ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1162,3045 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brojce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Słupca, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zduńska Wola, Żabia Wola i Żychlin.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Łódź na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 10 w brzmieniu:

„Kompleks 10

Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 338, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 84/1, w kierunku wschodnim przez punkt nr 337 do punktu nr 623. W punkcie nr 623 zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr: 1534 i 1535, usytuowane w granicy rozdzielającej działki nr 84/1 i nr 85, oraz przez punkt nr 402, będący punktem wspólnym dla działek nr 84/1, 85 i 84/2, biegnie do punktu nr 399. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 398 i 397 biegnie do punktu nr 1719, usytuowanego u zbiegu działek nr: 84/1, 93 i 84/4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 84/1 do punktu nr 412, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 25/1 (ul. Magazynowej) przez punkty nr: 411, 410 i 409 do punktu nr 338, od którego rozpoczęto opis.”,

b) opis granic i terenu Podstrefy Sławno otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Sławno

Obręb ewidencyjny Wygnanów, gmina Sławno Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 36, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 572/2 do punktu nr 3, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 572/2, 30/2, 573/2, 31/2, 32/4, 32/6 i 33/2 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 33/2, 35, 154/1, 154/2 i 155, stanowiących jednocześnie granicę między obrębami Wygnanów i Antoninów, do punktu nr 5. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 155, 44, 581, 43, 40, 39, 38, 37 i 36 do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 36, stanowiącej granicę między obrębami: Wygnanów i Olszowiec, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1126, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 130/1, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 138, 139/1, 140, 141, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1 i 150, przez punkty nr: 1127, 1130, 1132, 1564, 1136, 1137, 1141, 1142, 1145, 1146, 1149, 1152, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1163, 1166, 1186 i 1187 do punktu nr 1188. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 1230, 1389, 1490 i 1492 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 15 do punktu nr 167, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15. W punkcie nr 167 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 168, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 38. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 37 i 36 wzdłuż południowych granic działek nr: 149/1,148/1 i 147/1 do punktu nr 34. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 1509 i 1510 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 146/1 do punktu nr 35. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 146/1, 145/1, 144/1, 143/1, 142/1, 141, 140, 139/1, 138, 137/1, 136/1, 135/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1 i 130/1 przez punkty nr: 33, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 23, 21, 19,17,15,13 i 11 do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 130/1 przez punkt nr 168 do punktu nr 1126, od którego rozpoczęto opis.”.

d) w Podstrefie Sieradz:

— opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 98, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 44 wzdłuż północnych granic działek nr: 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108, 109,110,111 i 112 do punktu nr 45. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 112 przez punkt nr 120 do punktu nr 295. W punkcie nr 295 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 1104, 396, 397, 1303, 1282 i 398, wzdłuż północnej krawędzi ul. Dworskiej (działka nr 141) do punktu nr 92. Stąd biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 141 do punktu nr 91. W punkcie nr 91 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej krawędzi ul. Dworskiej przez punkty nr: 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 1146, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 316, 315, 314, 313, 312,311, 310,309 i 308 do punktu nr 307. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 154/1 do punktu nr 1312, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 154/1, 153/2, 152/1, 151/2, 150/1, 149/2,148/2,147/3, 146/2, 145/2, 144/2 i 142/1 przez punkty nr: 993, 992, 991, 990, 989, 988, 975, 987, 986, 985 i 984 do punktu nr 983. Tu granica zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 1311, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 142/1 do punktu nr 1310. W punkcie nr 1310 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 142/1, 141 i 98 przez punkty nr: 118 i 116 do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.”,

— dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 5 w brzmieniu:

„Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 121, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 114, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123 i 124 przez punkty nr: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,144,145 i 146 do punktu nr 147. W punkcie nr 147 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 124 do punktu nr 383. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 124, 123, 122, 121, 118, 117, 116, 115 i 114 przez punkty nr: 382, 381, 380, 379, 302, 301, 300, 299, 298 i 297 do punktu nr 296. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 114 do punktu nr 121, od którego rozpoczęto opis.”,

e) w Podstrefie Rawa Mazowiecka na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 4, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 6805, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 308/29, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 308/29 przez punkt nr 6806 do punktu nr 6813. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 308/29 i 308/19 (północna krawędź drogi krajowej nr 8 Warszawa—Katowice) przez punkty nr: 6812, 6703, 2807, 6702, 2810, 2811 i 2812 do punktu nr 3479. W punkcie nr 3479 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 308/19 (północna krawędź ul. Reymonta) przez punkt nr 3284 do punktu nr 6242. Stąd granica biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 308/19 do punktu nr 6241, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie zachodnią granicą działki nr 308/34 przez punkty nr: 6204, 6240, 6203, 6202, 6201 i 67 do punktu nr 6830. W punkcie nr 6830 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 308/34 do punktu nr 6829, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkt nr 6828 dochodzi do punktu nr 6827. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 6807, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 6805, od którego rozpoczęto opis.”,

f) w Podstrefie Ksawerów na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

„Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 4115, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1295/1, w kierunku północnymwzdłuż zachodniej granicy działki nr 1295/1 (wschodnia krawędź ul. Łódzkiej) do punktu nr 4078. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1295/1 i 1295/2 (południowa krawędź ul. Getta) przez punkt nr 8053 do punktu nr 4577. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 4588, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1295/2 do punktu nr 4617. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1295/2 i 1295/1 do punktu nr 4115, od którego rozpoczęto opis.”,

g) opis granic i terenu Podstrefy Bełchatów otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Bełchatów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 17, miasto Bełchatów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego po południowo-wschodniej stronie ul. Ciepłowniczej, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 4 położonego po północno-zachodniej stronie ul. Przemysłowej. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 1165, 440, 1185, 1166, 1167 i 1168 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, przecinając bocznicę kolejową, i dalej do punktu nr 993 leżącego po południowo-wschodniej stronie ul. Ciepłowniczej. Z punktu nr 993 granica biegnie wzdłuż ul. Ciepłowniczej w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 992, 409, 406, 991 i 990 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2, miasto Bełchatów

Granica biegnie od punktu nr 2-242, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8, w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2-244, 2-246, 2-248, 2-250, 2-252, 2-260, 2-261 wzdłuż północnych granic działek nr: 8, 9, 10,11,12,13 i 14/6 do punktu nr 2-1040. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/6 przez punkty nr: 2-1030, 2-1029, 2-956 do punktu nr 2-1019. Stąd granica biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 14/6, 13, 12, 11, 10, 9 i 8 przez punkty nr: 2-571, 2-568, 2-765, 2-549, 2-548, 2-546, 2-544, 2-542, 2-540 do punktu nr 2-538. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 8 do punktu nr 2-242, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2, miasto Bełchatów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr G-124, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/5, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 25/5 przez punkty nr: G-125, G-126, G-127 i G-128 do punktu nr G-129. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 2-1048, 2-272, 2-270 i 2-268 do punktu nr 2-1032, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 2-1031. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 2-1042, 2-1043 do punktu nr G-120, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkty nr: G-121, G-122 i G-123 dochodzi do punktu nr G-124, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr G-133, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 229/3, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 229/3 przez punkt nr G-134 do punktu nr G-135. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 229/3 do punktu nr 2-782, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty nr: 2-283, 2-280 do punktu nr 2-1045. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 25/8 przez punkty nr: 2-1046, 2-1047 i 2-1050 do punktu nr G-133, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 2-1024, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 29/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 29/1 przez punkty nr: 2-1026, 2-1027 i 2-1028 do punktu nr 2-1033. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 29/1 do punktu nr 2-579, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 2-1024, od którego rozpoczęto opis.”,

h) w Podstrefie Zduńska Wola opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 9, miasto Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 82, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25, w kierunku północnymprzez punkty nr: 84, 85 i 86 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 25 do punktu nr 87, w którym zmienia kierunek na wschodni, i przez punkty nr: 350 i 351 dochodzi do punktu nr 352. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 3030 do punktu nr 320. W tym punkcie granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 25, 29, 30, 490/1, 32, 496/1, 511/3, 511/2, 518 (południowa krawędź ul. Moniuszki) przez punkty nr: 348, 347, 346, 345, 344, 343, 597 i 342 do punktu nr 341. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 518 do punktu nr 391, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 39 i 530/3 przez punkty nr: 391 i 390 do punktu nr 3077. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 530/3 i 40 przez punkty nr: 388 i 383 do punktu nr 382, w którym skręca na zachód, i przez punkt nr 380 dochodzi do punktu nr 379. W punkcie nr 379 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 38 do punktu nr 384, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 385. Stąd biegnie na południe do punktu nr 378, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 518 i 511/2 przez punkty nr: 376 i 377 do punktu nr 598. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 771, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 770. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 511/3 przez punkt nr 3072 do punktu nr 590, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 34/1 i 33/1 przez punkty nr: 624, 589 i 588 do punktu nr 587. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 490/3 i 490/4 przez punkt nr 3069 do punktu nr 371. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 490/4 do punktu nr 370, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu nr 364. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 27/4 do punktu nr 363, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 25 do punktu nr 369. Tu granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 25 przez punkty nr: 368, 367, 366 i 365 do punktu nr 82, od którego rozpoczęto opis.”,

i) w Podstrefie Wieluń w Kompleksie 2 opis granic i terenu Obszaru 4 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 4

Obręb ewidencyjny 2 i 18, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 245.002-564, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 16/16, w kierunku wschodnim przez punkty nr 245.002-431, 245.002-444 i 245.002-265 do punktu nr 245.002-266. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 245.002-267 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 19/1 do punktu nr 245.002-272, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty nr: 245.002-271 i 245.002-270 wzdłuż południowej granicy działek nr: 19/1 i 16/13 do punktu nr 245.002-447. W punkcie nr 245.002-447 granica zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 245.002-446, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty nr: 245.002-445 i 245.002-457 dochodzi do punktu nr 245.002-448. W punkcie nr 245.002-448 granica zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 245.002-439 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 16/31 do punktu nr 245.002-440, w którym zmienia kierunek na zachodni, i wzdłuż południowej granicy działki nr 16/31 dochodzi do punktu nr 245.002-578. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 245.002-578 do punktu nr 245.002-579, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 245.002-580. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 245.002-292 dochodzi do punktu nr 245.002-289. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 245.002-581 dochodzi do punktu nr 245.002-582. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 245.002-583, w którym załamuje się na zachód, i biegnie do punktu nr 245.002-455. Z punktu nr 245.002-455 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 245.002-456, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 245.002-281. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 245.002-326 dochodzi do punktu nr 245.002-282, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt nr 245.002-263 biegnie do punktu nr 245.002-262. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 245.002-443 biegnie do punktu nr 245.002-566, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie do punktu nr 245.002-565. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 245.002-571, 245.002-570 dochodzi do punktu nr 245.002-564, od którego rozpoczęto opis.”.

j) opis granic i terenu Podstrefy Kleszczów otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Kleszczów

Obręb ewidencyjny Bogumiłów, gmina Kleszczów

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 3-1028, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 395/5, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 3-1030, 3-1038, 3-1043 i 3-1049 do punktu nr 3-1051. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 3-1054, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 3-1156. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt nr 3-1157 do punktu nr 3-1160. W punkcie nr 3-1160 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 3-644, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 3-1028, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 3-2818, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 134/7, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 134/7, 495/6 i 135/5 do punktu nr 3-866. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 136/1, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1 i 147/1 do punktu nr 3-890. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 147/1 i 242, przecinając drogę (działka nr 336/17), do punktu nr 3-2374, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 3-2375. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 244 i 149/1, przecinając drogę (działka nr 336/17), do punktu nr 3-892. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/4, 171/7, 171/10, 172/1, 173/3, 173/6, 174/1, 175/1 i 176/1 do punktu nr 3-858. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 177/1, 178/1, 179/1, 180/3, 180/6, 181/1, 301/3, 301/5, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 282/1, 283/1, 284/3, 285/3, 286/3, 287/3 i 288/3 do punktu nr 3-1200. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodnich granic działek nr: 288/3, 287/3, 286/3, 285/3, 284/3, 483/5, 390/5, 389/5, 388/5, 387/5, 386/5, 385/5, 384/5, 383/5, 382/5, 381/5, 380/5, 379/5, 378/5, 377/5, 376/14, 375/6 i 374/8 do punktu nr 3-1161. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 3-1249, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 374/8, 229/3, 336/17 i 134/4 do punktu nr 3-2818, od którego rozpoczęto opis.”,

k) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Brojce, Koluszki. Łowicz, Paradyż, Przykona, Raciąż, Skierniewice, Wróblew, Wola Krzysztoporska i Żychlin, w brzmieniu:

„Podstrefa Brojce

Obręb ewidencyjny 2 Bukowiec, gmina Brojce

Granica biegnie od punktu nr 2-64, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 429/27, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 429/27 przez punkt nr 2-63 do punktu nr 2-660. W punkcie nr 2-660 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 2-657, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt nr 2-3120 dochodzi do punktu nr 2-649. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 429/27 przez punkty nr: 2-648, 2-647, 2-646, 2-79, 2-645, 2-644, 2-643, 2-76 i 2-642 do punktu nr 2-012. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 429/27 przez punkt nr 2-019 do punktu nr 2-020. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 429/27, 430/5, 430/8, 432/3, 433/5, 434/5 i 523/5 przez punkty nr: 2-041, 2-042, 2-043, 2-044, 2-045 i 2-046 do punktu nr 2-047. W punkcie nr 2-047 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 523/5 do punktu nr 2-996, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu nr 2-64, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Koluszki

