ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

1)  w przypadku zbóż:

a)   jęczmień,

b)   owies nagi,

c)   owies szorstki,

d)   owies zwyczajny,

e)   pszenica twarda,

f)   pszenica zwyczajna,

g)   pszenżyto,

h)  żyto;

2)  w przypadku roślin strączkowych:

a)   bobik,

b)   groch siewny (odmiany roślin rolniczych),

c)   łubin biały,

d)   łubin wąskolistny,

e)   łubin żółty,

f)   soja,

g)   wyka siewna;

3)  ziemniak.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.