ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

Na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 do rozporządzenia po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) dyrektywy Komisji 2010/69/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. UE L 279 z 23.10.2010, str. 22).”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po lp. 129 dodaje się lp. 129a w brzmieniu:


129a) E 392 Ekstrakty z rozmarynu (Wyciągi z rozmarynu) Extracts of rosemary

b) po lp. 151 dodaje się lp. 151a w brzmieniu:


151a) E 427 Guma kasja Cassia gum

c) po lp. 302 dodaje się lp. 302a w brzmieniu:


302a) E 1203 Alkohol poliwinylowy Polyvinyl alcohol

d) lp. 321 otrzymuje brzmienie:


321) E 1521 Glikol polietylenowy Polyethylene glycol

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w tabeli 2 „Środki spożywcze, do których wolno stosować ograniczoną liczbę dozwolonych substancji dodatkowych wymienionych w tabeli 1”:

— lp. 21 otrzymuje brzmienie:


21) Surowe wyroby mięsne, określone w przepisach ustanawiających szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, ze świeżego zmielonego mięsa, paczkowane E 261

Octan potasu

E 262i Octan sodu

E 262ii Dioctan sodu

E 300 Kwas askorbinowy

E 301 Askorbinian sodu

E 302 Askorbinian wapnia

E 325 Mleczan sodu

E 326 Mleczan potasu

E 330 Kwas cytrynowy

E 331 Cytryniany sodu

E 332 Cytryniany potasu

E 333 Cytryniany wapnia

quantum satis

— po lp. 32 dodaje się lp. 33 w brzmieniu:


33) Niearomatyzowane produkty śmietanowe i ich substytuty, zawierające żywe kultury bakterii, o zawartości tłuszczu poniżej 20% E 406 Agar

E 407 Karagen

E 410 Mączka chleba świętojańskiego

E 412 Guma guar

E 415 Guma ksantanowa

E 440 Pektyny

E 460 Celuloza

E 466 Karboksymetyloceluloza

E 471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E 1404 Skrobia utleniona

E 1410 Fosforan monoskrobiowy

E 1412 Fosforan diskrobiowy

E 1413 Fosforanowany fosforan diskrobiowy

E 1414 Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1420 Skrobia acetylowana

E 1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy

E 1440 Hydroksypropyloskrobia

E 1442 Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

E 1450 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1451 Acetylowana skrobia utleniona

quantum satis

b) w tabeli 4 „Środki spożywcze, do których mogą być stosowane sorbiniany, benzoesany i parahydroksy-benzoesany określone w tabeli 3” po lp. 64 dodaje się lp. 65—68 w brzmieniu:


65) Analogi produktów rybnych na bazie wodorostów 1000 500
66) Piwo w beczkach zawierające więcej niż 0,5% dodanego cukru fermentującego lub soków owocowych albo koncentratów z owoców 200 200 400
67) Świeże nieobrane owoce cytrusowe (tylko na powierzchnię) 20
68) Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci suchej, zawierające preparaty witaminy A lub połączenie witaminy A i D 1000 w produkcie gotowym do spożycia

c) w tabeli 6 „Środki spożywcze, do których mogą być stosowane dwutlenek siarki i siarczyny określone w tabeli 5” po lp. 66 dodaje się lp. 67 i 68 w brzmieniu:


67) Borówki amerykańskie (tylko Vaccinium corymbosum) 10
68) Cynamon (tylko Cinnamomum ceylanicum) 150

d) w tabeli 7 „Inne konserwanty, dla których określa się maksymalny poziom w środku spożywczym”:

— lp. 2 otrzymuje brzmienie:


2) E 234 Nizyna Puddingi z semoliny i tapioki oraz produkty podobne

Sery dojrzewające i sery topione

Clotted cream

Mascarpone

Pasteryzowane jaja w postaci płynnej (białko, żółtko lub całe jaja)

3 mg/kg

12,5 mg/kg

10 mg/kg

10 mg/kg

6,25 mg/l


— lp. 3 otrzymuje brzmienie:


3) E 235 Natamycyna Na powierzchnię:

— twardych, półtwardych i półmiękkich serów dojrzewających

— suszonych, peklowanych kiełbas

1 mg/dm2 powierzchni (nieobecna na głębokości 5 mm)

— lp. 5 otrzymuje brzmienie:


5) E 242 Dimetylodiwęglan Aromatyzowane napoje bezalkoholowe Wino bezalkoholowe gronowe Płynny koncentrat herbaty 250 mg/l

ilość wprowadzona,

pozostałość niewykrywalna

Cider, perry, wino owocowe

Wino o obniżonej zawartości alkoholu

Napoje winopochodne gronowe i produkty określone w przepisach ustanawiających ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych

250 mg/l

ilość wprowadzona,

pozostałość niewykrywalna


— odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Substancja E 234 może występować w niektórych serach jako wynik procesów fermentacji.”,

e) w tabeli 9 „Inne przeciwutleniacze oraz ich zastosowanie w środkach spożywczych” po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu:


2a) E 392 Ekstrakty z rozmarynu (Wyciągi z rozmarynu) Oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z pierwszego tłoczenia i oliwy z oliwek) oraz tłuszcze, w których zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest wyższa niż 15% m/m kwasów tłuszczowych ogółem, do stosowania w środkach spożywczych niepoddawanych obróbce cieplnej 30 mg/kg

wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu

Oleje z ryb i olej z alg

Smalec, tłuszcz wołowy, drobiowy, owczy i wieprzowy

Tłuszcze i oleje do produkcji przemysłowej środków spożywczych poddawanych obróbce cieplnej

Olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoków oliwnych

Wyroby typu sneksy (na bazie zbóż, ziemniaków lub skrobi)

50 mg/kg

wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu

Sosy 100 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie 200 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety 400 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Susze ziemniaczane Produkty jajeczne Guma do żucia 200 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Mleko w proszku do automatów

Przyprawy

Przetworzone orzechy

200 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Zupy i buliony w proszku 50 mg/kg

wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego

Mięso wysuszone 150 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Produkty mięsne i rybne, z wyjątkiem mięsa wysuszonego i kiełbas suchych 150 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego, w przeliczeniu na zawartość tłuszczu
Kiełbasy suche 100 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Aromaty 1000 mg/kg wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
Mleko w proszku do produkcji lodów 30 mg/kg

wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego


f) w tabeli 10 „Inne dozwolone substancje dodatkowe i ich zastosowanie w środkach spożywczych”: — lp. 2 otrzymuje brzmienie:


2) E 338 Kwas fosforowy Aromatyzowane napoje bezalkoholowe 700 mg/l
E 339 Fosforany sodu Mleko sterylizowane i UHT 1 g/l
(i) Fosforan monosodowy Mleko zagęszczone o zawartości suchej masy niższej niż 28% 1 g/kg
(ii) Fosforan disodowy Mleko zagęszczone o zawartości suchej masy wyższej niż 28% 1,5 g/kg
(iii) Fosforan trisodowy Mleko w proszku i mleko w proszku odtłuszczone 2,5 g/kg
E 340 Fosforany potasu Owoce kandyzowane 800 mg/kg
(i) Fosforan monopotasowy Preparaty owocowe 800 mg/kg
(ii) Fosforan dipotasowy Śmietanka pasteryzowana, sterylizowana i UHT 5 g/kg
(iii) Fosforan tripotasowy Analogi ubitej śmietanki i tłuszczu roślinnego 5 g/kg
E 341 Fosforany wapnia Sery niedojrzewające (z wyjątkiem Mozzarella) 2 g/kg
(i) Fosforan monowapniowy Sery topione i analogi serów topionych 20 g/kg
(ii) Fosforan diwapniowy Produkty mięsne 5 g/kg
(iii) Fosforan triwapniowy Napoje dla sportowców i preparowane wody stołowe 0,5 g/l
E 343 Fosforany magnezu Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety quantum satis
(i) Fosforan monomagnezowy Sól i jej zamienniki 10 g/kg
(ii) Fosforan dimagnezowy Napoje na białkach roślinnych

Napoje dla sportowców zawierające białko serwatkowe

20 g/l 4 g/kg
E 450 Difosforany Zabielacze do napojów 30 g/kg
(i) Difosforan disodowy Zabielacze do napojów przeznaczone do maszyn — automatów 50 g/kg
(ii) Difosforan trisodowy Lody spożywcze 1 g/kg
(iii) Difosforan tetrasodowy Desery 3 g/kg
(v) Difosforan tetrapotasowy Suszone sproszkowane mieszanki deserów 7 g/kg
(vi) Difosforan diwapniowy Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie 20 g/kg
(vii) Diwodoro-difosforan wapnia Mąka 2,5 g/kg
E 451 Trifosforany Mąka, rosnąca bez drożdży 20 g/kg
(i) Trifosforan pentasodowy Soda bread 20 g/kg
(ii) Trifosforan pentapotasowy Płynna masa jaja kurzego (białko, żółtko lub całe jaja) 10 g/kg
E 452 Polifosforany Sosy 5 g/kg
(i) Polifosforan sodu Zupy i buliony 3 g/kg
(ii) Polifosforan potasu Napary ziołowe instant i herbata instant 2 g/kg
(iii) Polifosforan sodowo-wapniowy Guma do żucia quantum satis
(iv) Polifosforan wapnia Środki spożywcze wysuszone sproszkowane

Napoje na bazie mleka czekoladowe i słodowe

Napoje alkoholowe (z wyjątkiem wina gronowego i piwa)

Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia

Sneksy

Surimi

Pasty rybne i pasty ze skorupiaków

Polewy (syropy do naleśników,

aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów; produkty podobne)

Środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia o recepturach specjalnych

Glazury do produktów mięsnych i warzywnych

Wyroby cukiernicze

Cukier puder

Kluski

Ciasta o luźnej konsystencji

Filety z nieprzetworzonych ryb mrożone i głęboko mrożone

Nieprzetworzone i przetworzone mięczaki i skorupiaki mrożone i głęboko mrożone

Przetworzone produkty ziemniaczane

(łącznie z mrożonymi, głęboko mrożonymi, oziębionymi i wysuszonymi produktami przetworzonymi) i wstępnie smażone, mrożone i głęboko mrożone ziemniaki

Smarowne tłuszcze, z wyjątkiem masła

Masło ze śmietanki ukwaszonej

(śmietany)

Przetwory ze skorupiaków (w puszkach)

Emulsje wodne w aerozolu do powlekania form piekarskich

Napoje na bazie naturalnej kawy przeznaczone do maszyn — automatów

Aromaty

10 g/kg

2 g/l

1 g/l

5 g/kg

5 g/kg

1 g/kg

5 g/kg

3 g/kg

5 g/kg

4 g/kg

5 g/kg

10 g/kg

2 g/kg

12 g/kg

5 g/kg

5 g/kg

5 g/kg

5 g/kg

2 g/kg

1 g/kg

30 g/kg

2 g/l

40 g/kg


— po lp. 12 dodaje się lp. 12a w brzmieniu:


12a) E 427 Guma kasja Lody spożywcze

Fermentowane przetwory mleczne z wyjątkiem niearomatyzowanych fermentowanych przetworów mlecznych zawierających żywe kultury bakterii

Desery na bazie przetworów mlecznych oraz produkty podobne

Nadzienia, posypki i polewy do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oraz do deserów

Sery topione

Sosy i sosy sałatkowe

Zupy i buliony w proszku

2500 mg/kg
Produkty mięsne poddawane obróbce cieplnej 1500 mg/kg

— lp. 38 otrzymuje brzmienie:


38) E 901

E 902

E 904

Wosk pszczeli biały i żółty

Wosk candelilla

Szelak

Jako substancja glazurująca wyłącznie do:

— wyrobów cukierniczych (łącznie z czekoladą)

— małych form pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oblewanych czekoladą

— sneksów

— orzechów

— ziarna kawy

— wafli zawierających lody, opakowanych (tylko E 901)

Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety

Świeże owoce cytrusowe, melony, jabłka i gruszki (wyłącznie na powierzchnię)

Brzoskwinie i ananasy (wyłącznie na powierzchnię)

Aromaty w aromatyzowanych napojach bezalkoholowych (tylko E 901)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

0,2 g/kg w napojach aromatyzowanych


— po lp. 46 dodaje się lp. 46a w brzmieniu:


46a) E 961 Neotam Aromatyzowane napoje na bazie wody, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

Napoje na bazie mleka i składników mleka lub napoje na bazie soków owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

Wyroby typu sneksy: niektóre aromatyzowane gotowe do spożycia, paczkowane, suche, smakowe produkty skrobiowe i orzechy powlekane

Wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

Drobne cukierki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

Pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

Guma do żucia z dodatkiem cukru

Dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej

Sosy

Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci płynnej

Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci stałej

Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, na bazie witamin lub składników mineralnych w postaci syropu lub nadające się do żucia

2 mg/l

jako wzmacniacz smaku

2 mg/l jako wzmacniacz smaku

2 mg/kg jako wzmacniacz smaku

3 mg/kg jako wzmacniacz smaku

3 mg/kg jako wzmacniacz smaku

3 mg/kg jako wzmacniacz smaku

3 mg/kg jako wzmacniacz smaku

2 mg/kg jako wzmacniacz smaku

2 mg/kg jako wzmacniacz smaku

2 mg/kg jako wzmacniacz smaku

2 mg/kg jako wzmacniacz smaku

2 mg/kg jako wzmacniacz smaku


— po lp. 48 dodaje się lp. 48a w brzmieniu:


48a) E 1203 Alkohol poliwinylowy Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci kapsułek i tabletek 18 g/kg

— lp. 49 otrzymuje brzmienie:


49) E 1505 Cytrynian trietylowy Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci kapsułek i tabletek Wysuszone białko jaja kurzego 3,5 g/kg

quantum satis


— po lp. 55 dodaje się lp. 56 w brzmieniu:


56) E 1521 Glikol polietylenowy Suplementy diety określone w przepisach o suplementach diety, w postaci kapsułek i tabletek 10 g/kg

g) w tabeli 11 „Nośniki stosowane do dozwolonych substancji dodatkowych” lp. 82 otrzymuje brzmienie:


82) Glikol polietylenowy E 1521 Wyłącznie do substancji słodzących quantum satis

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli 3 „Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych, stosowanych w produkcji środków spożywczych uzupełniających obejmujących produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla zdrowych niemowląt i małych dzieci” po lp. 1 dodaje się lp. 1a w brzmieniu:


1a) E 920 L-cysteina Herbatniki dla niemowląt i małych dzieci 1 g/kg

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).