ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 99) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1422,7619 ha, położone na terenach miast: Bolesławiec, Dzierżoniów, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Oława, Opole, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Krotoszyn, Namysłów, Nysa, Oława, Praszka, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Wiązów, Wołów, Ząbkowice Śląskie i Żarów.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, stanowiącym załącznik do rozporządzenia:

a) w Podstrefie Nowa Ruda:

— zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Powierzchnia podstrefy wynosi 29,4119 ha”,

— w Obszarze II opis granic i terenu Kompleksu nr 3 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks nr 3

Obręb ewidencyjny 8 — Słupiec, karta mapy 3

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 43. Od punktu nr 43 granica biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 2/2 w kierunku północno-wschodnim, przez punkt nr 42 do punktu nr 101, tworząc granicę z działkami nr: 5 i 2/3, po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 102. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 162, i dalej przez punkt nr 163 do punktu nr 164. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 106 dochodzi do punktu nr 165, tworząc granicę z działką nr 2/26. Od punktu nr 165 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 108, 109 do punktu nr 128, tworząc granicę z działkami nr: 2/23 i 2/6. W punkcie nr 128 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 151. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 150, 149, 148 dochodzi do punktu nr 147. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 146, tworząc granicę z działką nr 2/21. W punkcie nr 146 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 138. Na odcinku między punktami nr: 146 i 138 pokrywa się z granicą działki nr 2/16. Od punktu nr 138 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 145, tworząc granicę z działką nr 2/17. W punkcie nr 145 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 144 i 143 dochodzi do punktu nr 142. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 141, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 140. Na odcinku między punktami nr: 144, 143, 142, 141 i 140 tworzy granicę z działką nr 2/18. Od punktu nr 140 granica biegnie wzdłuż ul. Spacerowej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 76, 75, 74, 139, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 103 do punktu nr 43, od którego rozpoczęto opis.”,

— na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu nr 4 w brzmieniu:

„Kompleks nr 4

Obręb ewidencyjny 7 — Słupiec, karta mapy 16

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 162. Od punktu nr 162 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 670, 163, 667, 164, 165, 166 do punktu nr 167. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 168, gdzie ponownie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 169, 170, 171, 172, po granicy z działką nr 1/82, do punktu nr 715. W punkcie nr 715 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 714, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie po granicy z działką nr 1/90 do punktu nr 658. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 657, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 656. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy z działką nr 1/85, przez punkty nr: 655 i 552 do punktu nr 551. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 146, 686, 145, 144, 143, po granicy z działkami nr: 1/61 i 1/78, do punktu nr 142. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 141, 140, 139, 138, 137 do punktu nr 136, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkty nr: 135 i 134, po granicy z działką nr 1/22, do punktu nr 133. Od punktu nr 133 biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 132 do punktu nr 131, pokrywając się na tym odcinku z granicą działki nr 1/23. W punkcie nr 131 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 159, 160, 161, po granicy z działką nr 1/82, do punktu nr 162, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w opisie granic i terenu Podstrefy Praszka:

— w zdaniu czwartym wyraz „148/7” zastępuje się wyrazem „148/17”,

— w zdaniu siódmym wyraz „Gdańska” zastępuje się wyrazem „Gańska”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.