ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

Na podstawie art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) zarządza się, co następuje:

§ 1. Limity świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa wynoszą nie więcej niż:

1) 400 nieruchomości (budynków lub ich części) — na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

2) 90 pojazdów samochodowych oraz 30 przyczep i 30 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem — na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania związane ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacją ich skutków.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.