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, gmina Koluszki

Granica biegnie od punktu nr 112, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 151/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodnich granic działek nr: 151/2, 152/9, 152/11, 152/13, 152/18 (południowy kraniec ul. Nasiennej) przez punkty nr: 113, 114 i 115 do punktu nr 152. Tu granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 152/18 przez punkty nr: 153, 154 i 155 do punktu nr 156. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 152/18, 152/13 (północna krawędź ul. J. Brzechwy) przez punkty nr: 1769, 1766, 1761 i 1757 do punktu nr 1754. Tu granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 152/2 i 152/3 przez punkt nr 2043 do punktu nr 2044, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 2042. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 2041 do punktu nr 2040, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 1746. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 152/9 przez punkt nr 1812 do punktu nr 112, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2, gmina Koluszki

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 38/7, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 38/7 przez punkty nr: 1241, 1258, 697, 1247, 696, 1240, 1069, 1068, 1067, 1066 i 277 do punktu nr 1244. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 38/7 przez punkty nr: 11,15,14 i 13 do punktu nr 12. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie zachodnią granicą działki nr 38/7 (północna krawędź ul. Nasiennej) przez punkty nr: 8, 7 i 6 do punktu nr 5, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 38/7 (wschodnia krawędź ul. Naftowej) do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łowicz

Obręb ewidencyjny 6 Łowicka Wieś, miasto Łowicz

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu B, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3855/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3855/2 do punktu C, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3855/2, 3856/2 i 3857/2 do punktu D. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3858/2 i południowej granicy działki nr 3859/1 przez punkty: E, F i G do punktu A. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3859/1, 3858/2, 3857/2, 3856/2 i 3855/2 do punktu B, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu I, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3875/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3875/1 do punktu J, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3875/1, 3846/1, 3847/1, 3848/1, 3849/1, 3850/3, 3850/6, 3851/1, 3852/1, 3853/1, 3878/1, 3879/1, 3880/1, 3881/1 i 3882/1 do punktu K. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3882/1 do punktu H, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3882/1, 3881/1, 3880/1, 3879/1, 3878/1, 3853/1, 3852/1, 3851/1, 3850/6, 3850/3, 3849/1, 3848/1, 3847/1, 3846/1 i 3875/1 do punktu I, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu Ł, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3875/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 3875/3 i 3876/2 do puktu M, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3876/2, 3862/1, 3863/1 i 3864/1 do punktu N. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu O, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3865/1, 3866/2, 3866/1 i 3867/1 do punktu P. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3867/1 przez punkt R do punktu S, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3852/3, 3853/3, 3878/3, 3879/3, 3880/3, 3881/3 i 3882/3 przez punkty: T i U do punktu W. W punkcie W zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3882/3 do punktu L, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3882/3, 3881/3, 3880/3, 3879/3, 3878/3, 3853/3, 3852/3, 3851/3, 3850/8, 3850/5, 3849/3, 3848/3, 3847/3, 3846/3 i 3875/3 do punktu Ł, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Paradyż

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 0024 Wielka Wola i 0015 Paradyż, gmina Paradyż

Granica biegnie od punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 56/3, w kierunku zachodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 56/3, 56/4, 158/3, 59/2, 61/2 i 61/4 (południowa krawędź drogi do Daleszewic) przez punkty nr: 1 i 10 do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 61/4 do punktu nr 8, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 61/7 i 63/3 do punktu nr 7. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 63/3 przez punkt nr 6 do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 63/3, 61/7, 61/4, 61/2, 59/3, 158/2 i 54/1 do punktu nr 4, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 56/3 przez punkt nr 3 (ciek wodny rzeki Popławki) do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 26 Wójcin B, gmina Paradyż

Granica biegnie od punktu A, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 530/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej krawędzi drogi krajowej Sulejów— Kielce do punktu B położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 547. W punkcie B granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 547 do punktu C, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu D położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 544. W punkcie D zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538 i 537 do punktu E, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 536, 535 i 534 do punktu F. Tu granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 534 do punktu G, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 533/1, 532/1, 531/1 i 530/1 do punktu H. W tym punkcie granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 530/1 do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Przykona

