ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1558) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 580,4477 ha, położone na terenach miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Sędziszów, Suchedniów, Stąporków, Szydłowiec i Tułowice.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w Podstrefie Ostrowiec Świętokrzyski:

a) w Kompleksie 2 opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 504, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/40, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Kilińskiego do pkt nr 505. W pkt nr 505 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 177, 181, 75,79, 81, 82 do pkt nr 182. W pkt nr 182 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 236. W pkt nr 236 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 86, 87, 211 do pkt nr 210. W pkt nr 210 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 235. W pkt nr 235 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 234 do pkt nr 233. W pkt nr 233 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 232, 243, 227, 226 do pkt nr 225. W pkt nr 225 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 216, 217 do pkt nr 213. W pkt nr 213 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 219, 218, 522, 521, 520, 523 do pkt nr 194. W pkt nr 194 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 196, 200 do pkt nr 67. W pkt nr 67 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 205. W pkt nr 205 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 201. W pkt nr 201 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 515. W pkt nr 515 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 172, 517 do pkt nr 202. W pkt nr 202 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 95, 519, 96, 97, 98, 99 do pkt nr 165. W pkt nr 165 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 164. W pkt nr 164 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 163, 168, 171, 166, 167, 170, 108, 109, 110, 111, 158, 112, 113, 114,3097 do pkt nr 508. W pkt nr 508 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 509. W pkt nr 509 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 504, od którego rozpoczęto opis. Działki: 2/56, 2/62, 2/29, 2/31 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru.”,

b) opis granic i terenu Kompleksu 3 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 28, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 823, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/75, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 923 do pkt nr 924. W pkt nr 924 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 907, 902 do pkt nr 893. W pkt nr 893 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 888 do pkt nr 864. W pkt nr 864 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 823, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 886, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/78, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 887. W pkt nr 887 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 195. W pkt nr 195 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 891. W pkt nr 891 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 886, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 815, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/83, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 1066. W pkt nr 1066 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 1063. W pkt nr 1063 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 816. W pkt nr 816 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 815, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 804, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/89, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 813. W pkt nr 813 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 814. W pkt nr 814 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 1068.

W pkt nr 1068 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 804, od którego rozpoczęto opis.”,

c) skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.