ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1551, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1563,8743 ha, położone na terenach miast: Białogard, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań, Szczecin i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Dobiegniew, Goleniów, Gryfino, Gubin, Kargowa, Karlino, Kożuchów, Lubsko, Łobez, Międzyrzecz, Nowogard, Nowy Tomyśl, Pełczyce, Police, Przemęt, Rzepin, Skwierzyna, Słubice, Stęszew, Sulęcin, Swarzędz, Wronki i Zielona Góra.”;

2)   w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Goleniów:

— w Kompleksie 12 opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1120, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1226/4, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1226/4 przez punkt nr 1119 do punktu nr 1118, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1226/4 do punktu nr 1117. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1226/2 do punktu nr 1041. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 880, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1226/2, równolegle do Kanału Jankowskiego, przez punkty nr: 854, 855, 856, 857, 858 i 859 do punktu nr 860. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1266/4 przez punkt nr 1042 do punktu nr 1120, od którego rozpoczęto opis.”,

—  na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 14 w brzmieniu:

Kompleks 14

Granica biegnie od punktu nr 459, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 55/6, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 55/6 do punktu nr 460. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 55/6 i 55/5 przez punkt nr 457 do punktu nr 456. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 55/5 przez punkt nr 455 do punktu nr 454, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie granicami działek nr: 55/5 i 55/6 wzdłuż Kanału Jankowskiego przez punkt nr 458 do punktu nr 459, od którego rozpoczęto opis.”,

b)   skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Krobia,

c)   opis granic i terenu Podstrefy Stęszew otrzymuje brzmienie:

Podstrefa Stęszew

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0015 — Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 33, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działki nr 612/9 przez punkt nr 400499 do punktu nr 400498. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 400291. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 400283 do punktu nr 400497. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 400500, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 400501. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 400486, 400487 i 400488 do punktu nr 400489. W tym punkcie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 400490, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 400491. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 36, w którym załamuje się na południowy zachód, i przez punkty nr: 35 i 34 dochodzi do punktu nr 33, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0015 — Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 448/20 od punktu nr 200120, położonego u zbiegu ulic: Poznańskiej i Towarowej, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 200119, 200118, 200117, 200116, 200115,200114, 200113 i 300009 do punktu nr 10. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 12, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 11. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 13, gdzie skręca na zachód, i biegnie przez punkty nr: 300382, 300380, 300378, 300377, 300375, 300371, 300369, 300367, 300365, 300363, 300361, 300353 i 300350 do punktu nr 300343. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 300344 dochodzi do punktu nr 300356. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 300349, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 300354. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 300351 do punktu nr 300347, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Towarowej do punktu nr 200120, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0015 — Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 400570, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 462/5, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 462/5, 462/6, 462/7 i 462/8 przez punkty nr: 400573, 400571 i 400586 do punktu nr 400585. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 462/8 do punktu nr 400581, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkt nr 400582 do punktu nr 400576. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż drogi (działka nr 463) granicami działek nr: 462/8 i 462/7 przez punkty nr: 400575, 400574 i 8 do punktu nr 300204. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 462/2 do punktu nr 300208, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 300214. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 462/2 do punktu nr 300210, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 463) przez punkt nr 400569 do punktu nr 300227. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 462/5 przez punkty nr: 300234, 300238, 300240, 300241, 300246 i 300252 do punktu nr 400570, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0015 — Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 462/11 od punktu nr 400587, w kierunku południowo--wschodnim do punktu nr 400588. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 400589, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 400590 dochodzi do punktu nr 400591. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 3, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 4. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 400579 do punktu nr 400587, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0015 — Strykowo, gmina Stęszew, arkusz mapy 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 451/7 od punktu nr 300019, położonego w najdalej wysuniętym na zachód narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 300020-300032 do punktu nr 300084. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 300083. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 300506, w którym załamuje się kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 300500. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkt nr 300496 do punktu nr 300492. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 300019, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Nowogard, Pełczyce i Szczecin w brzmieniu:

Podstrefa Nowogard

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0022 Miętno, gmina Nowogard, arkusz mapy 4