Obręb ewidencyjny Przykona, gmina Przykona

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 60/8, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 60/8, 636 i 635 przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 635 i 63/5 przez punkt nr 5 do punktu nr 6. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 63/5 do punktu nr 7, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 63/5, 62/6, 61/5, 60/10 i 60/8 przez punkty nr: 8, 9, 10 i 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 12, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 638, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 638 i 637 przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 637 do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 16. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 17, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 637 i 638 przez punkt nr 18 do punktu nr 19. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 638 przez punkty nr: 20 i 21 do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Raciąż

Obręb ewidencyjny 233, miasto Raciąż

Granica biegnie od punktu nr 2899, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 894/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 894/1 i 894/2 przez punkt nr 2903 do punktu nr 2900. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 894/2, 894/1 i 895/2 (północna krawędź ul. Płockiej — drogi krajowej nr 60) przez punkty nr: 2901 i 2685 do punktu nr 882. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachódni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 895/2 przez punkt nr 881 do punktu nr 2191. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 895/2 i 894/1 przez punkty nr: 2190, 2189, 2188 i 2187 do punktu nr 2899, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skierniewice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 18, miasto Skierniewice

Granica biegnie od punktu nr 18-793, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 126/49, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 18-465 i 18-481 do punktu nr 18-134. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 126/49 i 126/21 przez punkt nr 18-801 do punktu nr 18-807. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 126/21 do punktu nr 18-795. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt nr 18-798 do punktu nr 18-793, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 5, miasto Skierniewice

Granica biegnie od punktu nr 5-734, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 607, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki przez punkty nr: 5-7652, 5-7647 i 5-7645 do punktu nr 5-7776. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 5-7766, 5-7769 i 5-7770 do punktu nr 5-7772. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 5-7773, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt nr 5-7774 do punktu nr 5-7799. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt nr 5-7800 do punktu nr 5-7801. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 5-1156, 5-1453 i 5-1452 do punktu nr 5-723. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 5-2085 i 5-736 do punktu nr 5-734, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wróblew

Obręb ewidencyjny Tubądzin, gmina Wróblew

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 196/12, w kierunku południowo-zachodnim północną granicą działki nr 196/12 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 196/12, 196/16 i 196/28 (wschodnia krawędź drogi — działki nr 315/2) przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do punktu nr 11. Stąd granica biegnie na wschód wzdłuż południowej granicy działki nr 196/28 do punktu nr 12. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 196/28 do punktu nr 13, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 14. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 196/16 i 196/12 przez punkt nr 15 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wola Krzysztoporska

Obręb ewidencyjny 0039, gmina Wola Krzysztoporska

Granica biegnie od punktu nr 1774, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 480/95, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki przez punkty nr: 530 i 137 do punktu nr 710. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 709, 708, 1008 i 1007 do punktu nr 707, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt nr 11 do punktu nr 1808. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 480/95 przez punkty nr: 1807, 1806, 1805, 1775 i 1978 do punktu nr 1774, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żychlin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 100211_4.01, gmina Żychlin

Granica biegnie od punktu nr 10253, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 627/3, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 627/3 i 627/12 przez punkt nr 10249 do punktu nr 10250. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 627/12 i 627/3 przez punkt nr 10251 do punktu nr 10602. Stąd biegnie na zachód przez punkt nr 10603 do punktu nr 10604, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 10605. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 627/3 przez punkty nr: 10606 i 10598 do punktu nr 10599. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 627/3 przez punkty nr: 10597 i 10254 do punktu nr 10253, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 100211_4.01, gmina Żychlin

Granica biegnie od punktu nr 811, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 661/1 wzdłuż północnej granicy działki nr 661/1 (południowa krawędź ul. 1-go Maja) przez punkt nr 978 do punktu nr 11348. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 661/1 przez punkt nr 11350 do punktu nr 11353, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 977. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 976, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 975. Stąd biegnie na południe przez punkt nr 974 do punktu nr 973, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 979. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 661/1 do punktu nr 860, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 661/1 przez punkty nr: 859, 856, 6919 i 849 do punktu nr 3166. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 661/1 przez punkty nr: 6928, 6929 i 10707 do punktu nr 811, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 100211_5.0006 — Dobrzelin, gmina Żychlin

Granica biegnie od punktu nr 6-11, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 55/2, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki (południowa krawędź ul. Kasztanowej) przez punkty nr: 6-18 i 6-799 do punktu nr 15.94-1227. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 15.94-1228, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki (północna krawędź ul. Wagowej) przez punkty nr: 15.94-1229 i 15.94-1230 do punktu nr 6-730. W tym punkcie zmienia kierunek na północno--zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 55/2 przez punkty nr: 6-727, 6-726, 6-725, 6-724, 6-723, 6-722, 6-721 i 6-720 do punktu nr 6-11, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.