ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: