ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego