ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków 2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ip. 1136 otrzymuje brzmienie:


„1136

Surowy balsam peruwiański (Myroxylon pereirae) (Royle) Klotach,; CAS nr 8007-00-9, jeżeli jest stosowany jako składnik zapachowy

Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (Peru balsam, crude); CAS No 8007-00-9) when used as fragrance ingredient”


2) w załączniku nr 2:

a) Ip. 46 otrzymuje brzmienie:


„46 I/45 Alkohol benzylowy (nr CAS 100-51-6) (*)

(*) jako substancja konserwująca, patrz załącznik nr, 4 poz. 33

Benzyl alcohol (CAS No 100-51-6) (*)

(*) as a preservative see Attachment 4 No 33

a) rozpuszczalnik
b) kompozycje zapachowe/aro matyczne/ ich surowce

b) Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników określonym w art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, gdy jej stężenie przekracza:

- 0,001 % w wyrobach pozostawianych na skórze

- 0,01 % w wyrobach spłukiwanych”


b) uchyla się Ip. 68,

c) Ip. 73 i 74 otrzymują brzmienie:


73 I/72 Hydroksycytronellal

Hydroxycitronellal (nr CAS 107-75-5)

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 1,0%

a),b)

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników określonym w art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, gdy jej stężenie przekracza:

- 0,001 % w wyrobach pozostawianych na skórze

- 0,01 % w wyrobach spłukiwanych

74 I/73 Izoeugenol

Isoeugenot (nr CAS 97-54-1)

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,02%

a),b)

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników określonym w art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, gdy jej stężenie przekracza:

- 0,001 % w wyrobach pozostawianych na skórze

- 0,01 % w wyrobach spłukiwanych”


d) Ip. 89 i 90 otrzymują brzmienie:


„89 I/88 d-limonen

d-Limonene

(nr CAS 5989-27-5)

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników określonym w art. ć ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, gdy jej stężenie przekracza:

- 0,001 % w wyrobach pozostawianych na skórze

- 0,01 % w wyrobach spłukiwanych Liczba nadtlenkowa poniżej 20 mmoli/l (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

90 I/89 Węglan metyloheptynu

Methyl 2-octynoate (nr CAS 111-12-6)

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b)         inne produkty

b) 0,01%, jeżeli jest stosowana samodzielnie, jeśli jest obecna w połączeniu z węglanem metylooktyny, łączny poziom w produkcie końcowym nie powinien przekraczać 0,01 % (z czego węglan metylooktyny nie powinien wynosić więcej niż 0,002 %)

a), b)

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników określonym w” art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, gdy jej stężenie przekracza:

- 0,001 % w wyrobach pozostawianych na skórze

- 0,01 % w wyrobach spłukiwanych”


e) dodaje się Ip. 158—240 w brzmieniu:


„158 I/102

Glioksal

Glyoxal (INCI)

nr CAS 107-22-2

nr EINECS 203-474-9

100 mg/kg
159 I/103

Olejek i ekstrakt z szyszek jodły pospolitej Abies alba

Abies alba cone oil and extract nr CAS 90028-76-5

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

160 I/104 Olejek i ekstrakt z igieł jodły pospolitej

Abies alba

Abies alba needle oil and extract nr CAS 90028-76-5

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

161 I/105 Olejek i ekstrakt

z szyszek jodty pospolitej Abies pectinata

Abies pectinata needle oil and extract nr CAS 92128-34-2

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

162 I/106 Olejek i ekstrakt z igieł jodły syberyjskiej Abies sibirica

Abies sibirica needle oil and extract nr CAS 91697-89-1

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

163 I/107

Olejek i ekstrakt z igieł jodły balsamicznej Abies balsamea

Abies balsamea needle oil and extract nr CAS 85085-34-3

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

164 I/108 Olejek i ekstrakt z liści i gałązek sosny górskiej Pinus mugo pumilio

Pinus mugo pumilio leaf and twig oil and extract nr CAS 90082-73-8

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

165 I/109

Olejek i ekstrakt z liści i gałązek sosny górskiej Pinus mugo

Pinus mugo leaf and twig oil and extract nr CAS 90082-72-7

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

166 I/110

Olejek i ekstrakt z liści i gałązek sosny zwyczajnej Pinus syhestris

Pinus syhestris leaf iand twig oil and extract nr CAS 84012-35-1

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

167 I/111 Olejek i ekstrakt z liści i gałązek sosny czarnej Pinus nigra

Pinus nigra leaf and twig oil and extract nr CAS 90082-74-9

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

168 I/112 Olejek i ekstrakt z liści i gałązek sosny błotnej Pinus palustris

Pinus palustris leaf and twig oil and extract nr CAS 97435-14-8

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

169 I/113 Olejek i ekstrakt

z liści i gałązek sosny nadmorskiej Pinus pinaster

Pinus pinaster leaf and twigoii and extract nr CAS 90082-75-0

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/I (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

170 I/114 Olejek i ekstrakt

z liści i gałązek sosny karłowej Pinus pumila

Pinus pumila leaf and twig oil and extract nr CAS 97676-05-ć

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

171 I/115 Olejek i ekstrakt z liści i gałązek sosny Pinus species

Pinus species leaf and twig oil and extract nr CAS 94266-48-5

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

172 I/116 Olejek i ekstrakt

z liści i gałązek sosny limby Pinus cembra

Pinus cembra leaf and twig oil and extract nr CAS 92202-04-5

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

173 I/117 Acetylowany ekstrakt

z liści i gałązek sosny limby

Pinus cembra

Pinus cembra leaf and twig extract acetylated nr CAS 94334-26-6

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

174 I/118

Olejek i ekstrakt z liści świerku czarnego Picea mariana

Picea Mariana leaf oil and extract nr CAS 91722-19-9

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

175 I/119

Olejek i ekstrakt z liści żywotnika zachodniego Thuja occidentalis

Thuja Occidentalis leaf oil and extract nr CAS 90131-58-1

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

176 I/120 Olejek z żywotnika zachodniego Thuja occidentalis

Thuja occidentalis stem oil nr CAS 90131-58-1

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

177 I/121 3-karen

3-Carene

3,7,7trimethyIbicyclo[4.1.0 ]hept-3-ene

(isodiprene)

nr CAS 13466-78-9

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

178 I/122

Olejek i ekstrakt z drzewa cedru atlaskiego Cedrus atlantica

Cedrus atlantica wood oil and extract nr CAS 92201-55-3

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

179 I/123

Olejek i ekstrakt z liści cyprysa wiecznie zielonego Cupressus sempemirens (Pinus spp.)

nr CAS 9005-90-7

Cupressus sempemirens ieaf oil and ejttract nr CAS 84696-07-1

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

180 I/124 Terpentyna balsamiczna z gatunku Pinacea (Pinus spp.) Turpentine sum Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

181 I/125

Olejek terpentynowy i olejek rektyfikowany

Turpentine oil and rectified oil nr CAS 8006-64-2

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

182 I/126 Terpentyna, destylat z parą wodną (Pinus spp.)

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

nr CAS 8006-64-2

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

183 I/127 Octany alkoholi terpenowych

Terpene alcohols acetates nr CAS 69103-01-1

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/I (*) ,

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

184 I/128 Węglowodory terpenowe

Terpene hydrocarbons nr CAS 68956-56-9

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

185 I/129

Terpeny i terpenoidy z wyjątkiem limonenu (izomerów d-, 1- i dl-) wymienionych w Ip. 89, 167, 168 niniejszego załącznika

Terpenes and terpenoids with the exception limonene (d-, 1-, and dl-isomers) listed under reference numbers 89, 167, 168 of this annex) nr CAS 65996-98-7

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

186 . I/130 Mieszanina terpenów i terpenoidów Sinpine

Terpene terpenoids sinpine nr CAS 68917-63-5

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

187 I/131

α-terpinen p-menta-l,3-dien

α-Terpinene p-Mentha-1,3-diene nr CAS 99-86-5

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji,

a nie do gotoweeo kosmetyku

188 I/132

Y-terpinen p-menta-l,4-dien Y-Terpinene mentha-l,4-dien nr CAS 99-85-4 p-

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

189 I/133

Terpinolen p-menta-l,4(8)-dien Terpinolene p-Mentha-l,4(8)-diene nr CAS 586-62-9

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/1 (*)

(*) ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do gotowego kosmetyku

190 I/134 Acetyloheksametyloin

dan keton metylowo heksametyloindan-5-ylowy

Acetyl hexamethyl indan

1,1,2,3,3,6-

Hexamethylindan-5-yl methyl ketone nr CAS 15323-35-0

a)     produkty niesplukiwane

b)     produkty spłukiwane

a) 2%

191 I/135

Maślan allilu butanonian 2-propenytu

Allyi butyrate 2-Propenyl Butanoate nr CAS 2051-78-7

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
192 I/136 Cynamonian allilu

3-fenylo-2propenonian 2propenylu

Aliyl cinnamate 2-Propenyl 3-Phenyl-

2-propenoate nr CAS 1866-31-5

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
193 I/137 Cykloheksylooctan allilu

Aliyl cyclohexylacetate

Cyclohexaneacetate nr CAS 4728-82-9

2-Propenyl

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
194 I/138 Cykloheksylopropionian allilu

Aliyl cyclohexytpropionate

2-Propenyl 3-

Cyclohexanepropanoa te

nr CAS 2705-87-5

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
195 I/139

Heptanonian allilu Heptanonian propenylu

Aliyl heptanoate 2-Propenyl heptanoate nr CAS 142-19-8

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
196 I/140

Kapronian allilu Heksanonian propenylu Aliyl caproate Aliyl hexanoate nr CAS 123-68-2

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
197 I/141 Izowalerianian allilu

3-meryIobutanonian 2propenylu

Aliyl isovalerate

2-Propeny! 3-Methylbutanoate nr CAS 2835-39-4

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
198 I/142

Oktanonian allilu Kaprylan 2-allilu

Aliyl octanoate 2-Allyl caprylate nr CAS 4230-97-1

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
199 I/143 Fenoksyoctan aililu

Fenoksyoctan 2propenylu

Aliyl phenoxyacetate 2-Propenyl

Phenoxvacetate nr CAS 7493-74-5

Poziom wolnego alkoholu aiiilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
200 I/144 Fenylooctan allilu

Fenylooctan 2propenylu

AUyl phenylacetate

2-Propenyi

Benzeneacetate nr CAS 1797-74-6

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niz 0,1 %
201 I/145 3,5,5-

trimetyloheksanonian allilu

AHyl 3,5,5trimethylhexanoate nr CAS 71500-37-3

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
202 I/146 Cykloheksyloksyoctan

allilu

Allyl cyclohexyloxyacetate nr CAS 68901-15-5

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
203 F/147 Izoamyloksyoctan allilu Allyl

1soamyloxyacetate nr CAS 67634-00-8

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
204 I/148 2-metylobutoksyoctan allilu AHyl 2-

methylbutoxyacetaie nr CAS 67634-01-9

Poziom wolnego alkoholu aililowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
205 I/149 Nonanonian allilu Alfyl nonanoate Nr CAS 7493-72-3 Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
206 I/150

Propionian allilu Allyl propionate nr CAS 2408-20-0

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze powinien być niższy niż 0,1 %
207 I/151 Trimetyloheksanoni an

allilu

Allyl trimethylhexanoate nr CAS 68132-80-9

Poziom wolnego alkoholu allilowego vi estrze powinien być niższy niż 0,1 %
208 VI52 Okt-2-ynonian allilu

Allyl heptine carbonate allyl oct-2-ynoate nr CAS 73157-43-4

0,002% Ten materia) nie powinien być

używany w połączeniu z żadnym innym estrem kwaśnym 2-aIkinowym (np.

węglanem metyloheptynu)

209 I/153 Amylocyklopentenon

2-pentylocyklopent-2en-l-oa

Amylcyclopentenone

2-Pentylcyclopent-2en-l-one nr CAS 25564-22-1

0,1%
210 I/154

Balsam peruwiański, absolut i bezwodny (balsam peruwiański) Myrozylon baisamum var, pereirae extracts and distillates nr CAS 8007-00-9

