ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1551, z 2009 r. Nr 54, poz. 441 oraz z 2010 r. Nr 104, poz. 653) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1329,7188 ha, położone na terenach miast: Białogard, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Dobiegniew, Goleniów, Gryfino, Gubin, Karlino, Kożuchów, Krobia, Lubsko, Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Police, Przemęt, Rzepin, Skwierzyna, Słubice, Stęszew, Sulęcin, Swarzędz i Zielona Góra.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Kostrzyn w Kompleksie 3 opis granic i terenu Obszaru 2 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 2 — arkusz mapy 15

Granica biegnie od punktu nr 3-272 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 4/31 i 4/17 przez punkty nr: 3-392 i 3-274 do punktu nr 3-273. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 4/17, 4/31 i 4/30 przez punkty nr: 3-275, 3-219 i 3-400 do punktu nr 3-401. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 4/30 do punktu nr 3-402. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż alei Milenijnej oznaczonej jako działka nr 4/13 przez punkty nr: 3-399 i 3-393 do punktu nr 3-272, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Nowa Sól dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0002-2, miasto Nowa Sól

Obszar 1 — arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1029272, położonego u zbiegu granic działek nr: 18/15, 18/9 i ulicy Staszica, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Staszica do punktu nr 20684, gdzie skręca i, omijając stację transformatorową, biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 20683, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 20682 i dalej w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 20685. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż ulicy Staszica przez punkty nr: 29797 i 21043 do punktu nr 10212897, położonego na przecięciu ulicy Przemysłowej z ulicą Staszica. Od punktu nr 10212897 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 10212896, 10212895, 10212894, 10212893, 10212892, 10212891, 10212890, 10212889, 10212888 i 10212843 do punktu nr 10212842, położonego u zbiegu granic działek nr: 14/7, 14/6 (ulica Przemysłowa) i 13 (rzeka Czarna Struga). Tu załamuje się na wschód i biegnie brzegiem rzeki Czarna Struga przez punkty nr: 26232, 20243, 20242, 20241, 20240, 26229, 20239, 20238, 1713, 20237, 20236, 26235, 20259, 20260, 20261, 20262, 20263, 20264, 20265, 20266, 20267, 20268, 20269, 20270, 26234, 26233, 20271, 20272, 20273, 20274, 20276, 20277, 20233 i 20232 do punktu nr 20231, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż drogi przez punkt nr 20230 do punktu nr 20229. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 20030, 20029, 20028, 20027, 20026, 10212, 10211 i 20025 do punktu nr 20024, położonego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ulicy Marszałka Piłsudskiego do punktu nr 20176, gdzie skręca na zachód i biegnie przez punkt nr 29881 do punktu nr 20228, i dalej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 20227. Tu załamuje się na wschód i biegnie do punktu nr 20299, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr: 20209 i 20300 dochodzi do punktu nr 29587. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 29586 do punktu nr 29798, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 1029272, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2 — arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 20006, położonego u zbiegu ulic Okrężnej i Starostawskiej, brzegiem ulicy Okrężnej w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 20007, a następnie w kierunku południowym przez punkty nr: 20068, 20069, 26443, 26272, 20071, 26273, 20072, 26274, 20073 i 20074 i dalej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 26289, 20075, 26284 i 26297 do punktu nr 20044. Punkt nr 20044 jest położony na granicy ulicy Okrężnej z rzeką Czarną Strugą. Stąd biegnie brzegiem rzeki Czarnej Strugi w kierunku południowym przez punkty nr: 20045, 26280 i 20047 do punktu nr 20048, następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 20049 i dalej w kierunku południowym przez punkty nr: 20050, 20051 do punktu nr 20052. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 20053, z którego biegnie początkowo na południe, a następnie na zachód przez punkty nr: 20054, 20055, 20056, 20057, 20058, 26279, 20059, 26278, 20060, 20061, 20062, 26277 i 20063 do punktu nr 60692, położonego u zbiegu granic działek nr: 4, 13 i 82/1. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 60673, 60674, 60675 i 60634 do punktu nr 20001, położonego przy ulicy Starostawskiej. Dalej biegnie wzdłuż ulicy Starostawskiej w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 20002, 20003, 20004, 20005, 26276 i 26275 do punktu nr 20006, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Goleniów dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 13 w brzmieniu:

„Kompleks 13

Granica biegnie od punktu nr 1063, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4/16, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 1087 do punktu nr 1088. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 1089, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 1090. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 170 i 177 do punktu nr 171, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 1076. Tu załamuje się na południe i przez punkt nr 1077 dochodzi do punktu nr 422. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 423, 424 do punktu nr 425, położonego na granicy z działką nr 1222, stanowiącą drogę krajową nr E3. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 1091, 1092 i 1086 dochodzi do punktu nr 1078, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 1075. Stąd biegnie na południe do punktu nr 719, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 721, 722 i 718 dochodzi do punktu nr 717. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1080, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 1079. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1074, w którym załamuje się na południowy zachód, i przez punkt nr 1073 dochodzi do punktu nr 1072. W punkcie nr 1072 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1071, 1070, 1069 i 1068 do punktu nr 1067, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 1066. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1065, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 1064. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 1085, w którym załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 1084. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1083, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 1082. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu nr 1063, od którego rozpoczęto opis.”,

d) skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Wronki,

e) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Dobiegniew, Kożuchów i Białogard w brzmieniu:

„Podstrefa Dobiegniew

Obręb ewidencyjny nr 0013 — Dobiegniew, gmina Dobiegniew, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 13.1-202 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 13.1-218, 13.1-253, 13.1-252 i 13.1-251 do punktu nr 13.1-201. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 13.1-240 dochodzi do punktu nr 13.1-128. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 13.1-127, 13.1-126, 13.1-249, 13.1-125 i 13.1-219 do punktu nr 13.1-124. Tu załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 13.1-123, 13.1-122 i 13.1-121 dochodzi do punktu nr 13.1-206. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 13.1-207, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 13.1-204. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 13.1-202, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kożuchów

Obręb ewidencyjny nr 0011 — Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 15112486 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnych krawędzi działek nr: 1192/20, 1192/21, 1192/22, 1192/3, 1192/5 i 1192/6 przez punkty nr: 15111789, 15112174, 15112488, 15111790, 15111914, 15111913, 15111791, 15111918, 15111792 i 15111916 do punktu nr 15111926, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wschodnią krawędzią działki nr 1192/6 przez punkty nr: 15111925, 15111924, 15111923, 15111922 i 15111921 do punktu nr 15111927. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 15111929, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 95. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 15111919, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie północną krawędzią działki nr 1192/18 (teren oczyszczalni ścieków) przez punkty nr: 15111920, 15111945, 15111948, 15111944, 15111947, 15111943 i 15112187 do punktu nr 15111939. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki 1192/9 przez punkt nr 15112189 do punktu nr 15111893. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 15111892, 15111891, 15111890, 15111889, 15111888, 15111887, 15111886 i 15111885 do punktu nr 15111884. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1192/3 i 1192/24 przez punkt nr 15111902 do punktu nr 15111883, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 15112494. Stąd biegnie na zachód wzdłuż drogi przez punkt nr 15111896 do punktu nr 15111895. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 przez punkt nr 15111261 do punktu nr 15111915. Stąd biegnie na wschód przez punkt nr 15111897 do punktu nr 15111900, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 15112486, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Białogard

Obręb ewidencyjny nr 004 — Białogard, miasto Białogard, arkusz mapy 61

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 168 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 157, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 158. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 22/3 przez punkty nr: 162, 154 i 152 do punktu nr 11. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 15, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 16/2 przez punkty nr: 14, 32, 29, 28, 27 i 34 do punktu nr 25. Tu załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 22, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 4 do punktu nr 118. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 193, 194, 120, 195, 198, 122, 197 i 123 do punktu nr 132. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 168, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 18, położonego przy przecięciu rowu oznaczonego jako działka nr 22/1 z drogą oznaczoną jako działka nr 16/2, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 6009, 160, 141 do punktu nr 115. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 4 przez punkt nr 21 do punktu nr 24. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 16/2 przez punkty nr: 35, 19, 33 i 12 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2011 r.