ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1) , ŚRODOWISKA 2) , SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 3) ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa

Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: