ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1559 oraz z 2013 r. poz. 978) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 375,6334 ha, położone na terenach miast: Białystok, Ełk, Grajewo, Łomża i Suwałki oraz gmin: Gołdap, Małkinia Górna i Suwałki.”;

2)   w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a)   w Podstrefie Suwałki dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 10 w brzmieniu:

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny nr 8, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761145, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 32892/33, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 761166 do punktu 761144. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 32892/33, 32892/34 przez punkt 933746 do punktu 761147. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 32892/34 do punktu 761146. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 32892/34 w kierunku północno-zachodnim do punktu 761162. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 32892/34 do punktu 761163, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 761165. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 32892/10 do punktu 761164. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 32892/33 w kierunku północno-zachodnim do punktu 761145, od którego rozpoczęto opis.”,

b)   w Podstrefie Ełk dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu:

Kompleks 3

Obszar 1, mapy ewidencyjne: 59-1, 54-4, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-681, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 2122, w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 2122, 2102/1 przez punkt 2.54-672 do punktu 2.54-469. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2102/1 do punktu 2.54-1437, gdzie skręca na południe, i granicą tej samej działki dochodzi do punktu 2.54-1436. Stąd biegnie w kierunku południowo--zachodnim wzdłuż granic działek: 2102/1, 2122 przez punkt 2.54-668 do punktu 2.54-681, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2, mapy ewidencyjne: 54-2, 54-4, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-468, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 2201/17, w kierunku północnym wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty: 2.54-1310, 2.54-549, 2.54-1309, 2.54-550, 2.54-551, 2.54-1300, 2.54-552, 2.54-1293, 2.54-536, 2.54-1292, 2.54-537 do punktu 2.54-538, położonego przy rozjeździe ulic: Przemysłowej i Podmiejskiej. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2201/2 do punktu 2.54-1353, skąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Podmiejskiej przez punkty: 2.54-1291, 2.54-1295, 2.54-1296, 2.54-1305, 2.54-1306 do punktu 2.54-1316. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2862 przez punkty: 2.54-1315, 2.54-1314 do punktu 2.54-1313. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 2.54-1312, z którego biegnie na południowy zachód do punktu 2.54-1311. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu 2.54-1322, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 2201/16,2201/15,2201/14,2201/13 przez punkty: 2.54-1321, 2.54-1320, 2.54-1319,2.54-1318 do punktu 2.54-1317. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Podmiejskiej przez punkty: 2.54-1352, 2.54-1330, 2.54-1329, 2.54-1332, 2.54-1331 do punktu 2.54-1333. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2201/19, 2201/20, 2201/27 przez punkty: 2.54-1334, 2.54-1335, 2.54-1336 do punktu 2.54-1430. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2201/27, 2201/16, 2201/17 przez punkty: 2.54-1324, 2.54-1323, 2.54-722 do punktu 2.54-468, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3, mapa ewidencyjna 54-4, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-1431, położonego w zachodnim narożniku działki 2201/29, w kierunku północno--wschodnim wzdłuż granic działek: 2201/29, 2201/30, 2201/24, 2201/23 przez punkty: 2.54-1432, 2.54-1341, 2.54-1342, 2.54-1343 do punktu 2.54-1344. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 2201/23, 2201/26, 2094/4, 2218 przez punkty: 2.54-1345, 2.54-1348, 2.54-1349, 2.54-1350, 2.54-1351, 2.54-442 do punktu 2.54-443. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2218 do punktu 2.54-440. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2218, 2094/4, 2201/26, 2201/24, 2201/29, przez punkty: 2.54-415, 2.54-416, 2.54-459, 2.54-458, 2.54-1347, 2.54-457, 2.54-721, 2.54-1338 do punktu 2.54-1431, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4, mapa ewidencyjna 54-4, miasto Ełk

