ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1704, z 2007 r. Nr 26, poz. 167 i Nr 178, poz. 1253 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1186,3803 ha, położone na terenach miast: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Goleniów, Gryfino, Gubin, Karlino, Lubsko, Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Police, Rzepin, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Swarzędz i Zielona Góra.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Kostrzyn:

— wyrazy „Powierzchnia: 221,8125 ha” zastępuje się wyrazami „Powierzchnia: 226,6294 ha”,

— w Kompleksie nr 1:

--opis granic i terenu Części A otrzymuje brzmienie:

Część A

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą

Arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1581, wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7-1598 i 7-1901 do punktu nr 7-1593. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 7-1903 i 7-1596 do punktu nr 7-1591, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 7-1587. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 7-1599 do punktu nr 7-1588. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7-1581, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą

Arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1720 wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7-1721, 7-1729, 7-1724, 7-1725 i 7-1558 do punktu nr 7-1559. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Włoskiej przez punkty nr: 7-1564, 7-1563, 7-1574, 7-1573, 7-1572, 7-1583, 7-1571, 7-1584, 7-1570, 7-1568, 7-1966 i 7-1569 do punktu nr 7-141, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 7-138. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-1915, 7-1900, 7-1972, 7-86 i 7-1601 do punktu nr 7-85. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7-1849, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 7-1850. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 7-81, 7-78 i 7-77 do punktu nr 7-1589. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 7-1604, 7-1952 i 7-1602 do punktu nr 7-1953, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 7-1590 i 7-1723 do punktu nr 7-1720, od którego rozpoczęto opis.”,

opis granic i terenu Części D otrzymuje brzmienie:

„Część D

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad Odrą

Arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1535 wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 7-1615, 7-1536, 7-1537, 7-1538, 7-1539, 7-1540, 7-1542, 7-1547 i 7-1622 do punktu nr 7-1548. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Energetyków przez punkty nr: 7-1621, 7-1988, 7-1549, 7-1551, 7-1542 i 7-1977 do punktu nr 7-1978. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-1544, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 7-1575 dochodzi do punktu nr 7-1184. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7-604, 7-603, 7-602 i 7-601 do punktu nr 7-994. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 7-993, gdzie załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu nr 7-992. Tu załamuje się na północ i biegnie przez punkty nr: 7-991 i 7-1971 do punktu nr 7-1970. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7-1969, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty nr: 7-120, 7-123, 7-125, 7-127, 7-128 i 7-130 dochodzi do punktu nr 7-1518. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 7-2000, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 7-1614 dochodzi do punktu nr 7-1535, od którego rozpoczęto opis.”,

b) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Nowy Tomyśl w brzmieniu:

„Podstrefa: Nowy Tomyśl

Powierzchnia: 9,8552 ha

Obręb ewidencyjny nr 0001 — Nowy Tomyśl i nr 0010 — Paproć, gmina Nowy Tomyśl Arkusze mapy 3, 9 i 13

Granica biegnie od punktu nr 300140 wzdłuż północnych granic działek nr: 462/2 i 1355/15 w kierunku wschodnim przez punkt nr 1500090 do punktu nr 9742, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 9743. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 9741, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1355/15, 1355/14 i 1355/11 przez punkty nr: 9499, 9406 i 9405 do punktu nr 9470. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1355/11 do punktu nr 9697. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1355/12 do punktu nr 9696. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 9526 i 9402 wzdłuż południowych granic działek nr: 1355/12 i 1355/5 do punktu nr 300251. Tu skręca na południe i biegnie przez punkt nr 300266 do punktu nr 300305, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 460 przez punkty nr: 300430, 300429 i 300428 do punktu nr 300427. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 460, 461/1 i 462/2 przez punkty nr: 300431, 300432 i 300441 do punktu nr 300140, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.