ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) substancje dodatkowe niezamieszczone w wykazie, o którym mowa w art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwane dalej „substancjami dodatkowymi”, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) warunki stosowania substancji dodatkowych;

3) rodzaj środków spożywczych, w których mogą być stosowane substancje dodatkowe;

4) maksymalne dopuszczalne poziomy substancji dodatkowych.

§ 2. Z wyjątkami określonymi w § 3 nie można dodawać barwników do:

1) analogów serów dojrzewających (produktów se-ropodobnych) bez dodatków smakowych;

2) spirytusu butelkowanego.

§ 3. Warunki stosowania barwników do analogów serów dojrzewających (produktów seropodobnych) oraz do niektórych fermentowanych napojów winiarskich określa tabela 1.

Tabela 1


Środek spożywczy Numer substancji wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej Nazwa substancji Maksymalne dopuszczalne poziomy
Analogi serów dojrzewających (produkty seropodobne) E160a Karoteny quantum satis
E160c Ekstrakt z papryki
E160b Annato, biksyna, norbiksyna 15 mg/kg
Wino Polskie aromatyzowane, Napoje winopochodne owocowe, w tym napoje winopochodne owocowe aromatyzowane, Napoje winopodobne owocowe, w tym napoje winopodobne owocowe aromatyzowane, Napoje niskoalkoholowe, w tym napoje niskoalkoholowe aromatyzowane E 100 Kurkumina 200 mg/l
E 102 Tartrazyna
E 104 Żółcień chinolinowa
E 110 Żółcień pomarańczowa FCF,

Żółcień pomarańczowa S

E 120 Koszenila, Kwas karminowy, Karminy
E 122 Azorabina, Karmoizyna
E 124 Czerwień koszenilowa A, Pąs 4R
E 129 Czerwień Allura AC
E 131 Błękit patentowy V
E 132 Indygotyna, Indygokarmin
E 133 Błękit brylantowy FCF
E 142 Zieleń S
E 151 Czerń brylantowa BN, Czerń PN
E 155 Brąz HT
E 160d Likopen
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30)
E 160f Ester etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowego (C 30)
E 161b Luteina

§ 4. Warunki stosowania substancji słodzących do niektórych fermentowanych napojów winiarskich określa tabela 2.

Tabela 2


Środek spożywczy Numer substancji wg

systemu oznaczeń Unii Europejskiej

Nazwa substancji Maksymalne

dopuszczalne poziomy

Napoje winopodobne owocowe, w tym napoje winopodobne owocowe aromatyzowane, Napoje winopochodne owocowe, w tym napoje winopochodne owocowe aromatyzowane, Napoje niskoalkoholowe, w tym napoje niskoalkoholowe aromatyzowane E950 Acesulfam K 350 mg/l
E951 Aspartam 600 mg/l
E954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa 80 mg/l
E959 Neohesperydyna DC 20 mg/l
E 955 Sukraloza 50 mg/l
E9621) Sól aspartamu i acesulfamu 350 mg/l2)

1) Określone maksymalne dopuszczalne poziomy soli aspartamu i acesulfamu są pochodną określonych maksymalnych dopuszczalnych poziomów jej części składowych: aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950). Maksymalne dopuszczalne poziomy określone dla aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950) nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub z E 951.

2) Maksymalny dopuszczalny poziom w przeliczeniu na acesulfam K.

§ 5. Warunki stosowania niektórych substancji dodatkowych innych niż substancje słodzące i barwniki do określonych środków spożywczych określa tabela 3.

Tabela 3


Środek spożywczy Numer substancji wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej Nazwa substancji Maksymalne dopuszczalne poziomy
Analogi serów dojrzewających (produkty seropodobne) E 170 Węglan wapnia quantum satis
E500ii Wodorowęglan sodu quantum satis (dotyczy wyłącznie sera z ukwaszonego mleka)
E504 Węglany magnezu quantum satis
E509 Chlorek wapnia
E575 Lakton kwasu glukonowego
Plasterkowane i utarte analogi serów dojrzewających (produkty seropodobne) E 170 Węglan wapnia quantum satis
E460 Celulozy
E504 Węglany magnezu
E509 Chlorek wapnia
E575 Lakton kwasu glukonowego
Analogi serów dojrzewających (produkty seropodobne) E234 Nizyna1) 12,5 mg/kg
Analogi serów dojrzewających (produkty seropodobne) — wyłącznie na powierzchnię E235 Natamycyna 1 mg/dm2

powierzchni (nieobecne w powierzchniowej 5 mm warstwie produktu)

Analogi serów dojrzewających (produkty seropodobne) E 1105 Lizozym quantum satis
Fermentowane napoje winiarskie o zawartości cukru nie mniejszej niż 5 g/l E242 Dimetylodiwęglan 200 g/l

ilość wprowadzona do napoju, pozostałość niewykrywalna w gotowym produkcie

Polskie Wino,

Polskie Wino aromatyzowane,

Napoje winopochodne owocowe, w tym napoje winopochodne owocowe aromatyzowane,

Napoje winopodobne owocowe, w tym napoje winopodobne owocowe aromatyzowane,

Napoje niskoalkoholowe,

w tym napoje niskoalkoholowe aromatyzowane,

Wino bezalkoholowe owocowe,

Wino owocowe aromatyzowane

E220 Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki) 200 mg/l
E221 Siarczyn sodu
E222 Wodorosiarczyn sodu
E223 Pirosiarczyn sodu
E224 Pirosiarczyn potasu
E226 Siarczyn wapnia
E227 Wodorosiarczyn wapnia
E228 Wodorosiarczyn potasu
Polskie Wino,

Polskie Wino aromatyzowane

E353 Kwas metawinowy 100 mg/l

1) Nizyna może występować naturalnie w niektórych serach jako wynik procesów fermentacji.

§ 6. Warunki stosowania substancji konserwujących, takich jak sorbiniany, benzoesany i para-hydroksy-benzoesany, do określonych środków spożywczych określa tabela 4.

Tabela 4


Środek spożywczy Maksymalny poziom (mg/kg lub mg/l odpowiednio)

Sa1)

Ba1)

PHB1)

Sa+Ba Sa + PHB Sa + Ba+PHB
Paczkowane, plasterkowane analogi serów dojrzewających (produkty seropodobne) 1000
Analogi serów dojrzewających (produkty seropodobne) przekładane i z dodatkiem środków spożywczych 1000
Polskie Wino,

Polskie Wino aromatyzowane,

Napoje winopochodne owocowe, w tym napoje winopochodne owocowe aromatyzowane,

Napoje winopodobne owocowe, w tym napoje winopodobne owocowe aromatyzowane,

Napoje niskoalkoholowe,

w tym napoje niskoalkoholowe aromatyzowane,

Wina owocowe aromatyzowane

200

1) Skróty zgodnie z tabelą 3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094).

Uwagi:

1) maksymalne poziomy wszystkich określonych powyżej substancji są podane w przeliczeniu na wolny kwas;

2) skróty użyte w tej tabeli oznaczają:

a) Sa + Ba: Sa i Ba użyte pojedynczo lub łącznie,

b) Sa + PHB: Sa i PHB użyte pojedynczo lub łącznie,

c) Sa + Ba + PHB: Sa, Ba i PHB użyte pojedynczo lub łącznie;

3) maksymalne poziomy wskazanego zastosowania odnoszą się do gotowych do spożycia środków spożywczych przygotowanych zgodnie z instrukcjami producentów.

§ 7. Substancje dodatkowe wymienione w tabeli 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094) oraz Lizozym E 1105 stosuje się do fermentowanych napojów winiarskich w dawce quantum satis, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).