0,4%
211 I/155 Aldehyd 4-terl-

butylodihydrocynamo nowy

3-(4-tertbutylophenyio)propio naldehyd

4-tert.- Butyidihydrocinnaraal

dehyde

3-(4-tert-

Butylphenyl)propionaldehyde nr CAS 18127-01-0

0,6%
212 I/156

Olejek i ekstrakt z owoców kminu rzymskiego Cuminum cyminum fruit oil and extract
nr CAS 84775-51-9

a)     produkty niespłukiwane

b)     produkty spłukiwane

a) 0,4% oleju kuminowego

213 I/157

(Z)-t-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1 -yto)-2-buten-1-on
cis-α -damaskon cis-Rose ketone-1 (Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-l-yl)-2-buten-l-one(cis-α-Damascone) (**) nr CAS 23726-94-5 (**) Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,02%

214 I/158

(E)-1-(2,6,6-lrimetylo-t-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on trans-β -damaskon trans-Rose ketone-2 (E)-!-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-β-Damascone) 9**) nr CAS 23726-91-2 (**) Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,02%

215 I/159

(E)-l-(2,4,4-trimetyIo-2-cykioheksen-1 -y lo)-2-buten-1-on izo-damaskon trans-Rose ketone-5 (E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-l-yl)-2-buten-1-one (Isodamascone) (**) nr CAS 39872-57-6 (**) Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

0,02%
216 I/160 1-(2,6,6-trimetylocykloheksa-

l,3-dien-l-ylo)-2buten-1-on damascenon

Rosę ketone-4(**)

1-(2,6,6-

Trimethylcyclohexal,3-dien-t-yl)-2buten-1-one

(Damascenone)

nr CAS 23696-85-7

(**) Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

a) produkty do higieny jamy

ustnej

b) inne produkty

b) 0,02%
217 E/161

l-(2,6,6-trimetylo-3-cykłoheksen-1 -yto)-2-buten-1-on 6-damaskon Rosę ketone-3 l-(2,6,ć-Trimethyl-3-cyclohexen- l-yl)-2-buten-1-one (Delta-Damascone) (**) nr CAS 57378-68-4 (**) Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,02%

218 I/162

1-(2,6,6-trimetylo-l-cykloheksen-1 -ylo)-2-buten-1-on cis—p -damaskon cis-Rose ketone-2 l-(2,ć,6-Trimethyl-t-cyclohexen-1 -y l)-2-buten-1-one (cis-p-Damascone) (**) nr CAS 23726-92-3 (♦*) Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,02%

219 I/163

1-(2,6,6-trimefy)o-2-cyk!oheksen-l-ylo)-2-buten-1-on trans-a-damaskon trans-Rose ketone-1 l-(2,6,6-Trimethyl-2-cyc!ohexen-1 -yl)-2-buten-1-one (trans-a-Damascone) (**) nr CAS 24720-09-0 (**) Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,02%

220 I/164 1-(2,4,4-trimetylo-2-

cykloheksen-1 -y lo)-2buten-1-on

Rosę ketone-5

l-(2,4,4-Trimethyl-2cyclohexen-1 -y l)-2buten-I-one

/♦*■)

nr CAS 33673-71-1 (**) Suma tych substancji stosowanych W połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

0,02%
221 I/165 1-(2,6,ć-trimety!o-3-

cykloheksen-1 -yIo)-2buten-1-on trans- 6 — damaskon trans-Rose ketone-3

1-(2,6,6-Trimethyl-3cyclohexen-l-yt)-2buten-I-one (transdelta-Damascone)

nr CAS 71048-82-3 (**) Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekroczyć limitów podanych w kolumnie 5

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,02%

222 I/I66 trans-2-heksenal trans-

2-hexena)

nr CAS 6728-26-3

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,002%
223 I/167 1-limonen

(S)-p-menta-l, 8-dien

1-Limonene

(Sj-p-Mentha-1,8diene nr CAS 5989-54-8

Liczba nadtlenkowa poniżej 20 mmoli/1
224 I/168 dl-limonen

(racemiczny)

l,8(9)-p-mentadien;

p-men ta-1,8-dien dipenten dl-Limonene

(racemic)

