ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się limity cen:

1) leków wymienionych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, posiadających tę samą nazwę międzynarodową oraz o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym,

2) leków i wyrobów medycznych wymienionych w wykazach, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy

– stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz. 2727)

LIMITY CEN LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH ŚWIADCZENIOBIORCOM BEZPŁATNIE, ZA RYCZAŁTOWĄ LUB CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ

Lp.

Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego

Opakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rejestrem Wytwórców i Wyrobów Medycznych

Kod EAN 13
opakowania

Limit na
opakowanie


(PDF):

1. Acarbosum

2. Acebutololum

3. Acenocoumarolum

4. Acetazolamidum

5. Acetylcysteinum

6. Aciclovirum

7. Acidum alendronicum

8. Acidum citricum + Kalii citras + Natrii citras

9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum

10. Acidum clodronicum

11. Acidum cromoglicicum

12. Acidum folicum

13. Acidum pamidronicum

14. Acidum tranexamicum

15. Acidum valproicum

16. Acitretinum

17. Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin

18. Alergeny pyłków roślin

19. Alergeny roztoczy kurzu domowego

20. Alfacalcidolum

21. Alfuzosinum

22. Allopurinolum

23. Allylestrenolum

24. Amantadinum

25. Ambenonii chloridum

26. Amiloridum + Hydrochlorothiazidum

27. Aminoglutethimidum

28. Aminophyllinum

29. Amiodaronum

30. Amitriptylinum

31. Amlodipinum

32. Amoxicillinum

33. Ampicillinum

34. Ampicillinum + Sulbactamum

35. Amylasum + Lipasum + Proteasum

36. Anastrozolum

37. Aqua pro injectione

38. Atenololum

39. Atorvastatinum

40. Atropinum

41. Azathioprinum

42. Azithromycinum

43. Baclofenum

44. Beclometasonum

45. Benazeprilum

46. Benserazidum + Levodopum

47. Benzathini benzylpenicillinum

48. Benzathini phenoxymethylpenicillinum

49. Benzylpenicillinum

50. Betamethasonum

51. Betaxololum

52. Bezafibratum

53. Biperidenum

54. Bismuthi subcitras

55. Bisoprololum

56. Bromhexinum

57. Bromocriptinum

58. Budesonidum

59. Bupivacainum

60. Buprenorphinum

61. Buspironum

62. Busulfanum

63. Butylscopolaminum

64. Calcifediolum

65. Calcii folinas

66. Calcitoninum salmonis

67. Calcitriolum

68. Capreomycinum

69. Captoprilum

70. Carbamazepinum

71. Carbidopum + Levodopum

72. Carbocisteinum

73. Carteololum

74. Cefaclorum

75. Cefadroxilum

76. Cefalexinum

77. Cefradinum

78. Cefuroximum

79. Cetirizinum

80. Chinidinum

81. Chlorambucilum

82. Chloroquinum

83. Chlorpromazinum

84. Chlorpropamidum

85. Chlorprothixenum

86. Chlorquinaldolum

87. Chlorquinaldolum + Metronidazolum

88. Chlortalidonum

89. Ciclosporinum

90. Cilazaprilum

91. Cimetidinum

92. Ciprofibratum

93. Ciprofloxacinum

94. Clarithromycinum

95. Clindamycinum

96. Clobetasolum

97. Clomifenum

98. Clomipraminum

99. Clonazepamum

100. Clonidinum

101. Clopamidum

102. Clotrimazolum

103. Cloxacillinum

104. Clozapinum

105. Codeinum

106. Colecalciferolum

107. Colestipolum

108. Colestyraminum

109. Collagenasum

110. Crotamitonum

111. Cyanocobalaminum

112. Cyclophosphamidum

113. Cyproteronum

114. Cyproteronum + Ethinylestradiolum

115. Danazolum

116. Desipraminum

117. Desmopressinum

118. Dexamethasonum

119. Diazepamum

120. Diclofenacum

121. Diclofenacum + Lidocainum

122. Dieta eliminacyjna w nietolerancji pokarmowej

123. Dieta eliminacyjna z MCT

124. Dieta w fenyloketonurii

125. Digoxinum

126. Dihydralazinum

127. Diltiazemum

128. Donepezilum

129. Dornasum alfa

130. Dorzolamidum

131. Doxazosinum

132. Doxorubicinum

133. Doxycyclinum

134. Drotaverini hydrochloridum

135. Enalaprili maleas

136. Enoxaparinum natricum

137. Epinephrinum

138. Ergotaminum

139. Erythromycinum

140. Estradiolum

141. Estradiolum + Estriolum + Levonorgestrelum

142. Estradiolum + Levonorgestrelum

143. Estradiolum + Medroxyprogesteronum

144. Estradiolum + Norethisteronum

145. Estradiolum + Norgestrelum

146. Ethambutolum

147. Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

148. Ethosuximidum

149. Etoposidum

150. Famotidinum

151. Felodipinum

152. Fenbufenum

153. Fenofibratum

154. Fenoterolum

155. Fentanylum

156. Filgrastimum

157. Finasteridum

158. Fluconazolum

159. Fludrocortisonum

160. Fludrocortisonum + Gramicidinum + Neomycinum

161. Flunisolidum

162. Fluorouracilum

163. Fluoxetinum

164. Flupentixolum

165. Fluphenazinum

166. Flutamidum

167. Fluticasonum

168. Fluvastatinum

169. Fluvoxaminum

170. Formoterolum

171. Furaginum

172. Furosemidum

173. Gabapentinum

174. Gemfibrozilum

175. Gentamicinum

176. Glibenclamidum

177. Gliclazidum

178. Glimepiridum

179. Glipizidum

180. Gliquidonum

181. Glucagonum

182. Glucosum

183. Glyceroli trinitras

184. Gonadotrophinum chorionicum

185. Goserelinum

186. Haloperidolum

187. Hydrochlorothiazidum

188. Hydrocortisoni butyras

189. Hydrocortisonum

190. Hydrocortisonum + Lidocainum

191. Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B

192. Hydroxycarbamidum

193. Hydroxyprogesteroni caproas

194. Ibuprofenum

195. Imipraminum

196. Indapamidum

197. Insulini cum zinco suspensio

198. Insulini injectio neutralis

199. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

200. Insulini injectio neutralis lisprum

201. Insulini injectio neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci protaminati injectio

201A. Insulinum aspartum

202. Insulinum isophanum

203. Ipratropii bromidum

204. Isoniazidum

205. Isoniazidum + Rifampicinum

206. Isosorbidi dinitras

207. Isosorbidi mononitras

208. Isradipinum

209. Itraconazolum

210. Kalii chloridum

211. Kalii chloridum + Kalii hydrogencarbonas

212. Kalii citras + Kalii hydrogencarbonas

213. Kalii gluconas

214. Kalii iodidum

215. Ketoconazolum

216. Ketoprofenum

217. Lacidipinum

218. Lamotriginum

219. Lansoprazolum

220. Lenograstimum

221. Letrozolum

222. Leuprorelinum

223. Levomepromazinum

224. Levothyroxinum natricum

225. Lidocainum + Methylprednisolonum

226. Lidocainum + Norepinephrinum

227. Lisinoprilum

228. Lithium

229. Loperamidum

230. Loratadinum

231. Lovastatinum

232. Lynestrenolum

233. Mazipredonum + Miconazoli nitras

234. Mebendazolum

235. Medroxyprogesteronum

236. Megestrolum

237. Melphalanum

238. Mercaptopurinum

239. Mesalazinum

240. Metformini hydrochloridum

241. Methotrexatum

242. Methoxsalenum

243. Methyldopum

244. Methylprednisolonum

245. Methylthiouracilum

246. Metildigoxinum

247. Metipranololum

248. Metoclopramidum

249. Metoprololum

250. Metronidazolum

251. Mexiletinum

252. Mianserinum

253. Miconazoli nitras

254. Mitoxantronum

255. Moclobemidum

256. Molgramostimum

257. Mometasonum

258. Montelukastum

259. Morphinum

260. Nabumetonum

261. Nadroparinum calcicum

262. Naproxenum

263. Natrii aurothiomaleas

264. Natrii chloridum

265. Nedocromilum

266. Neostigminum

267. Nicotinamidum

268. Nifedipinum

269. Nitrendipinum

270. Nitrofurantoinum

271. Norfloxacinum

272. Octreotidum

273. Ofloxacinum

274. Olanzapinum

275. Omeprazolum

276. Ondansetronum

277. Opatrunki alginianowe

278. Opatrunki hydrokoloidowe

279. Opatrunki hydropolimerowe

280. Oxcarbazepinum

281. Oxybutyninum

282. Pantoprazolum

283. Parnaparinum natricum

284. Paroxetinum

285. Penicillaminum

286. Pentazocinum

287. Perazinum

288. Pergolidum

289. Perindoprilum

290. Perphenazinum

291. Pethidinum

292. Phenobarbitalum

293. Phenoxymethylpenicillinum

294. Phenytoinum

295. Physostigminum

296. Phytomenadionum

297. Pilocarpinum

298. Pix litanthracis

299. Povidone-iodine

300. Prajmalinum

301. Praziquantelum

302. Prazosinum

303. Prednisolonum

304. Prednisonum

305. Primidonum

306. Prochlorperazinum

307. Progesteronum

308. Propafenonum

309. Propranololum

310. Pyrantelum

311. Pyrazinamidum

312. Pyridostigminum

313. Pyrimethaminum

314. Quinaprilum

315. Ranitidinum

316. Reviparinum natricum

317. Rifampicinum

318. Riluzolum

319. Risperidonum

320. Rivastigminum

321. Roxithromycinum

322. Salbutamolum

323. Salmeterolum

324. Selegilinum

325. Sertralinum

326. Simvastatinum

327. Sole rehydratacyjne

328. Sotalolum

329. Spiramycinum

330. Spironolactonum

331. Streptomycinum

332. Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm

333. Sucralfatum

334. Sulfadiazinum

335. Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum

336. Sulfasalazinum

337. Sulpiridum

338. Tamoxifenum

339. Tamsulosinum

340. Terazosinum

341. Terbinafinum

342. Test paskowy do oznaczania glukozy i związków ketonowych w moczu

343. Test paskowy do oznaczania glukozy w moczu

344. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

345. Testosteronum

346. Theophyllinum

347. Thiamazolum

348. Thiethylperazinum

349. Thioridazinum

350. Tiagabinum

351. Tianeptinum

352. Ticlopidinum

353. Timololum

354. Tinidazolum

355. Tioguaninum

356. Tizanidinum

357. Todralazini hydrochloridum

358. Tolbutamidum

359. Topiramatum

360. Tramadolum

361. Trandolaprilum

362. Triamcinolonum

363. Trifluoperazinum

364. Trihexyphenidylum

365. Triptorelinum

366. Tropicamidum

367. Tropisetronum

368. Valpromidum

369. Venlafaxinum

370. Verapamilum

371. Vigabatrinum

372. Zafirlukastum

373. Zuclopenthixolum1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 195, poz. 1910 oraz z 2004 r. Nr 23, poz. 207), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.