ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa