ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2252, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 806,8933 ha położone na terenach miast: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Goleniów, Gubin, Karlino, Międzyrzecz, Police, Słubice, Swarzędz i Zielona Góra, w tym grunty o powierzchni 284,4617 ha przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z czego:

1) 33,7545 ha położonych na terenie gminy Barlinek w Podstrefie Barlinek;

2) 16,2694 ha położonych na terenie gminy Chodzież w Podstrefie Chodzież;

3) 34,7201 ha położonych na terenie gminy Karlino w Podstrefie Karlino;

4) 25,4143 ha położonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w Podstrefie Kostrzyn;

5) 0,8064 ha położonych na terenie miasta Nowa Sól w Podstrefie Nowa Sól;

6) 43,7550 ha położonych na terenie miasta Poznań w Podstrefie Poznań;

7) 13,6711 ha położonych na terenie gminy Słubice w Podstrefie Słubice;

8) 79,9138 ha położonych na terenie gminy Swarzędz w Podstrefie Swarzędz;

9) 36,1571 ha położonych na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w Podstrefie Zielona Góra.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) w Podstrefie Kostrzyn:

— w Kompleksie nr 2 opis granic i terenu części 2A otrzymuje brzmienie:

„Część 2A

Granica biegnie od punktu nr 1-2228 w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 1-260 do punktu nr 1-259. Tu granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachdnim i biegnie przez punkty nr: 1-382 i 1-383 do punktu nr 1-384, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 1-392, 1-393, 1-399, 1-400, 1-401, 1-402, 1-4917 do punktu nr 1-500. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachdnim i biegnie przez punkty nr: 1-503, 1-521, 1-522, 1-525, 1-526 do punktu nr 1-529. Dalej skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-528, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschdnim, i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1-527, 1-5961 do punktu nr 1-6454. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-6453. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachdnim i biegnie do punktu nr 1-6450. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1-465, 1-464, 1-454, 1-453, 1-484, 1-452, 1-506, 1-451, 1-505, 1-2513, 1-450, 1-449, 1-448, 1-447, 1-446, 1-481 do punktu nr 1-445. Tu granica ponownie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschdnim i biegnie przez punkt nr 1-444 do punktu A, który znajduje się na linii łączącej punkty graniczne nr: 1-262 i 1-261. W punkcie A granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 1-261 do punktu nr 1-2228, od którego rozpoczęto opis.”.

— na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu nr 5 w brzmieniu:

„Kompleks nr 5

Część 5A

Obręb: 7 m. Kostrzyn nad Odrą Działki nr: 63/35 i 63/42

Granica biegnie od punktu nr 7-1904, najdalej wysuniętego punktu na północ, w kierunku południowo-wschodnim, do punktu nr 7-1011. Dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 7-1010, 7-1009, 7-1008, 7-608, 7-607, 7-192, 7-193, 7-194, 7-195, 7-196, 7-197, 7-198, 7-199 i 7-200 do punktu nr 7-201. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1399, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 7-1397, 7-1395 i 7-1393 dochodzi do punktu nr 7-1611. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 7-1610. Tu, łamiąc się pod kątem prostym, biegnie przez punkt nr 7-1609 do punktu nr 7-1608. W punkcie tym granica łamie się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-1607, następnie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7-1606. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-1605. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-za-chodnim do punktu nr 7-1385. Tu łamie się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 7-1386 do punktu nr 7-1387. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschdnim przez punkty nr: 7-1906 i 7-1905 do punktu nr 7-1904, od którego rozpoczęto opis.

Część 5B

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 25,4143 ha.

Obręb: 7 m. Kostrzyn nad Odrą

Działki nr: 125, 63/25, 63/26, 63/27, 63/43 i 134/1

Granica biegnie od punktu nr 7-1399, najdalej wysuniętego punktu na północ, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy Fabrycznej przez punkty nr: 7-1400, 7-339, 7-340, 7-342, 7-336 i 7-541 do punktu nr 7-1908. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachdnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 7-1909, 7-1910, 7-395 i 7-394 do punktu nr 7-393, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 7-556, 7-555, 7-554, 7-553 i 7-552 do punktu nr 7-551. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachdnim i biegnie przez punkty nr: 7-410,7-409 do punktu nr 7-13. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie od narożnika budynku stanowiącego punkt nr 7-14, wzdłuż jego ściany, do narożnika oznaczonego jako punkt nr 7-15. Dalej granica biegnie wzdłuż północnego brzegu rzeki Warty przez punkty nr: 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21, 7-22, 7-23, 7-24, 7-25, 7-26, 7-27 i 7-28 do punktu nr 7-1907. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschd-nim i biegnie przez punkt nr 7-1388 do punktu nr 7-1387, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 7-1386 do punktu nr 7-1385. Tu załamuje się w kierunku północno-wschdnim i biegnie do punktu nr 7-1605. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1606, gdzie skręca w kierunku północno--wschodnim, i biegnie do punktu nr 7-1607. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1908. Tu załamuje się w kierunku północno-wschdnim i biegnie przez punkt nr 7-1609 do punktu nr 7-1610. Następnie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo--wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1611, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschdnim, i biegnie przez punkty nr: 7-1393, 7-1395 i 7-1397 do punktu nr 7-1399, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Gorzów Wielkopolski opis granic i terenu Kompleksu nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks nr 2

Obręb: 7 — Chróścik m. Gorzów Wielkopolski Działka nr 251/185

Granica biegnie od punktu nr 7-656, znajdującego się w północno-zachodniej części działki nr 215/185, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-658. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschdnim i biegnie przez punkt nr 7-1450 do punktu nr 7-2963. Z punktu nr 7-2963 kieruje się na południowy wschód i przez punkt nr 7-2962 dochodzi do punktu nr 7-3353. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 7-3354, 7-3355, 7-3356, 7-3357, 7-3358 do punktu nr 7-3359. W punkcie nr 7-3359 zmienia kierunek na południowo-zachdni i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 7-1162, 7-3360, 7-1161, 7-1160 do punktu nr 7-730. Z tego punktu kieruje się na północ i dochodzi do punktu nr 7-1425. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 7-1424, w którym skręca na północ, i dalej biegnie linią łamaną przez punkty nr: 7-1423, 7-1422, 7-1420, 7-1421, 7-1419, 7-1418, 7-1417, 7-1451, 7-1416 do punktu nr 7-1459. Tu załamuje się w kierunku północno--wschodnim i biegnie do punktu nr 7-656, od którego rozpoczęto opis.”.

c) w Podstrefie Karlino skreśla się opis granic i terenu Kompleksu nr 4,

d) w Podstrefie Barlinek skreśla się opis granic i terenu części 1A,

e) w Podstrefie Poznań, w Kompleksie nr 1 — Antoninek, w opisie granic i terenu części 1B zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Granica biegnie od punktu nr 25-69, zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic: Smołdzinowskiej i Gtówieniec, południową stroną ulicy Główieniec, w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 25-64, 25-66, 25-68, 25-60, 25-73, 25-72, 25-27, 25-28, 26-28, 26-27, 26-74, 26-26, 26-25, 26-138 do punktu nr 26-135.”,

f) w Podstrefie Czerwieńsk wyrazy „Obręb: 4 — Czerwieńsk” zastępuje się wyrazami „Obręb: 1 — Czerwieńsk”,

g) na końcu opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Międzyrzecz w brzmieniu:

„Podstrefa: Międzyrzecz

Obręb — Święty Wojciech m. Międzyrzecz

Działki nr: 427/12, 427/13, 427/14, 427/15, 427/16, 427/17, 427/18, 427/19, 427/20, 427/21, 427/33

Granica biegnie od punktu nr 5541 w kierunku południowo-zachdnim, wzdłuż działki nr 427/34 stanowiącej drogę, przez punkt nr 5566 do punktu nr 5635, wyznaczającego koniec drogi. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 5700, gdzie skręca pod kątem bliskim 90° w kierunku północnym. Z punktu nr 5700 biegnie na północ przez punkty nr: 5701, 5702, 5703, wyznaczające granice wewnętrzne działek nr: 427/12, 427/15, 427/16, 427/19 do punktu nr 5707. W punkcie nr 5707 skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 5708, w którym załamuje się w kierunku północnym, i przechodząc kolejno przez punkty nr: 5652, 5653 dochodzi do punktu nr 5654. Tu zmienia kierunek na północno-wschdni i przez punkt nr 5705 dochodzi do punktu nr 217.2-210. Dalej biegnie wzdłuż rowu (działka nr 42) przez punkty nr: 5547 i 5546 do punktu nr 217.2-209. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 217.2-208, 217.2-207, 217.2-206, 217.2-205, 5545, 5544 do punktu nr 212-2069 znajdującego się na łączeniu rowu 42 z rowem 45. W punkcie nr 212-2069 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną, zachodnim brzegiem rowu 45, przez punkty nr: 217.2-204, 217.2-203, 5543, 217.2-202, 212-2068, 217.2-201, 5542, 217.2-200, 217.2-199, 212-2067, 217.2-198 do punktu nr 5541, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 56, poz. 488, Nr 181, poz. 1501, Nr 211, poz. 1761 i Nr 214, poz. 1788.