu granic działek nr: 131/3, 823 i 162/1 (ul. Stalowa). Od tego punktu granica biegnie na południe, wzdłuż granicy między działkami nr: 823, 821 i 196/1, przez punkt nr 44, do punktu nr 45, leżącego u zbiegu granic działek nr: 821, 196/1 i 195/3. W tym punkcie skręca w kierunku zachodnim i biegnie, wzdłuż granicy działki nr 821 z działkami nr: 195/3, 192/3, 191/5, 191/7, 190/3, 182/5, 181/5, 178/5, 177/5, 174/5, 173/5, 170/6 i 170/7, do punktu nr 46. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 821 i 823, przez punkty nr: 47, 48 i 49, do punktu nr 50, leżącego u zbiegu granic działek nr: 823, 117/2 i 117/5. W tym punkcie granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie, wzdłuż granicy działki nr 823 z działkami nr: 117/2, 120/6, 121/6, 122/7, 123/4, 125/6, 124/4, 127/4, 129/4 i 130/4, do punktu nr 51. Od punktu nr 51 biegnie na północ, wzdłuż granicy między działkami nr: 130/4 i 131/3, do punktu nr 52, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie dalej, wzdłuż granic między działkami nr: 130/4, 130/7 i 822/3 z działkami nr: 117/2, 120/6, 121/6, 122/7, 123/4, 125/6, 124/4, 127/4 i 129/4, do punktu nr 35, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Tubądzin wyrazy „Obręb ewidencyjny 1, gmina Widawa” zastępuje się wyrazami „Obręb ewidencyjny 1, gmina Wróblew”,

d) w Podstrefie Chociw:

— w Obszarze nr 1 wyrazy „Obręb ewidencyjny 2, miasto Widawa” zastępuje się wyrazami „Obręb ewidencyjny 2, gmina Widawa”,

— w Obszarze nr 2 wyrazy „Obręb ewidencyjny 4, miasto Widawa” zastępuje się wyrazami „Obręb ewidencyjny 4, gmina Widawa”,

e) w Podstrefie Zduńska Wola:

— wyrazy „Powierzchnia: 4,0819 ha” zastępuje się wyrazami „Powierzchnia: 7,3334 ha”,

— na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu Lipowa w brzmieniu:

„Kompleks Lipowa

Obręb ewidencyjny 9, miasto Zduńska Wola

Obszar nr 1

Granica biegnie od punktu nr 88 w kierunku północnym do punktu nr 13. W punkcie nr 13 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 315, 316, 317 i 318 do punktu nr 319, wzdłuż południowej granicy działki nr 141/5 (ul. Moniuszki). W punkcie nr 319 granica zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 3029 biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 120 (rów) do punktu nr 349. W punkcie nr 349 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 88, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Granica biegnie od punktu nr 82 w kierunku północnym, wzdłuż granicy działki nr 127 (ul. Kanałowa), przez punkty nr: 83, 84, 85 i 86, do punktu nr 87. W punkcie nr 87 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 350 i 351, wzdłuż południowej granicy działki nr 120 (rów), do punktu nr 352. W punkcie nr 352 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 3030 do punktu nr 320 wschodnią granicą działki nr 120. Z punktu nr 320 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 321 do punktu nr 348. W punkcie nr 348 zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 353, 360, 362, 585, 3C67 i 363, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 25, do punktu nr 369. W punkcie nr 369 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 368, 367, 366 i 365 do punktu nr 82, od którego rozpoczęto opis.”,

f) na końcu opisu granic i terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenów Podstref: Aleksandrów Łódzki i Żyrardów, w brzmieniu:

Podstrefa Aleksandrów Łódzki

Powierzchnia: 55,8757 ha

Obręb ewidencyjny A-6, miasto Aleksandrów Łódzki

Granica biegnie od punktu nr 297 południowym skrajem drogi (działka nr 3) w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr: 33, 34 i 286, do punktu nr 296. W punkcie nr 296 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północnym skrajem drogi (działki nr: 5/2, 11/1, 15/1), przez punkty nr: 38, 39, 40, 7038, 41, 1408 i 1409, do punktu nr 6008. W punkcie nr 6008 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/17, przez punkt nr 7039, do punktu nr 7040. W punkcie nr 7040 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 1302, 1472, 293, 60, 1289, 12890, 81, 1288 i 1281 do punktu nr 155, wzdłuż granic działek nr: 16/17, 16/15 i 16/16. W punkcie nr 155 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 154 i 328 do punktu nr 270, wzdłuż granicy działki nr 16/16. W punkcie nr 270 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 262, 272, 337, 261 i 114 do punktu nr 113 północnym skrajem drogi (działki nr: 16/14, 16/15). W punkcie nr 113 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 161 i 234 do punktu nr 160, przecinając drogę (działka nr 16/15). W punkcie nr 160 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 16/22 i 16/20, przez punkty nr: 159, 232, 158, 1057, 157 i 156, do punktu nr 7048. W punkcie nr 7048 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południowym skrajem drogi (działka nr 16/28), przez punkt nr 66, do punktu nr 7032. W punkcie nr 7032 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 16/28) oraz wzdłuż działki nr 16/27, przez punkty nr: 387, 326, 65, 7047 i 64, do punktu nr 7046. Z punktu nr 7046 granica biegnie do punktu nr 7048, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie południowym skrajem drogi (działka nr 10/2), przez punkty nr: 20, 19, 18, 17, 8603, 16, 8602, 15, 8601, 14, 8600, 13, 12 i 8599, do punktu nr 297, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żyrardów

Powierzchnia: 5,4906 ha

Obręb ewidencyjny 1, miasto Żyrardów

Granica biegnie od punktu nr 5253, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1263/7, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 1263/7, do punktu nr 141, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dalej biegnie wzdłuż północ-no-wschodnich granic działek nr: 1263/7, 1263/8, 1263/17 i 1263/13, przez punkty nr: 142, 928, 927, 926, 5259, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 5018 i 5020, do punktu nr 145. Od punktu nr 145 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 1263/13, 1263/12 i 1263/11, przez punkty nr: 5266 i 5268, do punktu nr 5263. Od punktu nr 5263 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1263/11, do punktu nr 5272, a następnie skręca na zachód i biegnie do punktu nr 5273, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1263/11, 1263/15 i 1263/9 przez punkty nr: 5269 i 5271 do punktu nr 5270, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1263/9. W punkcie nr 5270 granica skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 5256, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu nr 5255, a następnie skręca na zachód i biegnie do punktu nr 5254. Z punktu nr 5254 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1263/7 do punktu nr 5253, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.