ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 441, Nr 192, poz. 1608 i Nr 232, poz. 1974) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Bromocriptinum


1) B A Bromergon tabl. 2,5 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990173013
2) B A Bromocorn tabl. 2,5 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp

5909990211913”


b) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Calcifediolum


1) B Devisol-25 krople doustne, roztwór 0,15 mg/l ml 1 fl.10 ml 10 ml RP 5909990227211
2) B Devisol, Kalcyfediol kapsułki elastyczne 20 mcg 30 kaps. w blistrze 30 kaps. Rp

5909990844814”


c) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Captoprilum


1) B Captopril tabl. 50 mg 30 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990789764
40 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990789740
30 tabl. w słoiku 30 tabl. Rp 5909990789757
40 tabl. w słoiku 30 tabl. Rp 5909990789733
2) B Captopril tabl. 12,5 mg 30 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990789535
30 tabl. w słoiku 30 tabl. Rp 5909990789511
3) B Captopril tabl. 25 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990228126
40 tabl. 30 tabl. Rp 5909990228119
4) B Captopril tabl. 50 mg 20 tabl. 30 tabl. Rp 5909990228218
30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990228225
5) B Captopril tabl. 12,5 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990342112
6) B Captopril tabl. 12,5 mg 30 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp 5909990655410
7) B Captopril tabl. 25 mg 30 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990789665
40 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990789641
30 tabl. w słoiku 30 tabl. Rp 5909990789658
40 tabl. w słoiku 30 tabl. Rp 5909990789634
8) B Captopril tabl. 25 mg 30 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990495238
40 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990495214
90 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990495252
30 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp 5909990495245
40 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp 5909990495221
90 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp 5909990495269
9) B Captopril tabl. 50 mg 30 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990495337
40 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990495313
90 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990495351
30 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp 5909990495344
40 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp 5909990495320
90 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp 5909990495368
10) B Captopril tabl. 12,5 mg 30 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990830817
30 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp 5909990830824
11) B Captopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990157013
12) B Captopril, Tensiomin tabl. 25 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990157112
13) B Captopril, Tensiomin tabl. 50 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp

5909990157235”


d) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Glyceroli trinitras


1) A Nitroglycerinum 0,5 tabl. podjęzykowe 0,5 mg 20 tabl. w blistrach 20 tabl. Rp 5909990357925
20 tabl. w fiolce 20 tabl. Rp 5909990357918
2) A Nitroglycerinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg 40 tabl. w blistrach 40 tabl. Rp 5909990427512
40 tabl. w fiolce 40 tabl. Rp 5909990427529
3) A Nitromint aerozol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę 1 poj. 11 g (200 dawek) 200 dawek Rp 5909990156825
4) A Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990183111
5) A Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,5 mg 30 tabl. (2x15) 30 tabl. Rp 5909990183029
30 tabl. (3x10) 30 tabl. Rp 5909990183036
6) A Trimonit aerozol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę 1 butelka 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek) 200 dawek Rp

5909990437917”


e) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Kalii chloridum


1) Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+ 50 kaps. 30 kaps. Rp 5909990822119
100 kaps. 30 kaps. Rp 5909990822126
2) Kalimat prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 393 mg K+ 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990679614
3) Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+ 30 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990257515
4) Kalium syrop 782 mg K+/10 ml 1 fl. 150 ml 150 ml Rp

5909990138814”


f) lp. 60 otrzymuje brzmienie:

„60. Nifedipinum


1) B Cordafen krople doustne 20 mg/ml 1 fl. 30 ml 30 ml Rp 5909990077410
2) B Cordafen tabl. poul. 10 mg 50 tabl. 60 tabl. Rp 5909990077519
3) B Cordipin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990241613
4) B Corinfar draż. 10 mg 50 draż. 60 draż. Rp 5909990240418
5) B Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990841714
100 tabl. 30 tabl. Rp 5909990841721
6) B Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990841813
100 tabl. 30 tabl. Rp

5909990841820”


g) lp. 76 otrzymuje brzmienie:

„76. Ranitidinum


1) Apo-Ranitidine 150 tabl. powl. 150 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990305117
60 tabl. 30 tabl. Rp 5909990305124
2) Apo-Ranitidine 300 tabl. powl. 300 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990305216
60 tabl. 30 tabl. Rp 5909990305223
3) Histac tabl. powl. 150 mg 20 tabl. 30 tabl. Rp 5909990734313
4) Histac tabl. powl. 300 mg 10 tabl. 30 tabl. Rp 5909990734412
5) Ranie 150 tabl. powl. 150 mg 20 tabl. 30 tabl. Rp 5909990848713
6) Ranie 300 tabl. powl. 300 mg 20 tabl. 30 tabl. Rp 5909990847518
7) Ranigast tabl. powl. 150 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990206735
60 tabl. 30 tabl. Rp 5909990206728
8) Ranisan 150 mg tabl. powl. 150 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990090228
9) Ranital tabl. powl. 150 mg 20 tabl. 30 tabl. Rp 5909990221318
10) Ranitin — 150 tabl. powl. 150 mg 60 tabl. 30 tabl. Rp 5909990687510
11) Ranitin — 300 tabl. powl. 300 mg 30 tabl. 30 tabl. Rp 5909990687619
12) Ranitydyna 150 tabl. powl. 150 mg 30 tabl. w pojemniku 30 tabl. Rp 5909990773725
60 tabl. w pojemniku 30 tabl. Rp 5909990773732
13) Ranitydyna 300 tabl. powl. 300 mg 30 tabl. w pojemniku 30 tabl. Rp

5909990773824”


h) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

„81. Verapamilum


1) B Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml 5 amp. 2 ml 10 amp. Rp 5909990100712
2) B Isoptin 40 tabl. powl. 40 mg 40 tabl. 60 tabl. Rp 5909990100415
3) B Isoptin 80 tabl. powl. 80 mg 40 tabl. 60 tabl. Rp 5909990100514
4) B Isoptin SR-E 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg 20 tabl. 30 tabl. Rp 5909990100613
5) B Isoptin SR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg 40 tabl. 30 tabl. Rp 5909990012725
6) B Lekoptin draż. 40 mg 40 draż. 60 draż. Rp 5909990172610
7) B Lekoptin draż. 80 mg 40 draż. 60 draż. Rp 5909990172719
8) B Lekoptin draż. 120 mg 20 draż. 60 draż. Rp 5909990172818
9) B Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml 50 amp. 2 ml 10 amp. Rp 5909990175116
10) B Lekoptin Retard tabl. powl. 240 mg 20 tabl. 30 tabl. Rp 5909990307814
11) B Staveran 40 tabl. powl. 40 mg 20 tabl. 60 tabl. Rp 5909990045211
60 tabl. 60 tabl. Rp 5909990045228
12) B Staveran 80 tabl. powl. 80 mg 20 tabl. 60 tabl. Rp 5909990045310
60 tabl. 60 tabl. Rp 5909990045327
13) B Staveran 120 tabl. powl. 120 mg 20 tabl. 60 tabl. Rp 5909990045419
60 tabl. 60 tabl. Rp 5909990045426
14) B Staveran prolongatum tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg 20 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990086726
30 tabl. w blistrach 30 tabl. Rp 5909990086757
20 tabl. w fiolce 30 tabl. Rp

5909990086719”


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Clotrimazolum


1) Clotrimazolum tabl. dopochwowe 100 mg 6 tabl. Rp 5909990363711
2) Clotrimazolum tabl. dopochwowe 500 mg 1 tabl. Rp

5909990148011”


b) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Omeprazolum


1) B Bioprazol kapsułki twarde 10 mg 14 kaps. Rp 5909990880119
28 kaps. Rp 5909990880126
2) B Bioprazol kapsułki twarde 20 mg 14 kaps. Rp 5909990880218
2 8 kaps. Rp 5909990880225
3) B Exter kapsułki 20 mg 14 kaps. w blistrach Rp 5909990652938
4) B Gasec-10 Gastrocaps kapsułki 10 mg 14 kaps. Rp 5909991075521
28 kaps. Rp 5909991075538
5) B Gasec-20 Gastrocaps kapsułki 20 mg 7 kaps. Rp 5909990420513
14 kaps. Rp 5909990420520
28 kaps. Rp 5909990420537
6) B Helicid 10 kapsułki 10 mg 14 kaps. Rp 5909990877317
28 kaps. Rp 5909990877324
7) B Helicid 20 kapsułki 20 mg 14 kaps. Rp 5909990420612
28 kaps. Rp 5909990420629
8) B Losec kapsułki 20 mg 7 kaps. w butelce Rp 5909990193714
14 kaps. w butelce Rp 5909990193721
9) B Notis 20 kaps. dojelitowe twarde 20 mg 14 kaps. Rp 5909990835959
28 kaps. Rp 5909990835966
10) B Omar kaps. dojelitowe twarde 20 mg 7 kaps. Rp 5909990887613
15 kaps. Rp 5909990887620
30 kaps. Rp 5909990887637
11) B Omeprazol-Egis kapsułki 20 mg 14 kaps. Rp 5909990921225
28 kaps. Rp 5909990921232
12) B Ortanol kapsułki twarde 20 mg 14 kaps. Rp 5909990130115
2 8 kaps. Rp 5909990130139
13) B Polprazol kapsułki 20 mg 14 kaps. w blistrach Rp 5909990772629
28 kaps. w blistrach Rp 5909990772667
14 kaps. w słoiku Rp 5909990772612
14) B Polprazol kapsułki 10 mg 14 kaps. w blistrach Rp 5909990895854
14 kaps. w słoiku Rp 5909990895823
15) B Prazol kapsułki 20 mg 7 kaps . Rp 5909990772926
14 kaps. Rp 5909990772919
28 kaps. Rp 5909990772933
16) B Prazol kapsułki 10 mg 14 kaps. Rp 5909990932726
17) B Ulzol kapsułki 20 mg 14 kaps. w blistrach Rp 5909990881437
28 kaps. Rp

5909990881444”


3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) lp. 19 otrzymuje brzmienie: „19. Butylscopolaminum


1) B A Buscolysin roztwór do wstrzykiwań 20 mg/l ml 10 amp. 1 ml Rp 5909990286614
2) B A Scopolan czopki doodbytnicze 10 mg 6 szt. Rp 5909990336319
3) B A Scopolan tabletki drażowane 10 mg 30 draż. Rp

5909990361724”


b) lp. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Cefaclorum


1) B Ceclor kapsułki 250 mg 15 kaps. Rp 5909990086412
2) B Ceclor kapsułki 500 mg 15 kaps. Rp 5909990070114
3) B Ceclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 75 ml (47,6 g granulatu) Rp 5909990137411
1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu) Rp 5909990137428
4) B Ceclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 fl. 75 ml zawiesiny (47,6 g granulatu) Rp 5909990137510
1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu) Rp 5909990137527
5) B Ceclor granulat do sporządzenia zawiesiny 375 mg/5 ml 1 fl. 7 5 ml Rp 5909990775910
1 fl. 100 ml Rp 5909990775927
6) B Ceclor MR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg 10 tabl. Rp 5909990676514
14 tabl. Rp 5909990676521
7) B Ceclor MR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 10 tabl. Rp 5909990676613
14 tabl. Rp 5909990676620
8) B Ceclor MR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 750 mg 10 tabl. Rp 5909990676712
14 tabl. Rp 5909990676729
9) B CEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 100 ml (63 g granulatu) Rp 5909990835317
10) B CEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 fl. 100 ml (63 g granulatu) Rp 5909990835416
11) B CEK 1000 tabl. musujące 1. 000 mg 10 tabl. Rp 5909990898411
12) B CEK 250 tabl. musujące 250 mg 10 tabl. Rp 5909990898213
13) B CEK 500 tabl. powl. 500 mg 20 tabl. Rp 5909990835515
14) B CEK 500 tabl. musujące 500 mg 10 tabl. Rp 5909990898312
15) B Kloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu 750 mg 10 tabl. w blistrach (2x5) Rp 5909990979639
14 tabl. w blistrach (2x7) Rp 5909990979660
10 tabl. w blistrze Rp 5909990979622
14 tabl. w blistrze Rp 5909990979653
10 tabl. w pojemniku Rp 5909990979615
14 tabl. w pojemniku Rp 5909990979646
16) B Kloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 10 tabl. w blistrach (2x5) Rp 5909990979530
14 tabl. w blistrach (2x7) Rp 5909990979561
10 tabl. w blistrze RP 5909990979523
14 tabl. w blistrze Rp 5909990979554
10 tabl. w pojemniku Rp 5909990979516
14 tabl. w pojemniku Rp 5909990979547
17) B Kloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu 375 mg 10 tabl. w blistrach (2x5) Rp 5909990979431
14 tabl. w blistrach (2x7) Rp 5909990979462
10 tabl. w blistrze Rp 5909990979424
14 tabl. w blistrze Rp 5909990979455
10 tabl. w pojemniku Rp 5909990979417
14 tabl. w pojemniku Rp 5909990979448
18) B Serviclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku) Rp 5909990899616
19) B Serviclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku) Rp 5909990899715
20) B Vercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu) Rp 5909990732111
1 fl. 100 ml (50 g granulatu) Rp 5909990732128
21) B Vercef kapsułki 500 mg 15 kaps. Rp 5909990453511
22) B Vercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu) Rp 5909990453610
1 butelka 100 ml Rp 5909990453627
23) B Vercef MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg 10 tabl. Rp

