ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków 2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się lp. 1373 w brzmieniu:


1373 N-(2-nitro-4-aminofenylo)-alliloamina (HC Red No. 16) i jej sole (nr CAS 160219-76-1) N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) and its salts (CAS No 160219-76-1)

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 19 otrzymuje brzmienie:


19 1/16

1-Naftalenol 1-Naphthol (nr CAS 90-15-3 nr WE 201-969-4)

1-Naphthalenol (CAS No 90-15-3 EC No 201-969-4)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,0%. Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.


b) lp. 23 otrzymuje brzmienie:


23 1/22

1,3-benzenodiol Resorcinol (nr CAS 108-46-3 nr WE 203-585-2)

1,3-benzenediol (CAS No 108-46-3 EC No 203-585-2)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

1. ogólne stosowanie

2. profesjonalne stosowanie

a) Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,25%.

a) 1. Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania.

Zawiera rezorcynę.

Dobrze spłukać włosy po użyciu.

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

2. Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Zawiera rezorcynę.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) płyny i szampony do włosów

b) 0,5%

b) Zawiera rezorcynę.


c) lp. 111 otrzymuje brzmienie:


111 1/277

2-(4-metylo-2-nitroanilino)etanol Hydro xyethyl-2-Nitro-p-Toluidine (nr CAS 100418-33-5 nr WE 408-090-7)

2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethanol (CAS No 100418-33-5 EC No 408-090-7)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0%.

a)ib)

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitro zoaminy:

50 ng/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

a) Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,0%


d) lp. 147 otrzymuje brzmienie:


147 1/278 l-amino-2-nitro-4-(2',3'-

dihydroksypropylo)

amino-5-chlorobenzen +

l,4-bis-(2',3'dihydroksypropylo)

amino-2-nitro-5chlorobenzen

(HC Red No 10 + HC Red

No 11)

(nr CAS 95576-89-9 +

95576- 92-4)

1 -Amino-2-nitro-4-

(2',3'- dihydroxypropyl)

amino-5-chlorobenzene +

l,4-bis-(2',3'dihydroxypropyl)

amino-2-nitro-5chlorobenzene

(CAS No 95576-89-9 +

95576-92-4)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

a) Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0%. a)ib)

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 ug/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

a) Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 2,0%


e) dodaje się lp. 255-278 w brzmieniu:


255 1/253 Siarczan 2,2'-[(4-

aminofenylo)

imino]bis(etanolu)

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)p-phenylenediamine sulfate

(nr CAS 54381-16-7

nr WE 259-134-5)

2,2'-[(4-Aminophenyl)

imino]bis (ethanol)

sulphate

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)p-Phenylenediamine

Sulfate

(CAS No 54381-16-7

EC No 259-134-5)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,5% (w przeliczeniu na siarczan).

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy:

50 ug/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

256 1/254

l,3-Benzenodiol,4-chloro-4-Chlororesorcinol (nr CAS 95-88-5 nr WE 202-462-0)

l,3-Benzenediol,4-chloro-(CAS No 95-88-5 EC No 202-462-0)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,5%. Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

257 1/255 Siarczan 2,4,5,6-

tetraaminopirymidyny

Tetraaminopyrimidine

Sulfate

(nr CAS 5392-28-9

nr WE 226-393-0)

2,4,5,6-

Tetraaminopyrimidine sulphate

(CAS No 5392-28-9

EC No 226-393-0)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 3,4%

(w przeliczeniu na siarczan)

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 3,4% (w przeliczeniu na siarczan).

a) Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

258 1/256 Siarczan

3 -(2-hydroksyetylo)-pfenylenodiamonu

Hydroxyethyl-p-

Phenylenediamine Sulfate

(nr CAS 93841-25-9

nr WE 298-995-1)

3 -(2-Hydroxyethyl)-pphenylenediammonium sulphate

(CAS No 93841-25-9

EC No 298-995-1)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,0% (w przeliczeniu na siarczan). Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

