ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. Nr 85, poz. 801, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 w lit. a dodaje się pkt 53–60 w brzmieniu:

„53) dyrektywy Komisji 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbofuranu (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2006, str. 69);

54) dyrektywy Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2006, str. 24);

55) dyrektywy Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (Dz. Urz. UE L 75 z 14.03.2006, str. 7);

56) dyrektywy Komisji 2006/53/WE z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tlenku fenbutatinu, fenheksamidu, cyjazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pimetrozyny i pyraklostrobiny (Dz. Urz. UE L 154 z 8.06.2006, str. 11);

57) dyrektywy Komisji 2006/59/WE z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości karbarylu, deltametryny, endosulfanu, fenitrotionu, metydationu i oksamylu (Dz. Urz. UE L 175 z 29.06.2006, str. 61);

58) dyrektywy Komisji 2006/60/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości trifloksystrobiny, tiabendazolu, abamektyny, benomylu, karbendazymu, tiofanatu metylowego, mychlobutanilu, glifosatu, trimetylo-sulfonium, fenpropimorfu i chlormekwatu (Dz. Urz. UE L 206 z 27.07.2006, str. 1);

59) dyrektywy Komisji 2006/61/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości atrazyny, azynofosu etylowego, cyflutryny, etefonu, fentionu, metamidofosu, metomylu, parakwatu i trazofosu (Dz. Urz. UE L 206 z 7.07.2006, str. 12);

60) dyrektywy Komisji 2006/62/WE z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości desmedifamu, fenmedifamu i chlorfenwinfosu (Dz. Urz. UE L 206 z 7.07.2006, str. 27).”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w tabeli:

— poz. 2 otrzymuje brzmienie:

— poz. 14 otrzymuje brzmienie:

— poz. 18 otrzymuje brzmienie:

— poz. 25 otrzymuje brzmienie:

— poz. 30a otrzymuje brzmienie:

— poz. 43 otrzymuje brzmienie:

— poz. 44 otrzymuje brzmienie:

— poz. 58 otrzymuje brzmienie:

— poz. 59 otrzymuje brzmienie:

— poz. 77 otrzymuje brzmienie:

— poz. 79 otrzymuje brzmienie:

— poz. 91 otrzymuje brzmienie:

— poz. 96 otrzymuje brzmienie:

— poz. 111 otrzymuje brzmienie:

— poz. 114 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 121 dodaje się poz. 121a w brzmieniu:

— poz. 122 otrzymuje brzmienie:

— poz. 124 otrzymuje brzmienie:

— poz. 125 otrzymuje brzmienie:

— poz. 126 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 127b dodaje się poz. 127c w brzmieniu:

— poz. 128 otrzymuje brzmienie:

— poz. 130 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 134a dodaje się poz. 134b w brzmieniu:

— poz. 141a dodaje się poz. 141b w brzmieniu:

— poz. 153 otrzymuje brzmienie:

— poz. 177 otrzymuje brzmienie:

— poz. 178 otrzymuje brzmienie:

— poz. 181 otrzymuje brzmienie:

— poz. 193 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 194 dodaje się poz. 194a w brzmieniu:

— po poz. 196 dodaje się poz. 196a w brzmieniu:

— po poz. 198b dodaje się poz. 198c w brzmieniu:

— po poz. 200 dodaje się poz. 200a w brzmieniu:

— poz. 203 otrzymuje brzmienie:

— poz. 212 otrzymuje brzmienie

— poz. 215 otrzymuje brzmienie:

— poz. 219 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 220d dodaje się poz. 220e w brzmieniu:

— poz. 221 otrzymuje brzmienie:

— poz. 224 otrzymuje brzmienie:

— poz. 229 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 236 dodaje się poz. 236a w brzmieniu:

— po poz. 239 dodaje się poz. 239a w brzmieniu:

— poz. 248 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 251 dodaje się poz. 251a w brzmieniu:

— poz. 253 otrzymuje brzmienie:

— poz. 255a otrzymuje brzmienie:

— poz. 262a otrzymuje brzmienie:

— po poz. 272 dodaje się poz. 272a w brzmieniu:

— poz. 273 otrzymuje brzmienie:

— poz. 275 otrzymuje brzmienie:

— poz. 276 otrzymuje brzmienie:

— poz. 281 otrzymuje brzmienie:

— poz. 282 otrzymuje brzmienie:

— poz. 285 otrzymuje brzmienie:

— poz. 288a otrzymuje brzmienie:

— poz. 290b otrzymuje brzmienie:

— poz. 294 otrzymuje brzmienie:

b) w objaśnieniach:

— poz. 3—5 otrzymują brzmienie:

„3. Warzywa liściowe i łodygowe (oraz kwiaty i ogonki liściowe):

brokuł, burak liściowy (boćwina), cykoria liściowa, endywia, liście i pędy kapust-nych, rokietta siewna (rukola), jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta (biała, czerwona, włoska, brukselska, chińska), karczoch, koper, por, rabarbar, rzeżucha, sałata, szczaw, szpinak, szparag — cały produkt po usunięciu wierzchołków, liści okrywowych, korzeni i przylegającej ziemi.

4. Warzywa owocowe:

arbuz, cukinia, dynia, kabaczek, melon, oberżyna, ogórek, papryka, ketmia jadalna, patison, pomidor — cały produkt po usunięciu szyputek.

5. Warzywa strączkowe:

bób, fasola — suche nasiona, fasola szparagowa, groch — suche nasiona, groch — zielone nasiona, groch cukrowy (zielony strąk), soczewica, łubin — cały produkt po usunięciu strąków lub razem ze strąkami, jeśli są one przeznaczone do spożycia.”,

— poz. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Nasiona roślin oleistych:

mak, ziarna gorczycy, orzeszki ziemne, rzepak, siemię lniane, ziarna soi, ziarna sezamu, ziarna słonecznika, nasiona bawełny, nasiona konopi — cały produkt po usunięciu skorupek i łusek.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części A w tabeli:

a) poz. 16 otrzymuje brzmienie:

b) poz. 20 otrzymuje brzmienie:

c) poz. 30 otrzymuje brzmienie:

d) po poz. 50 dodaje się poz. 50a w brzmieniu:

e) poz. 59 otrzymuje brzmienie:

f) po poz. 59 dodaje się poz. 59a w brzmieniu:

g) po poz. 87a dodaje się poz. 87b w brzmieniu:

h) po poz. 94a dodaje się poz. 94b w brzmieniu:

i) poz. 123 otrzymuje brzmienie:

j) poz. 124 otrzymuje brzmienie:

k) po poz. 146b dodaje się poz. 146c w brzmieniu:

l) poz. 148 otrzymuje brzmienie:

m) poz. 151 otrzymuje brzmienie:

n) po poz. 152 dodaje się poz. 152a w brzmieniu:

o) po poz. 172 dodaje się poz. 172a w brzmieniu:

p) poz. 173a otrzymuje brzmienie:

r) po poz. 184 dodaje się poz. 184a w brzmieniu:

s) po poz. 186 dodaje się poz. 186a w brzmieniu:

t) poz. 189 otrzymuje brzmienie:

u) poz. 194 otrzymuje brzmienie:

w) po poz. 197 dodaje się poz. 197a w brzmieniu:

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części A w tabeli:

— poz. 5 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 9a dodaje się poz. 9b w brzmieniu:

— po poz. 29 dodaje się poz. 29a w brzmieniu:

— poz. 38 otrzymuje brzmienie:

— poz. 55 otrzymuje brzmienie:

b) w części B w tabeli:

— uchyla się poz. 9,

— po poz. 18 dodaje się poz. 18a w brzmieniu:

po poz. 31 dodaje się poz. 31a w brzmieniu:

— poz. 40 otrzymuje brzmienie:

— poz. 68 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z tym że w § 1:

1) pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 25, 178 i 276, pkt 3 w zakresie dotyczącym poz. 20,123 i 189 oraz pkt 4 lit. b w zakresie dotyczącym części B poz. 9, 40 i 68 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 58, 122, 124, 193, 253, 281 i 282 wchodzą w życie z dniem 9 grudnia 2006 r.;

3) pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 77, 111, 125, 177 i 215, pkt 3 w zakresie dotyczącym poz. 59 i 148 oraz pkt 4 lit. a w zakresie dotyczącym części A poz. 38 i lit. b w zakresie dotyczącym części B poz. 18a wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2006 r.;

4) pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 2,14,18, 59,114, 128, 130, 153, 203, 212, 219, 229, 273, 275, 285, 288a i 290b, pkt 3 w zakresie dotyczącym poz. 16

i 194 oraz pkt 4 lit. a w zakresie dotyczącym części A poz. 5, 29a i 55 wchodzą w życie z dniem 21 stycznia 2007 r.;

5) pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 255a wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2007 r.;

6) pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 224 oraz pkt 3 w zakresie dotyczącym poz. 152a wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2007 r.;

7) pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 43, 79 i 126, pkt 3 w zakresie dotyczącym poz. 30, 59a i 87b oraz pkt 4 lit. a w zakresie dotyczącym części A poz. 9b i lit. b w zakresie dotyczącym części B poz. 31 a wchodzą w życie z dniem 21 stycznia 2008 r.


Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 460, Nr 108, poz. 907 i Nr 242, poz. 2047 oraz z 2006 r. Nr 106, poz. 718.