ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004–2008

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

1) w 2004 r. – dnia 28 marca,

2) w 2005 r. – dnia 27 marca,

3) w 2006 r. – dnia 26 marca,

4) w 2007 r. – dnia 25 marca,

5) w 2008 r. – dnia 30 marca

– o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

2. Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

§ 2. 1. Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

1) w 2004 r. – dnia 31 października,

2) w 2005 r. – dnia 30 października,

3) w 2006 r. – dnia 29 października,

4) w 2007 r. – dnia 28 października,

5) w 2008 r. – dnia 26 października

– o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

2. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.