259 1/257

lH-indolo-5,6-diol Dihydroxyindole (nr CAS 3131-52-0 nr WE 412-130-9)

lH-Indole-5,6-diol (CAS No 3131-52-0 EC No 412-130-9)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

a) Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,5%.

a) Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 0,5%

b)

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

260 1/258 Chlorowodorek

5 -amino -4 -chloro -2 metylofenolu

5-Amino-4-Chloro-o-

Cresol HC1

(nr CAS 110102-85-7)

5-Amino-4-chloro-2methylphenol hydrochloride

(CAS No 110102-85-7)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5% (w przeliczeniu na chlorowodorek). Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

261 1/259

lH-indol-6-ol 6-Hydroxyindole (nr CAS 2380-86-1 nr WE 417-020-4)

lH-Indol-6-ol (CAS No 2380-86-1 EC No 417-020-4)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,5%. Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

262 1/260 lH-indol-2,3-dion

Isatin

(nr CAS 91-56-5

nr WE 202-077-8)

lH-Indole-2,3-Dione (CAS No 91-56-5 EC No 202-077-8)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 1,6%

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

263 1/261

2-aminopirydyn-3-ol 2-Amino-3-Hydroxypyridine (nr CAS 16867-03-1 nr WE 240-886-8)

2-Aminopyridin-3 -ol (CAS No 16867-03-1 EC No 240-886-8)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0%. Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

264 1/262

Octan 2-metylo-l-naftylu l-Acetoxy-2-Methylnaphthalene (nr CAS 5697-02-9 nr WE 454-690-7)

2-Methyl-l-naphthyl acetate l-Acetoxy-2-Methylnaphthalene (CAS No 5697-02-9 EC No 454-690-7)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,0% (jeżeli preparat do farbowania włosów zawiera 2-Methyl-1 -Naphthol i l-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, maksymalne stężenie 2-Methyl-1 -Naphthol stosowane na głowę nie może przekraczać 2,0%). Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

265 1/263

l-hydroksy-2-metylonaftalen 2-Methyl-1 -Naphthol (nr CAS 7469-77-4 nr WE 231-265-2)

l-Hydroxy-2-methylnaphthalene (CAS No 7469-77-4 EC No 231-265-2)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,0% (jeżeli preparat do farbowania włosów zawiera 2-Methyl-1 -Naphthol i l-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, maksymalne stężenie 2-Methyl-1 -Naphthol stosowane na głowę nie może przekraczać 2,0%). Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

266 1/264

5,7-dinitro-8-oksydo-2-naftalenosiarczan disodowy Acid Yellow 1 (nr CAS 846-70-8 nr WE 212-690-2 CI 10316)

Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2-naphthalenesulfonate (CAS No 846-70-8 EC No 212-690-2 CI 10316)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

a) Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0%.

a) Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 0,2%

b)

i

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

267 1/265

4-nitro-l,2-fenylenodiamina 4-Nitro-o-Phenylenediamine (nr CAS 99-56-9 nr WE 202-766-3)

4-Nitro-l,2-phenylenediamine (CAS No 99-56-9 EC No 202-766-3)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,5%. Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

268 1/266

2-(4-amino-3-nitroanilino)etanol (HC Red No. 7) (nr CAS 24905-87-1 nr WE 246-521-9)

2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanol (CAS No 24905-87-1 EC No 246-521-9)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 1,0%

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy:

50 ug/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

269 1/267 2-[bis(2-

hy droksy ety lo)amino] -

5-nitrofenol

(HC Yellow No. 4)

(nr CAS 59820-43-8

nr WE 428-840-7)

2-[bis(2-

Hy droxyethy l)amino] -

5-nitrophenol

(CAS No 59820-43-8

EC No 428-840-7)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 1,5%

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy:

50 ug/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

270 1/268 2-[(2-

nitrofeny lo)amino] etanol (HC Yellow No. 2 nr CAS 4926-55-0 nr WE 225-555-8)

2-[(2-

Nitrophenyl)amino]

ethanol

(CAS No 4926-55-0

EC No 225-555-8)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

a) Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,75%. a)ib)