5909990453412”


c) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Cefadroxilum


1) B Biodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) Rp 5909990780112
1 fl. 100 ml (75 g granulatu) Rp 5909990780129
2) B Biodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) Rp 5909990780211
1 fl. 100 ml (75 g granulatu) Rp 5909990780228
3) B Biodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) Rp 5909990780310
1 fl. 100 ml (75 g granulatu) Rp 5909990780327
4) B Biodroxil kapsułki 500 mg 12 kaps. Rp 5909990780419
20 kaps. Rp 5909990780426
5) B Biodroxil tabl. powl. 1 g 12 tabl. Rp 5909990780518
20 tabl. Rp 5909990780525
6) B Droxef tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g 10 tabl. Rp 5909990893218
7) B Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (35 g proszku) Rp 5909990050710
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku) Rp 5909990050727
8) B Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej i 250 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (35 g proszku) Rp 5909990050819
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku) Rp 5909990050826
9) B Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (35 g proszku) Rp 5909990050918
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku) Rp 5909990050925
10) B Duracef kapsułki 500 mg 12 kaps. Rp 5909990051113
20 kaps. Rp 5909990051120
11) B Duracef tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

i g

10 tabl. Rp

5909990764617”


d) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Ciprofloxacinum


1) B Cifran 250 tabl. powl. 250 mg 10 tabl. Rp 5909990742813
2) B Clfran 500 tabl. powl. 500 mg 10 tabl. Rp 5909990742912
3) B Ciphin 250 tabl. powl. 250 mg 10 tabl. Rp 5909990499014
4) B Ciphin 500 tabl. powl. 500 mg 10 tabl. Rp 5909990499113
5) B Ciprinol tabl. powl. 250 mg 10 tabl. Rp 5909990066414
6) B Ciprinol 500 tabl. powl. 500 mg 10 tabl. Rp 5909990066216
7) B Cipronex tabl. powl. 250 mg 10 tabl. Rp 5909990308514
8) B Cipronex tabl. powl. 500 mg 10 tabl. Rp 5909990308613
9) B Cipropol tabl. powl. 250 mg 10 tabl. Rp 5909990308712
10) B Cipropol tabl. powl. 500 mg 10 tabl. Rp 5909990729012
11) B Ciprum 250 tabl. powl. 250 mg 10 tabl. Rp 5909991004019
12) B Ciprum 500 tabl. powl. 500 mg 10 tabl. Rp 5909991004118
13) B Ciprum 750 tabl. powl. 750 mg 10 tabl. Rp 5909991003913
14) B Proxacin 100 tabl. powl. 100 mg 6 tabl. Rp 5909991033415
15) B Proxacin 250 tabl. powl. 250 mg 10 tabl. Rp 5909991033514
16) B Proxacin 500 tabl. powl. 500 mg 10 tabl. Rp 5909991033613
17) B Proxacin 750 tabl. powl. 750 mg 10 tabl. Rp

5909991033712”


e) lp. 75 otrzymuje brzmienie:

„75. Loratadinum


1) B Aleric tabl. 10 mg 30 tabl. Rp 5909990880836
30 tabl. w blistrach Rp 5909990880829
2) B Claritine syrop 1 mg/ml 1 fl. 120 ml Rp 5909990355419
3) B Claritine tabl. 10 mg 10 tabl. Rp 5909990121519
30 tabl. Rp 5909990121526
4) B Flonidan tabl. 10 mg 20 tabl. Rp 5909990739226
30 tabl. Rp 5909990739233
5) B Flonidan tabl. 10 mg 20 tabl. Rp 5909990739424
30 tabl. Rp 5909990739431
6) B Lorahexal tabl. 10 mg 20 tabl. Rp 5909990988013
7) B Loratadyna tabl. 10 mg 30 tabl. Rp 5909990795420
8) B Loratan syrop 5 mg/5 ml 1 op. 125 ml Rp 5909990839018
9) B Loratan kapsułki elastyczne 10 mg 15 kaps. Rp 5909990909032
30 kaps. Rp 5909990909049
10) B Loratine syrop 5 mg/5 ml 1 f1. 100 ml Rp 5909990801015
1 but. 120 ml Rp 5909990801022
11) B Loratine tabl. 10 mg 30 tabl. Rp 5909990801121
12) B Rotadin tabl. 10 mg 30 tabl. (3x10) Rp 5909990794621
30 tabl. (1x30) Rp 5909990794638
13) B Rotadin syrop 1 mg/ml 1 butelka 120 ml Rp

5909990955619”


f) uchyla się lp. 84.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.