ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 467) w związku z uchwałą nr 80/2005 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się, co następuje:

§ 1. Oddając hołd i wyrażając najgłębszy żal w związku ze śmiercią Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II Karola Wojtyły, zarządzam opuszczenie do połowy masztu flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 3 kwietnia 2005 r. do dnia pogrzebu Ojca Świętego.

§ 2. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.