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy:

50 ug/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

a) Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 1,0%

271 1/269 4-[(2-nitrofenylo)amino]

fenol

(HC Orange No. 1)

(nr CAS 54381-08-7

nr WE 259-132-4)

4-[(2-Nitrophenyl)amino]

phenol

(CAS No 54381-08-7

EC No 259-132-4)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 1,0%
272 1/270

2-nitro-Nl-fenylo-benzeno-1,4-diamina (HCRedNo. 1) (nr CAS 2784-89-6 nr WE 220-494-3)

2-Nitro-Nl-phenyl-benzene-l,4-diamine (CAS No 2784-89-6 EC No 220-494-3)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 1,0%

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

273 1/271 Chlorowodorek

l-metoksy-3-

(P-aminoetylo)amino-4nitrobenzenu

(HC Yellow No. 9)

(nr CAS 86419-69-4

nr WE 415-480-1)

l-Methoxy-3-

(P-aminoethyl)amino-4nitrobenzene,

hydrochloride

(CAS No 86419-69-4

EC No 415-480-1)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 0,5% (w przeliczeniu na chlorowodorek)

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy:

50 ug/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

274 1/272

1 -(4' -aminofenylazo)-2-metylo-4-(bis-2-hydroksyetylo) aminobenzen (HC Yellow No. 7) (nr CAS 104226-21-3 nr WE 146-420-6)

1 -(4' - Aminopheny lazo) -2methyl-4-(bis-2hydroxyethyl)

aminobenzene

(CAS No 104226-21-3

EC No 146-420-6)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 0,25%
275 1/273 N-(2-hydroksyetylo)-2-

nitro-4-triiluo rmety loanilina

(HC Yellow No. 13)

(nr CAS 10442-83-8

nr WE 443-760-2)

N-(2-Hydroxyethyl)-2nitro-4-trifluormethylaniline

(CAS No 10442-83-8

EC No 443-760-2)

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

a) Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,5%. a)ib)

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy:

50 ug/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

a) Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania.

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b) 2,5%

276 1/274

Chlorek benzenoaminy, 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1 -fenylo-lH-pirazolo-4-yl)azo] -N,N,N trimetylu (Basic Yellow 57) (nr CAS 68391-31-1 nr WE 269-943-5)

Benzenaminium,

3-[(4,5-dihydro-3methyl-5 -oxo-1 -phenyllH-pyrazol-4-yl)azo]-

N,N,Ntrimethyl-,

chloride

(CAS No 68391-31-1

EC No 269-943-5)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 2,0%
277 1/275 2,2'-[[4-[(4-aminofenylo)

azo]

fenylo]imino]bisetanol

(Disperse Black 9)

(nr CAS 20721-50-0

nr WE 243-987-5)

Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl) azo]phenyl]imino]bis-(CAS No 20721-50-0 EC No 243-987-5)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 0,3% (w mieszaninie 2,2'-[4-(4-amino fenyloazo) fenylo imino] dietanolu i ligno-sulfonianu w proporcjach 1:1)
278 1/276 l,4-bis[(2,3-

dihydroksypropylo)

amino]-9,10antracenodion

(HCBlueNo.14)

(nr CAS 99788-75-7

nr WE 421-470-7)

9,10-Anthracenedione,

l,4-bis[(2,3dihydroxypropyl)

amino]-

(CAS No 99788-75-7

EC No 421-470-7)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów 0,3%

- Nie używać z systemami nitrozującymi.

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy:

50 ug/kg.

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji 2012/21/UE z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniającą załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 208 z 03.08.2012, str. 8).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593, z 2007 r. Nr 47, poz. 316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504, z 2008 r. Nr 85, poz. 520, z 2009 r. Nr 107, poz. 898 i Nr 222, poz. 1772, z 2010 r. Nr 81, poz. 536 i Nr 153, poz. 1030, z 2011 r. Nr 294, poz. 1743 oraz z 2012 r. poz. 1175.