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 411/27 od punktu nr 962, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 963 do punktu nr 964. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 980 do punktu nr 981. Stąd biegnie na północny zachód przez punkt nr 2303 do punktu nr 2302. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt nr 2301 do punktu nr 962, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0022 Miętno, gmina Nowogard, arkusz mapy 4

Obręb ewidencyjny nr 0029 Wojcieszyn, gmina Nowogard, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 2306, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 411/29, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 411/29, 40/5 i 40/6 przez punkty nr: 2307, 841 i 840 do punktu nr 839. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 838. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 40/6 przez punkt nr 612 do punktu nr 527. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 40/6, 40/5 i 411/29 przez punkty nr: 526, 842, 2142 i 2130 do punktu nr 2131. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 411/29 przez punkty nr: 2094, 2304 i 2305 do punktu nr 2306, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pełczyce

Obręb ewidencyjny nr 009 Pełczyce, gmina Pełczyce, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 009-348, stanowiącego północny narożnik działki nr 338/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 338/8 przez punkt nr 009-145 do punktu nr 009-162. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 338/8 i 338/5 przez punkt nr 009-3491 do punktu nr 009-5563. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 338/11 i 338/9 przez punkt nr 009-74223 do punktu nr 009-356. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż drogi (działka nr 338/9) przez punkty nr: 009-74221 i 009-4836 do punktu nr: 009-355. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i nadal biegnie wzdłuż drogi (działka nr 338/9) do punktu nr 009-354. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż drogi (działka nr 338/9) przez punkty nr: 009-217, 009-215, 009-206, 009-205 i 009-204 do punktu nr 009-3406. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 338/9 i 338/11 przez punkt nr 009-74231 do punktu nr 009-3405. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 009-3400. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 338/11 przez punkty nr: 009-3404 i 009-3403 do punktu nr 009-2713. Dalej biegnie wzdłuż granicy działki nr 338/11 przez punkty nr: 009-2714 i 009-2715 do punktu nr 009-5673. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 412/9 przez punkt nr 221018 do punktu nr 009-352. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 412/9 przez punkty nr: 009-3223 i 009-3224 do punktu nr 009-5674. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 412/9 do punktu nr 009-5671, gdzie skręca w kierunku północno--wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 412/9 do punktu nr 009-5673, położonego u zbiegu granic działek nr: 412/11, 412/9, 338/12 i 338/11. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 338/11 i 338/5 przez punkty nr: 009-5116, 009-3493 i 221017 do punktu nr 009-351. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 338/5 przez punkty nr: 009-350, 221016, 221015 i 221014 do punktu nr 009-349. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 338/5 do punktu nr 221013. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 338/5 i 338/8 przez punkty nr: 009-3490 i 221012 do punktu nr 009-348, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczecin

Obręb ewidencyjny nr 3058, nad Odrą 58, miasto Szczecin, arkusz mapy 3058

Granica biegnie od punktu nr 2, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/11, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty nr: 18, 19 i 20 do punktu nr 21. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 2/11 do punktu nr 22, gdzie skręca na wschód, i przez punkty nr: 23 i 24 dochodzi do punktu nr 25. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 2/11 i 2/13 przez punkty nr: 26, 27, 28, 154, 155, 156, 157, 7436, 158, 7437, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 179, 165, 166, 167, 178, 7438, 7439, 168, 169, 170, 7440, 7441, 171, 172, 173, 174, 175, 176 i 177 i do punktu nr 7442. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2/13 przez punkty nr: 2146 i 2 do punktu nr 9038. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 2/13 do punktu nr 39, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 38. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty nr: 37 i 36 do punktu nr 35, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 34. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 33, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 32 dochodzi do punktu nr 31. Tu skręca na zachód i biegnie granicą działki nr 2/13 do punktu nr 30, gdzie skręca na północny zachód, i wzdłuż granic działek nr: 2/13 i 2/11 przez punkty nr: 29, 40, 4 i 3 dochodzi do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 441, z 2010 r. Nr 104, poz. 653, z 2011 r. Nr 99, poz. 570 i Nr 220, poz. 1300 oraz z 2013 r. poz. 970.