1,8(9)-p-Menthadiene;

p-Mentha-l,8-diene

(Dipenten)

nr CAS 138-86-3

Liczba nadtlenkowa poniżej 20 mrnoli/S
225 I/169 aldehyd perylowy

aldehyd 4izopropenylo-1cyktohekseno-1 karboksylowy p-menta-1,8-dien-7-al

Perillaldehyde p-Mentha-l,8-dien-7al

nr CAS 2Ul-75-3

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b)0,l%
226 I/170 izo-bergamoten

mrówczan mentad ieno-7-metylu

Isobergamate

Menthadiene-7methyl formate nr CAS 68683-20-5

0,1%
227 I/171

metoksyd icyklopentad ienokarboksyaldehyd Metoksydicycopentadi en karboksyaldehyd Octahydro-5-rnethoxy-4,7-Methano-1 H-indene-2-carboxaldehyde nr CAS 86803-90-9

0,5%
228 I/172 3-metylonon-2-

enonitryl

3-metylnon-2enenitroil

Nr CAS 53153-66-5

0,2%
229 I/173 metylonon-2-ynonian Methyl octine carbonate

Methyl non-2-ynoate nr CAS 111-80-8

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,002 %, jeśli stosowana samodzielnie. Jeśli jest obecna w połączeniu z węglanem metyloheptynUj łączny poziom w produkcie końcowym nie powinien przekraczać 0.01 % (z czego węglan metylooktyny nie powinien wynosić więcej niż 0,002 %)

230 I/174 octan l-okten-3-ylu AmyWinylcarbinyl acetate

1-Octen-3-yl acetate nr CAS 2442-10-6

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,3%

231 I/175 3-propylidenoftalid Propylidenephthalide 3-

Propylidenephthalide nr CAS 17369-59-4

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,01%

232 I/176 izocyklogeraniol

2,4,6-trimetylo-3cyklohekseno-1metanol

Isocyclogeraniol

2,4,6-Trimethyl-3cyclohexene-lmethanol nr CAS 68527-77-5

0,5%
233 I/177 2-

heksylidenocyklopent anon

2-Hexylidene cyclopentanone nr CAS 17373-89-6

a)  produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,06%

234 I/178 6-metylo-3,5-heptadien-2-on
Methyl heptadienone 6-Methy 1-3,5-heptadien-2-one nr CAS 1604-28-0

a) produkty do higieny jamy ustnej

b) inne produkty

b) 0,002%

235 I/179 aldehyd p-

metylodihydrocynamo nowy

Pmethylhydrocinnamic aldehyde

Cresylpropionalde-hyde p-

Methyldihydrocinnam aldehyde nr CAS 5406-12-2

0,2%
236 I/180

Olejek i ekstrakt z wydzieliny ambrowca wschodniego Liąuidambar orientalis (styraks) Liąuidambar orientalis balsam oil and extract (styraks) nr CAS 94891-27-7

0,6%
237 I/181 Olejek i ekstrakt

z wydzieliny ambrowca amerykańskiego

Liąuidambar styraciflua

(styraks)

Liąuidambar styraciflua balsam oil and extract (styraks)

nr CAS 8046-19-3

0,6%
238 I/182 E -(5,6,7,8-tetrahydro-

3,5,5,6,8,8heksametylo-2naftylo)etan-1 -on tonalid

(AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin l-{5,ć,7,8-Tetrahydro-

3,5,5,6,8,8hexamethyl-2naphthyl)ethan-1 -one

(AHTN)

nr CAS 21145-77-7

nr CAS 1506-02-1

wszystkie kosmetyki z wyjątkiem produktów do higieny jamy ustnej

a) Produkty niesplukiwane: 0,1% z wyjątkiem: produktów hydroalkoholo -wych: 1 % czystej kompozycji zapachowej: 2,5 %

kremu zapachowego: 0,5 %

b)      produkty spłukiwane: 0,2 %

239 I/183 Ekstrakt i olejek z żywicy centurii pospolitej

Commiphora erythrea engler odmiany glabrescens engler (opoponax) Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract and oil nr CAS 93686-00-1

0,6%
240 I/184 Żywica z Opopanax

chironium Opopanca chironium resin nr CAS 93384-32-8

0,6%


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczególowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 42 z 16.02.2008, str. 43) oraz dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 13).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 91, poz. 740.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593, z 2007 r. Nr 47, poz. 316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504 oraz z 2008 r. Nr 85, poz. 520.