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 2150 od punktu 2.54-441, położonego w południowo--zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do punktu 2.54-444. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkt 2.54-449 do punktu 2.54-450. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty: 2.54-420, 2.54-728 do punktu 2.54-441, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5, mapa ewidencyjna 55-3, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-1682, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2095/10, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2095/10, 2095/7 przez punkty: 2.54-1671, 2.54-421, 2.54-422, 2.54-727, 2.54-423, 2.54-439, 2.54-438, 2.54-726, 2.54-437 do punktu 2.54-1677. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2095/7, 2095/10, 2095/14 przez punkty: 2.54-1675, 2.54-1673 do punktu 2.55-26. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2095/14 przez punkty: 2.55-2, 2.55-18, 2.55-1 do punktu 2.54-730. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą działki 2095/14 przez punkt 2.54-725 do punktu 2.54-724. Tu skręca na południowy zachód i granicą działki 2095/14 dochodzi do punktu 2.54-1686. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2095/14, 2095/10 przez punkty: 2.54-1685, 2.54-1684, 2.54-1683 do punktu 2.54-1682, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6, mapa ewidencyjna 55-3, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-1678, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 2095/5, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty: 2.54-436, 2.54-1669, 2.54-1668, 2.54-435, 2.54-720, 2.54-434, 2.54-433 do punktu 2.54-1679. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 2095/5 przez punkty: 2.54-1680, 2.54-1681, 2.55-20, 2.55-21 do punktu 2.55-22. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 2095/5, 2095/8 przez punkty: 2.55-10, 2.55-15, 2.55-9, 2.55-8 do punktu 2.55-16. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2095/8, 2095/13 przez punkty: 2.55-19, 2.55-7, 2.55-6, 2.55-5, 2.55-17, 2.55-4 do punktu 2.55-25. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2095/13, 2095/8, 2095/5 przez punkty: 2.55-24, 2.55-23, 2.54-1674, 2.54-1676 do punktu 2.54-1678, od którego rozpoczęto opis.”,

c) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Łomża w brzmieniu:

Podstrefa Łomża

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 3, miasto Łomża

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 31323 od punktu 3544, w kierunku północno-wschodnim przez punkt 5256 do punktu 5935. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Ciepłej przez punkty: 5934, 5933, 5916 do punktu 5931. W punkcie 5931 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 5915, 5930, 5929, 5902 do punktu 5921. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkt 5925 do punktu 5924. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 5927. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 5900, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 5901. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 3476, 3479, 3486, 3494, 3500, 3505, 3516, 3519, 3525, 3530, 3533, 3538 do punktu 3544, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2, miasto Łomża

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 10309, położonego u zbiegu działki 23166/4 z ulicą Spokojną (działka 22554/9), w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 23166/4,23166/5 przez punkt 13462 do punktu 7608. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 23166/5, 23166/7 przez punkty: 7624, 13461, 13390, 13391 do punktu 13392. Stąd biegnie na północny zachód granicami działek: 23166/7, 23166/6 przez punkty: 8958, 13465, 9709, 13393, 13394, 13395 do punktu 13396. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ulicy Spokojnej przez punkty: 13460, 13397 do punktu 10309, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 13504, stanowiącego najdalej na północ wysunięty narożnik działki 23209/9, wzdłuż granicy tej działki w kierunku południowo-zachodnim do punktu 13503. Tu załamuje się w kierunku południowo--wschodnim i biegnie granicami działek: 23213/4, 23214/4, 23215/4, 23675/4, 23217/4, 23218/2, 23219/2, 23220/2 przez punkty: 13502, 13501, 13500, 13499, 13497, 13496, 13495, 13494 do punktu 7031. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 23220/2 przez punkt 6739 do punktu 6931. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicami działek: 23220/2, 23219/2, 23218/2 przez punkty: 6429, 6598, 6649 do punktu 6701. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 23218/2 przez punkt 6752 do punktu 13032. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicami działek: 23217/4, 23675/4, 23215/4, 23214/4, 23213/4, 23209/9 przez punkty: 13037, 13036, 13035, 13034, 13033 do punktu 13504, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.